<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sun, 05 Apr 2020 12:50:10 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مدیران جوان مدلی از مدیریت شفاف، کارآمد خلاق و پیگیر ارائه دادند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-984709 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/984709-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
]]>
Sun, 05 Apr 2020 11:42:47 +0000
<![CDATA[مشکلات از سوی دولت مردان حل شود/ دولت اینترنت را رایگان کند/ جو بی‌فردایی افراد را نگران کرده است/ مردم ما نیازمند شادی هستند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983085 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983085-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
مصطفی اقلیما گفت: برخی مسئولان در بررسی وضعیت جامعه در مهار کرونا هنوز آن را جدی نگرفته‌اند، در حالی که شرایط برای اقامت در خانه مهیا نیست و مردم ما نگران فردای جامعه هستند و همین قضیه باعث تشدید تنش‌های روانی و تنزل سلامت روان می‌شود.
]]>
Sun, 05 Apr 2020 04:18:43 +0000
<![CDATA[مدیریت معتادان متجاهر نیازمند بودجه کلان/ سازمان بهزیستی همه کاره‌ معتادان نیست/ حضور یا عدم حضور معتادان در مراکز درمانی مساله این است!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983868 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983868-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
صفاتیان درباره اختصاص بودجه 10 میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی برای مصونیت معتادان در برابر کرونا افزود: شاید به ظاهر 10 میلیارد تومان رقم مناسبی باشد، اما این بودجه برای معتادان خیابانی با هزینه‌های متعدد رقمی نیست، بلکه به بیش از این بودجه نیازمند هستیم.
]]>
Sun, 05 Apr 2020 01:49:07 +0000
<![CDATA[در مرحله نخست شیوع کرونا چندان جدی گرفته نشد/ کرونا آینده پر چالش را رقم می‌زند/ کرونا جامعه را وسواسی می‌کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983403 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983403-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
کوروش محمدی گفت: بر اساس گزارش‌ها‌ برخی خانواده‌ها در روزهای قرنطینه خانگی شروع به پرخاشگری با یکدیگر کرده‌اند که همین قضیه تشدید پرخاشگری در جامعه را به همراه دارد.
]]>
Sun, 05 Apr 2020 01:13:04 +0000
<![CDATA[فقط ۵۲۰ معتاد متجاهر از مراکز ماده ۱۶ بهزیستی ترخیص شده‌اند/ هیچ‌گونه مداخله‌ای در بستری و ترخیص معتادان نداریم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-984159 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/984159-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: با حکم قاضی حدود ۵۲۰ معتاد متجاهر که در مراکز ماده ۱۶ زیر نظر بهزیستی فعال هستند، ترخیص شده‌اند.
]]>
Sat, 04 Apr 2020 10:24:15 +0000
<![CDATA[لزوم واکاوی فرهنگ خانه نشینی/ جهان پس کرونا تغییر پیدا می‌کند/ چالش افزایش تنش و روابط گرم تر در ایام کرونایی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982813 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982813-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
مجید فولادیان از تغییر چهره جهانی درایام پس از کرونا خبر داد و بر لزوم واکاوی فرهنگ خانه نشینی تاکید کرد.
]]>
Sat, 04 Apr 2020 02:18:51 +0000
<![CDATA[کودکان کار و خیابان ناقل کرونا نیستند/ گروه‌های در معرض آسیب خدمات دریافت می‌کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983090 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983090-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
موسوی چلک گفت: سازمان بهزیستی، سازمان‌های غیردولتی و شهرداری تهران به آموزش، ارائه اقلام بهداشتی و انتقال کودکان کار و خیابان، کارتن خواب‌ها، معتادان متجاهر و ... به مراکز بهداشتی برای مصونیت در برابر ویروس کرونا می‌پردازند.
]]>
Sat, 04 Apr 2020 01:53:15 +0000
<![CDATA[کرونا اقتصاد کشور را فلج کرده است/ فقط 10 درصد شاغلان دورکار هستند/ اقتصاد کشور نیازمند توجه دولت است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983696 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983696-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
شیوع اپیدمی کرونا بسیاری از مشاغل را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمت ارز و نارسایی‌های اقتصادی مشاغل با چالش‌های متعدد روبه‌رو بودند.
