<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sun, 09 Aug 2020 02:56:17 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تست کرونای مسعود پزشکیان مثبت اعلام شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041029 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1041029-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
یکی از نزدیکان مسعود پزشکیان نتیجه مثبت تست کرونای او را تایید کرد.
]]>
Sat, 08 Aug 2020 06:36:50 +0000
<![CDATA[اختتامیه رویداد رسانه ای تب ریز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040913 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1040913-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2
همزمان با روز خبرنگار آیین اختتامیه رویداد رسانه ای تبریز به همت خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برگزار شد. در این آیین ضمن معرفی و تجلیل از برگزیدگان خانه مطبوعات استان از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شش تن از مدافعان سلامت تجلیل کرد.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 14:23:04 +0000
<![CDATA[پایین آمدن بی‌سابقه آستانه تحمل مدیران نسبت به کوچکترین نقد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040899 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1040899-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF
بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ منتشر شد.
]]>
Fri, 07 Aug 2020 12:41:30 +0000
<![CDATA[رسالت خبرنگاران زنده نگه داشتن امید در جامعه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040461 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1040461-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تبریک 17 مرداد روز خبرنگار به خبرنگاران استان، نقش آنان را در امید بخشی به مردم در فضای کنونی بی بدیل دانست.
]]>
Thu, 06 Aug 2020 09:18:25 +0000
<![CDATA[عبور نهضت آسفالت شهرداری تبریز از مرز ۱۵۳ هزار تن]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040342 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040342-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86 با آسفالت ریزی هفته گذشته توسط سازمان عمران و مناطق شهرداری تبریز، مجموع تناژ آسفالت معابر و خیابان های شهر از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز ۱۵۳ هزار تن گذشت.]]> Thu, 06 Aug 2020 05:59:22 +0000 <![CDATA[انفجارهای مرکز دفن پسماند تبریز بدون آسیب به پایان رسید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040340 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040340-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF مدیر پروژه‌های شهرداری موسسه عاشورا گفت: انفجارهای پروژه مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز به عنوان عملیات خاکبرداری سلول شماره چهار این مرکز، بدون هیچ آسیب و خطری با موفقیت به اتمام رسید.]]> Thu, 06 Aug 2020 05:56:50 +0000 <![CDATA[ایجاد فروشگاه مجازی تولیدات زنان سرپرست خانوار آذربایجان‌شرقی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040328 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040328-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
با امضای تفاهم نامه‌ای میان اداره کل پست و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی فروشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار به صورت مجازی در این استان دایر شده است.
]]>
Thu, 06 Aug 2020 05:30:21 +0000
<![CDATA[با آغوش باز پذیرای انتقادات قهرمانان هستیم/ جدا از وظیفه اداری همیشه به عنوان یک دوست در خدمت قهرمانان آذربایجان شرقی هستم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040280 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1040280-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در واکنش به برخی انتقادات گفت:با آغوش باز پذیرای انتقادات قهرمانان هستیم.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 18:44:43 +0000
<![CDATA[برگزیدگان رویداد رسانه‌ای آذربایجان‌شرقی «تب‌ریز» معرفی و تجلیل می شوند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040263 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1040263-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
 مدیر خانه مطبوعات مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: داوری آثار رسیده به رویداد رسانه‌ای آذربایجان شرقی(تب‌ریز) به پایان رسیده و در آستانه روز خبرنگار از آثار برگزیده تجلیل خواهد شد.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 13:27:55 +0000
<![CDATA[پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت پیشکسوت هنر خوش‌نویسی، استاد حسین رسام حقیقی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040109 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040109-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
استاندار آذربایجان شرقی در پیامی درگذشت پیشکسوت عرصه هنر خوش‌نویسی و بنیان‌گذار انجمن خوش‌نویسان تبریز، استاد حسین رسام حقیقی را تسلیت گفت.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 10:08:13 +0000
<![CDATA[شهردار تبریز درگذشت همسر شهید تجلایی را تسلیت گفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040108 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040108-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA
شهردار تبریز با صدور پیامی درگذشت شادروان بانو عبدالعلی زاده، همسر شهید علی تجلایی را تسلیت گفت.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 10:06:10 +0000
<![CDATA[آیا رعایت پروتکل های بهداشتی در کاهش ابتلا به کرونا موثر بوده است؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040104 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040104-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که 80 درصد پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی رعایت می‌شود، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأثیر چشمگیری در کاهش میزان ابتلا و فوت ناشی از این بیماری داشته است.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 09:59:16 +0000
<![CDATA[چراغ محبت به اهل بیت کم‌سو نمی‌شود/رفع محدودیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی موجب سهل‌انگاری نشود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1040097 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1040097-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه نمی‌گذاریم چراغ عشق و محبت به اهل بیت در میان مردم ما کم‌سو شود، گفت: قطعاً هیأت‌های مذهبی ما که در میدان مبارزه با کرونا و پشتیبانی از مدافعان سلامت هم پیشگام بودند، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، آئین‌های عزاداری ماه محرم را برگزار خواهند کرد و همه باید کمک کنند تا این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شود.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 09:55:03 +0000
<![CDATA[پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت همسر فداکار سردار شهید علی تجلایی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039802 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1039802-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
استاندار آذربایجان شرقی در پیامی درگذشت مرحومه حاجیه خانم عبدالعلی‌زاده، همسر فداکار سردار شهید علی تجلایی را تسلیت گفت.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 04:29:13 +0000
<![CDATA[تخلف و کارشکنی پیمانکار دلیل عدم تکمیل پروژه مسکن مهر سما اندیشه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039801 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1039801-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در استان، گفت: دستگاه‌های مسئول نهایت همکاری لازم را برای تحقق این موضوع داشته باشند.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 04:25:54 +0000
<![CDATA[پایان قطعی آب با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت/ انتقال آب ارس، راه‌حل قطعی و دائمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039797 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1039797-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C
تأمین آب شرب تبریز و مشکلات این حوزه، یکی از اصلی ترین چالش هایی است که در این روزها این شهر با آن درگیر است.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 04:22:26 +0000
<![CDATA[پایان قطعی آب با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت/ انتقال آب ارس، راه‌حل قطعی و دائمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039796 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1039796-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C
تأمین آب شرب تبریز و مشکلات این حوزه، یکی از اصلی ترین چالش هایی است که در این روزها این شهر با آن درگیر است.
