<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sun, 09 Aug 2020 07:51:08 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041338 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041338-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح موجودی کالاهای دپوشده در بنادر و گمرکات کشور به آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اظهاری به گمرکات کشور پرداخت.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 07:46:09 +0000
<![CDATA[تعمیق ساخت داخل مهمترین ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 99/ باز تعریف نقش صندوق‌ها در استفاده از بازار سرمایه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041369 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041369-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
معاون طرح و برنامه گفت: همه اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش برای تعمیق ساخت داخل است، لذا همه سازمان ها و صندوق های تابعه باید با این ماموریت، برنامه های خود را منطبق کنند.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 07:37:23 +0000
<![CDATA[اشتغال ۷ هزار و ۶۰۰ نفر در واحدهای صنعتی احیا شده/ اولویت گذاری برای راه اندازی مجدد 1500 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی در سال 99]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041365 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041365-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در 4 ماه نخست امسال هفت هزار و ۶۰۰ نفر در ۴۳۲ واحد صنعتی احیاء شده کوچک و متوسط جذب شدند.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 07:34:20 +0000
<![CDATA[کاهش تاریخی شمار دکل‌های آمریکا برای چهاردهمین هفته پیاپی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041326 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041326-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C
شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز از تداوم کاهش شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا برای چهاردهمین هفته پیاپی خبر داد.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 06:37:49 +0000
<![CDATA[بورس امروز 19 مرداد 99/ شاخص در راه تثبیت بالای 2 میلیون]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041306 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-144/1041306-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
بازار بورس در معاملات امروز با افزایشی قابل توجه همراه شد و این مساله می‌تواند حکایت از تثبیت شاخص بورس بالای خط 2 میلیون واحدی باشد.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 06:16:40 +0000
<![CDATA[مجلس، با سلب فوریت بررسی طرح تخصیص قیر رایگان مخالفت کرد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041296 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1041296-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای سلب یک فوریت از الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه ۹۹ مخالفت کردند.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 06:04:27 +0000
<![CDATA[هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارد/ اشتباه در محاسبات ارزش بازار علت واریز دیرهنگام پول سهام]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041274 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1041274-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: احتمالا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت می‌گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول خرید سهام عدالت توسط بانک‌ها به حساب فروشنده‌ها می‌شود.
]]>
Sun, 09 Aug 2020 05:38:20 +0000
<![CDATA[امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت برای همه/ کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند باید تغییر وضعیت دهند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041168 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1041168-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
مدیر برنامه‌ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز می‌توانند در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 16:19:49 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اقتصادی برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041018 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041018-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
خبر، مصاحبه و گزارش‌های پربازدید گروه اقتصادی را هر روز در ساعت 20 در خبرگزاری برنا بخوانید.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 15:30:09 +0000
<![CDATA[کاهش نرخ ارز در راه است/ افزایش قیمت ارز تاثیری در درآمدهای دولت ندارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041084 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041084-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری ۲۰:۳۰ با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این فشار حداکثری را کنترل کنیم و فشار کمتری به مردم بیاید.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 09:07:18 +0000
<![CDATA["وسخراج"؛ اولین سرمایه گذاری استانی قابل معامله]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041081 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041081-%D9%88%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به بورس آمد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:47:59 +0000
<![CDATA[یک هفته با صنایع بورسی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041079 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041079-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
نگاهی به عملکرد صنایع بورسی در این هفته نشان از رشد ۲۸ گروه در مقابل قرمزپوشی ۱۰ صنعت بورسی دارد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:43:34 +0000
<![CDATA[آیین‌نامه بتن ایران منتشر شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041075 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041075-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از انتشار نسخه ویرایش شده مبحث نهم مقررات ملی ساختمان؛ طراحی و اجرای ساختمان های بتنی و انتشار آیین نامه بتن ایران خبر داد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:33:12 +0000
<![CDATA[آغاز معاملات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس تهران از فردا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041063 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041063-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس گفت: اولین شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فردا در بورس تهران درج نماد و قابل معامله می شود.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:32:45 +0000
<![CDATA[۳۰ درصد بعدی سهام عدالت، این هفته قابل معامله است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041068 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041068-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور با اشاره به آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت گفت: این هفته ۳۰ درصد بعدی سبد سهام عدالت قابل معامله است.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:32:07 +0000
