<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Tue, 27 Oct 2020 20:47:41 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اجتماعی برنا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078986 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078986-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Tue, 27 Oct 2020 16:30:10 +0000
<![CDATA[بیانیۀ انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در مورد خودکشی‌های اخیر ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078869 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078869-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
بیانیۀ انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در مورد خودکشی‌های اخیر نوجوانان و توصیه‌های اساسی به رسانه‌ها منتشر شد.
]]>
Tue, 27 Oct 2020 10:39:44 +0000
<![CDATA[نگاه مدیران اجرایی در حل مشکلات مردم باید تغییر کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078763 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1078763-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
استاندار بوشهر با بیان اینکه "مدیران خادم، مشکل‌گشاه و نوکر مردم برای حل مشکلات محسوب می‌شوند" گفت: باید نگاه مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی برای تسریع در حل مشکلات مردم تغییر کند.
]]>
Tue, 27 Oct 2020 09:03:26 +0000
<![CDATA[ظرفیت بالای چابهار در انرژی خورشیدی نادیده گرفته شده است/ بخش خصوصی باید وارد توسعه گردشگری این منطقه شود/سمن‌های جوانان زیبایی‌های چابهار را به خوبی نشان دادند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078255 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078255-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
معین الدین سعیدی گفت: منطقه چابهار از لحاظ انرژی خورشیدی بسیار غنی است اما متاسفانه تاکنون استفاده‌ چندانی از آن نشده است تا بتوان از این نیروی طبیعی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
]]>
Tue, 27 Oct 2020 02:49:42 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اجتماعی برنا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078413 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078413-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Mon, 26 Oct 2020 16:30:19 +0000
<![CDATA[حال شریعتمداری خوب است، منتظر پاسخ تست هستیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078467 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078467-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
مشاور وزیر کار در توئیتی اعلام کرد که حال وزیر خوب است.
]]>
Mon, 26 Oct 2020 15:45:09 +0000
<![CDATA[پیش بینی افزایش 50 درصدی یارانه مراکز توانبخشی در سال 1400 / عقب ماندگی مزمن مالی مراکز برطرف می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078162 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078162-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور گفت: عقب ماندگی مزمن مالی مراکز توانبخشی باید جبران شود و به دنبال این هستیم که یارانه مراکز توانبخشی در سال 1400 حداقل 50 درصد افزایش داشته باشد.
]]>
Mon, 26 Oct 2020 09:31:21 +0000
<![CDATA[۵۰ ایستگاه راه آهن پذیرای معلولان هستند/سایت‌های خرید بلیت هواپیما و اتوبوس برای نابینایان مناسب سازی می‌شوند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078454 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078454-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
وحید قبادی دانا از مناسب سازی سایت‌های خرید بلیت هواپیما، راه آهن و اتوبوس برای جامعه نابینایان خبر داد.
]]>
Mon, 26 Oct 2020 04:46:05 +0000
<![CDATA[ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی در گرو ارائه آمار صحیح است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078068 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078068-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رویا رفیعی با تاکید بر این که یکی از راه های ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی ، ارائه آمار صحیح است ، گفت: آمار و اطلاعات باید شفاف، پاسخگو، دقیق و به‌موقع باشد.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 20:45:58 +0000
<![CDATA[نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی سال 98 ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها اعلام شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078061 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1078061-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و دبیر کمیته های مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود : گزارش تحلیلی نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی تهیه شد.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 20:40:05 +0000
<![CDATA[معاون اقتصادی وزارت کار بر تسریع فرایند اجرای پروژه سنگ آهن فولاد خراسان تاکید کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077917 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077917-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در محل احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن «مجتمع فولاد خراسان» درسنگان و نشست با ذی نفعان و طرف های قرارداد این پروژه ، ضمن بررسی وضعیت موجود بر تسریع فرایند کار، تاکید کرد.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 17:02:03 +0000
<![CDATA[اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتید از این راه شکایت کنید/لزوم مراجعه به پزشکی قانونی در سریع‌ترین زمان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077202 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077202-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
غلامرضا عابدینی گفت: معمولا کسی که مورد تجاوز قرار گرفته در 24 الی 48 ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه کند درغیر این صورت ممکن است دیگر آثار آن مشخص نباشد و نتوان شکایت را مطرح کرد.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 03:57:17 +0000
<![CDATA[نماینده مجلس: دانشگاه‌ها باید از تهران خارج شوند/مهدی چمران: انتقال دانشگاه‌ها از تهران هیچ فایده‌ای ندارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076491 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076491-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند پیرو طرح انتقال پایتخت باید دانشگاه‌‎‌ها و مراکز آموزشی به خارج از پایتخت منتقل شوند تا تمرکز جمعیت در تهران کاهش پیدا کند اما آیا این طرح می تواند سبب کاهش جمعیت در تهران شود؟
]]>
Sun, 25 Oct 2020 02:57:54 +0000
<![CDATA[ایجاد 7 هزار شغل توسط وزارت ورزش و جوانان/پرداخت وام با کارمزد 2 درصد به جوانان/جوانانی که ایده دارند به مراکز منش مراجعه کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077046 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077046-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
محمدمهدی تندگویان گفت: وزارت ورزش و جوانان طی یک سال با مبلغ 120 میلیارد تومان 7 هزار شغل ایجاد کرده است.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 02:25:56 +0000
<![CDATA[جزئیات وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان اعلام شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077733 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077733-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران به تشریح جزئیات اعطای وام 50 میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت.