]]>
Fri, 03 Apr 2020 20:11:29 +0000
<![CDATA[جمع‌آوری معتادین برعهده چه کسی است؛ شهرداری یا بهزیستی؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983893 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983893-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
در روزهای کرونایی برخی خیابان‌های پاکسازی شده پایتخت به مامنی برای تجمع معتادین و کارتن خواب‌ها تبدیل شده اما چه کسی متولی نگهداری از این افراد در روزهای پرخطر کروناست؟
]]>
Fri, 03 Apr 2020 19:38:41 +0000
<![CDATA[خدمات‌رسانی موثر بهزیستی به معتادان در روزهای کرونایی/ بهزیستی نقشی در نگهداری یا ترخیص معتادان در مراکز این سازمان ندارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983614 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983614-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سیدفرید براتی سده گفت: سازمان بهزیستی نقشی در نگهداری یا ترخیص معتادان در مراکز این سازمان ندارد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:49:12 +0000
<![CDATA[با شناخت جهان معلولین، به دنبال بهبود وضعیت آنها باشیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983681 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983681-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی روز جهانی اوتیسم را گرامی داشت.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:34:24 +0000
<![CDATA[اپیدمی کرونا یک سبک زندگی است/ کرونا به مردم فهماند جامعه در هر لحظه با خطرات متعدد مواجه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982719 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982719-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک جامعه‌شناس گفت: افراد داغدار صدمات روحی و روانی فراوان متحمل می‌‍‌شوند اما هم‌اکنون جامعه با اپیدمی کرونا روبه‌رو شده که اگر در کنار هم جمع شوند، این قضیه با تاثیرات اجتماعی غیرقابل جبران همراه است.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 20:09:46 +0000
<![CDATA[کرونا و اختلافات خانوادگی/ کاهش استرس در خانواده در اولویت قرار گیرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982462 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982462-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
قرنطینه خانگی و در خانه ماندن مزایا و معایب خاص خود را در بعد فردی و اجتماعی به دنبال دارد. در شرایط بحرانی خانواده‌ها باید در کنار یکدیگر مانده و بیش از گذشته به یکدیگر روحیه داده و به گفت‌وگو با یکدیگر پردازند و از بعد روحی و روانی یکدیگر را حمایت کنند.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 19:57:56 +0000
<![CDATA[کودکان کاروخیابان بسته بهداشتی دریافت می‌کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983404 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983404-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
رجبی مشهود گفت: با شیوع اپیدمی کرونا اعضای موسسه جمعیت طلوع بی‌نشان به سطح شهررفته و بسته‌های بهداشتی را به همراه آموزش نحوه استفاده از آن در بین کودکان کار و خیابان توزیع می‌کنند.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 15:18:58 +0000
<![CDATA[زنگ خطر ابتلا کرونا در میان اتباع و افراد بی‌هویت/ هرگونه نابرابری در دسترسی به امکانات کرونا را گسترش می‌دهد/ به همه اقشار خدمات برابر ارائه کنید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982150 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982150-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
مجید فولادیان با اشاره به وضعیت نامناسب اتباع و افراد بی‌هویت، نسبت به شیوع کرونا در شهرهایی با جمعیت حاشیه نشین هشدار داد.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 19:48:27 +0000
<![CDATA[اقدامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مقابله با کرونا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983039 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983039-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
محمد شریعتمداری- وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
]]>
Tue, 31 Mar 2020 09:06:09 +0000
<![CDATA[جدیدترین ماده مخدر صنعتی کدام است؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983021 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/983021-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک درمانگر اعتیاد درباره آخرین ماده های مخدر جدید صنعتی، توضیحاتی داد.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 08:06:25 +0000
<![CDATA[افزایش اختلاف زوجین در روزهای قرنطینه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982975 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982975-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور گفت: میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه و کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ نشان می‌دهد آمارهای اختلافات بین زوجین، سه برابر افزایش یافته است.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 06:00:03 +0000
<![CDATA[سوءاستفاده از وضعیت بهداشتی زندان‌های کشور]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982727 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982727-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
پورمختار تاکید کرد: در زندان‌ها نیز باید مساعدت‌ها بیش از پیش برای مصونیت زندانیان برابر اپیدمی کرونا لحاظ شود تا در شبکه‌های معاند و فضای مجازی از مسائل این چنین سوءاستفاده نشود.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 19:58:48 +0000