<![CDATA[اولتیماتوم ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان فولاد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041073 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1041073-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
دبیر ستاد تنظیم بازار از الزام تولیدکنندگان محصولات فولادی به رعایت کف عرضه تعیین شده در بورس خبر داد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:28:34 +0000
<![CDATA[رشد 6 برابری متوسط ارزش هر سهم در بازار/ افزایش قابل توجه ارزش معاملات در مقایسه با حجم معاملات روزانه در تیر ماه 99]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040855 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040855-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
بررسی وضعیت معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی 4 ماه نخست سال نشان می‌دهد، افزایش قابل توجه ارزش روزانه معاملات در مقایسه با رشد حجم روزانه معاملات در تیر ماه 1399، اثر پررنگ‌تری در رشد شاخص کل بورس داشته است که می‌تواند در ماه‌های آتی اثرات تورمی نیز با خود به همراه داشته باشد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 01:39:37 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اقتصادی برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040834 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040834-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
خبر، مصاحبه و گزارش‌های پربازدید گروه اقتصادی را هر روز در ساعت 20 در خبرگزاری برنا بخوانید.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 15:30:48 +0000
<![CDATA[اونس جهانی طلا همچنان رکورد می‌زند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040864 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040864-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۲ درصد افزایش به رقم ۲۰۶۸ دلار و ۳ سنت رسید.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 14:28:40 +0000
<![CDATA[تمدید مهلت واریز وجه خودروهای فروش فوق العاده ایران‌خودرو تا ۲۰ مرداد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040861 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040861-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
معاون بازاریابی و فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از تمدید مهلت برای واریز وجه خودرو‌های طرح فروش فوق العاده تا دوشنبه بیستم مردادماه خبر داد.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 14:26:39 +0000
<![CDATA[عرضه اولیه‌ای دیگر در راه فرابورس]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040822 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040822-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
عرضه اولیه سهام شرکت "کشاورزی و دامپروری ملارد شیر" و در نماد " زملارد" روز چهارشنبه (٢۲ مرداد ماه) در بورس تهران انجام می‌شود.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 08:56:42 +0000
<![CDATA[تغییر ساعات معاملات بورس از هفته آینده/ صنایع بزرگ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ معامله می‌شوند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040827 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040827-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
مدیرعامل بورس تهران گفت: از هفته آینده سهام صنایع مختلف در دو زمان ۸:۳۰ تا ۱۱ و ۱۱ تا ۱۳ هر روز کاری معامله خواهند شد.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 08:54:57 +0000
<![CDATA[کاهش شدید ارزش لیر ترکیه مقابل دلار آمریکا؛ رکورد تازه‌ای ثبت شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040818 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040818-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به کمترین سطح تاریخ خود رسید.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 08:22:06 +0000
<![CDATA[تحویل ۱۳۴۰۰ مسکن مهر در پردیس در روزهای آینده]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040810 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040810-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر از افتتاح قریب‌الوقوع ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: تحویل این واحدها به مردم از هفته آینده شروع می‌شود.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 08:04:08 +0000
<![CDATA[برقراری مجدد ارتباط ثبتارش و سامانه گمرک]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040806 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040806-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
مسئولان سامانه جامع تجارت از برقراری مجدد ارتباط ثبتارش و سامانه گمرک خبر داده اند.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 08:02:10 +0000
<![CDATA[خروج بیش از ۹۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۹ سال]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040804 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040804-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در مجموع 9 سال معادل 98.4 میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه 11 میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 07:58:47 +0000
<![CDATA[بیشترین تمرکز صادرات ایران با کشورهای همسایه است/ رشد ۶۰ درصدی صادرات در مرز پرویزخان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040800 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040800-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بیشترین تمرکز ما برای صادرات با کشورهای همسایه است و بهترین پتانسل ما در این خصوص، کشور عراق است.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 07:54:55 +0000
<![CDATA[ظرفیت تولید پروپیلن کشور به ۴ میلیون تن می‌رسد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040798 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040798-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با اجرای طرح جامع افزایش پروپیلن در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید این محصول به ۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ می‌رسد.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 07:51:28 +0000
<![CDATA[هیچ استقراضی از بانک مرکزی نکردیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040742 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1040742-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی، ادعایی باطل و نوعی توهم است.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 06:05:50 +0000
<![CDATA[خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040693 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1040693-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه خبر و خبرنگاری تبریک گفت.
]]>
Thu, 06 Aug 2020 18:56:16 +0000