]]>
Wed, 05 Aug 2020 04:22:25 +0000
<![CDATA[ایران و چین در تلاش برای توافق راهبردی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039540 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039540-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
مرتضی محمدزاده دانش آموخته دکترای روابط بین الملل طی یادداشتی توافق ایران و چین را بررسی کرد.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 11:00:15 +0000
<![CDATA[کدام شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی تا 14 مرداد 99 در وضعیت قرمز و سفید کرونایی هستند؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039521 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1039521-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست وضعیت مناطق استان آذربایجان شرقی از لحاظ میزان مخاطره شیوع کرونا منتهی به ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 10:45:56 +0000
<![CDATA[گرامیداشت روز تبریز به وسعت بیلبوردهای شهر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039334 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039334-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز از اکران بیلبوردهای متنوع در نقاط مختلف شهر به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ مرداد، روز تبریز خبر داد.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 07:33:14 +0000
<![CDATA[20 واگن قطار به شرکت بهره برداری قطار شهری تحویل شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039300 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039300-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه از تحویل ۲۰ واگن قطار به شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز خبر داد.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:50:32 +0000
<![CDATA[آغاز مرحله دوم پویش رحمت و تداوم کمک به آسیب‌دیدگان اقتصادی کرونا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039283 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039283-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
شهردار تبریز از آغاز مرحله دوم پویش رحمت از ابتدای ماه محرم خبر داد و گفت: در ایام کرونا، پویش رحمت فرصت و بستر مناسبی برای ادای نذر شهروندان در محرم به شمار می آید.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:27:14 +0000
<![CDATA[زمینه های برگزاری پنجمین جایزه کتاب سال تبریز بررسی شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039281 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039281-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
با فرا رسیدن روز تبریز زمینه های برگزاری پنجمین جایزه کتاب سال تبریز با حضور مدیران نهادهای فرهنگی و کتاب خانه ای تبریز بررسی شد.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:25:49 +0000
<![CDATA[پیام شهردار به مناسبت روز تبریز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039276 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1039276-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
شهردار تبریز با صدور پیامی ۱۴مرداد، روز تبریز را تبریک گفت.
]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:20:37 +0000
<![CDATA[شدت ابتلا و فوتی ها در مردادماه 99 به کرونا در کدام استان های کشور بیشتر است؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039075 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1039075-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین گزارش تحلیلی اپیدمیولوژی کووید۱۹ در ایران اعلام کرد: روند ابتلا و مرگ کرونا در استان‌های زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران و آذربایجان شرقی شدت بالایی دارد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 19:30:00 +0000
<![CDATA[تکمیل فرآیند شناسنامه‌دار کردن اشیای موجود در موزه‌های شهرداری تبریز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038783 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1038783-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز از تکمیل فرآیند شناسنامه‌دار کردن اشیای موجود در شهرداری تبریز خبرداد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 07:54:35 +0000
<![CDATA[طرح توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز برگزار می شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038735 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1038735-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز از اجرای طرح توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز با هدف ارتقای آگاهی سطح سلامت روانی و جسمانی و اجتماعی شهروندان و خانواده ها خبر داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 06:50:49 +0000
<![CDATA[مردم به نمایشگاه ها نروند / گفتیم تعطیل نکردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038674 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1038674-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به برگزاری نمایشگاه های بین المللی در سطح این شهر واکنش نشان داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:31:18 +0000
<![CDATA[رنکینگ المپیکی تکواندوکاران آذربایجان‌شرقی در ماه آگوست 2020 اعلام شد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038651 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1038651-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
رنکینگ ماه "آگوست" تکواندوکاران از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد و جایگاه 3 هوگوپوش استان مشخص شد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:04:39 +0000
<![CDATA[پرداخت 222 میلیارد تومان تسهیلات ارتقای تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی استان در سال‌های 97 و 98]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038648 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1038648-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی از پرداخت بیش از 222 میلیارد تومان تسهیلات برای ارتقای تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی استان در سال‌های 97 و 98 خبر داد و گفت: از محل این تسهیلات بالغ بر 10 هزار و 372 فرصت شغلی جدید در روستاهای استان ایجاد شده است.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:01:00 +0000