<![CDATA[اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال دیگر برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982806 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/982806-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
رئیس سازمان بهزیستی کشور از تخصیص بخش دیگری از بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توسط سازمان برنامه و بودجه و همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 11:54:00 +0000
<![CDATA[مرگ برای تکه‌ای نان!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978168 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/978168-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86
کل استان کردستان از سقز تا بانه، بوکان و مهاباد و خیلی شهرهای دیگه میان اورامانات، هر ۱۰، ۱۵ نفر یک خانه می‌گیرند و برای جای خواب، کولبری می‌کنند. هر سال هم عده ای از آن ها برای تکه‌ای نان جان می‌دهند بدون آنکه آبی از آب تکان بخورد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 19:39:32 +0000
<![CDATA[توزیع سبد غذایی میان ساکنان مناطق محروم و حاشیه‌نشین استان تهران ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981409 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/981409-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
در آستانه عید نوروز با حمایت شهرداری تهران ،خیرین و نیکوکاران ششصد سبد غذایی در بین خانوار تحت حمایت ساکن در مناطق محروم و حاشیه‌نشین استان تهران توزیع شد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 10:01:57 +0000
<![CDATA[تولید چندین تن مواد اولیه داروهای موثر در کنترل کرونا در کشور]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981322 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/981322-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تولید سه میلیون لیتر مواد ضدعفونی، ۵.۵ میلیون قرص کلروکین فسفات و شش تن مواد اولیه هیدروکسی کلروکین در شرکت های زیر مجموعه شستا خبر داد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 04:46:17 +0000
<![CDATA[ترخیص بیش از ۵هزار نفر بیمار مشکوک به کرونا از مراکز درمانی تامین اجتماعی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981245 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/981245-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
محمد شریعتمداری از ترخیص بیش از ۵هزار نفر بیمار مشکوک به کرونا از مراکز درمانی تامین اجتماعی خبر داد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 15:59:33 +0000
<![CDATA[اختصاص یارانه به مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان و معلولین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981040 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/981040-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
محمد شریعتمداری از اختصاص یارانه به مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان و معلولین خبر داد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 07:08:53 +0000
<![CDATA[کرونا در فضای مجازی عامل انسجام اجتماعی شده است/ نوروز 99 دید و بازدید ها وسیع‌تر خواهد بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-974103 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/974103-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
حمید شاکری با اشاره به اینکه امروزه مسئله کرونا سبب انسجام اجتماعی شده است نوروز ۹۹ را متفاوت از سالهای گذشته دانست و دید و بازدید های فضای مجازی را سبب آشنایی و مراوده بیشتر افراد با یکدیگر نسبت به سالهای گذشته دانست.
]]>
Sun, 22 Mar 2020 20:08:08 +0000
<![CDATA[حمایت صندوق سازمان ملل متحد از مراکز نگهداری سالمندان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-979308 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/979308-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
قبادی دانا از مساعدت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اختصاص اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در مراکز نگهداری از سالمندان سازمان بهزیستی خبر داد.
]]>
Wed, 18 Mar 2020 10:00:40 +0000
<![CDATA[اعتبار پیشگیری از کرونا برای کارتن خواب‌ها به شهرداری نرسید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978443 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/978443-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت: تا این لحظه هیچ کمکی از سوی سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی به شهرداری نشده است. حتی پیشنهاد کمکی هم نیامده است.
]]>
Mon, 16 Mar 2020 09:43:32 +0000
<![CDATA[توزیع ۳۰ میلیارد تومان بین مددجویان برای مقابله با کرونا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978122 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/978122-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمع‌آوری ۳۲۳ میلیارد تومان کمک نقدی و کالایی مردم در جشن نیکوکاری خبر داد و گفت: ۳۰ میلیارد تومان کمک نقدی بنیاد مستضعفان برای تامین بسته‌های بهداشتی مقابله با کرونا، میان مددجویان کمیته امداد توزیع شد.
]]>
Sun, 15 Mar 2020 12:49:10 +0000
<![CDATA[نیروی انتظامی مسئول برخورد با زباله‌گردها شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978106 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/978106-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز به کار گشت های ویژه نظارت بر رفت و روب مناطق و جمع آوری و انتقال پسماندهای خانگی، پزشکی و ساختمانی خبر داد.
]]>
Sun, 15 Mar 2020 12:20:44 +0000