]]>
Sat, 24 Oct 2020 23:50:46 +0000
<![CDATA[شروط لازم دریافت بیمه بیکاری اعلام شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077601 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077601-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
بابایی گفت: یکی از شروط لازم برای دریافت بیمه بیکاری افراد دارای قرارداد کار موقت، داشتن حداقل یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه است.
]]>
Sat, 24 Oct 2020 17:23:17 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اجتماعی برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077659 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077659-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Sat, 24 Oct 2020 16:30:43 +0000
<![CDATA[باید نسبت به فرار پسرها از خانه حساس‌تر باشیم/دختران فراری در خانه‌های سلامت اسکان داده می‌شوند/دختران و پسران فراری با 123 تماس بگیرند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073924 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1073924-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
حبیب الله مسعودی فرید گفت: به طور کلی حساسیت جامعه نسبت به فرار پسران از خانه کمتر است اما به نظر می‌رسد نسبت به فرار پسران باید خیلی حساس‌تر باشیم.
]]>
Sat, 24 Oct 2020 03:01:48 +0000
<![CDATA[پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077107 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077107-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه‌ای که سال گذشته به بازنشستگان پرداخت می‌شد، در سال جاری به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
]]>
Fri, 23 Oct 2020 09:49:50 +0000
<![CDATA[مددجویان سیل‌زده استان گلستان صاحب خانه شدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077064 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1077064-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
رئیس کمیته امداد با اشاره به ساخت و تعمیر بیش از ۷۵۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان استان گلستان ، گفت: با ساخت این واحدهای مسکونی، پرونده بازسازی منازل مددجویان آسیب‌دیده از سیل سال ۹۸ استان گلستان بسته شد.
]]>
Fri, 23 Oct 2020 08:29:05 +0000
<![CDATA[اخبار مهم هفته گروه اجتماعی برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076968 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076968-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا در طول هفته گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Thu, 22 Oct 2020 17:22:31 +0000
<![CDATA[نمره 20 بازنشستگان به دولت تدبیر و امید/ تحقق عدالت اجتماعی از همسان سازی می گذرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076643 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076643-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
سال های زیادی است که همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح می شود اما این روزها دولت تدبیر و امید با این انجام این کار بزرگ در شرایط سخت اقتصادی، حمایت خود را از بازنشستگان اعلام کرد.
]]>
Thu, 22 Oct 2020 02:25:31 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اجتماعی برنا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076555 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076555-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Wed, 21 Oct 2020 16:30:12 +0000
<![CDATA[رونمایی از پازل همدلی در بهزیستی شهر تهران]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076504 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076504-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
پویش پازل همدلی با شعار "قطعه قطعه جمع گردد، همدلی معنا شود" با محوریت تهیه و توزیع کوله پشتی مدرسه به همراه بسته کامل لوازم التحریر جهت ارائه به دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی شهر تهران افتتاح شد .
]]>
Wed, 21 Oct 2020 13:17:14 +0000
<![CDATA[پرداخت بیش از 7 هزار فقره تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076303 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076303-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
مدیر امور اعتبارات بانک شهر با بیان اینکه متاسفانه خسارات ناشی از شیوع ویروس "کرونا" در بخش‌های مختلف طی سال جاری بسیار زیاد بوده است، گفت: خوشبختانه این بانک توانسته با ارائه تسهیلات مناسب در راستای حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده از این ویروس منحوس، مشکلات بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و شرکت های خدمات رسان را مرتفع کند.
]]>
Wed, 21 Oct 2020 09:25:45 +0000
<![CDATA[افزایش 100 درصدی ارائه خدمات به زنان بی‌خانمان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076211 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076211-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: از سال گذشته تاکنون زیر ساخت های شهرداری برای خدمات رسانی به زنان بی خانمان افزایش 100 درصدی داشته است.
]]>
Wed, 21 Oct 2020 08:09:53 +0000
<![CDATA[شروع پرداخت کمک معیشتی برای صد هزار مددجوی بهزیستی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076184 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1076184-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که امروز همزمان با توزیع اقلام ضروری مددجویان در سیستان و بلوچستان، شروع پرداخت کمک معیشتی برای صد هزار مددجویان بهزیستی در سراسر کشور آغاز می شود.
]]>
Wed, 21 Oct 2020 07:44:03 +0000
<![CDATA[کی از همه بی غیرت تره؟!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075795 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1075795-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%87
چالش‌های اینستاگرامی یک بخشی از تفریح و اوقات فراغت‌مان را تشکیل داده است و اکثرمان پیرو یک سلبریتی یا بلاگر انواع و اقسام چالش‌ها را انجام می‌دهیم تا هم سرگرم شویم و هم اینکه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و دیده شویم.
]]>
Wed, 21 Oct 2020 02:25:11 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه اجتماعی برنا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075958 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1075958-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 16:30:51 +0000
<![CDATA[اعلام زمان پرداخت بیمه بیکاری به جاماندگان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075533 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1075533-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
محمد شریعتمداری زمان پرداخت بیمه بیکاری در ایام کرونا را به جاماندگان را اعلام کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی قرار بود تا پایان خرداد به افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بیمه بیکاری را پرداخت کند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 07:07:03 +0000