<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Tue, 28 Sep 2021 23:43:16 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[آیا واقعا مرگ سالمندان بر اثر کرونا بعد از واکسیناسیون ۶۵ درصد کاهش یافته است؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239608 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1239608-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیر کل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرگ و میر بر اثر کرونا در مراکز نگهداری سالمندان با انجام واکسیناسیون، ۶۵ درصد کاهش یافته است.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 21:30:00 +0000
<![CDATA[گروه پر خطر ابتلا کرونا مشخص شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239577 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1239577-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
دانشمندان انگلیسی دریافتند قربانیان خشونت خانگی بیشتر در معرض ابتلا به کووید-۱۹ قرار دارند.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 17:30:38 +0000
<![CDATA[نگاه ما به ظرفیت بومی استان است /شهدای رزکان ظرفیت صعود به لیگ یک را دارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239710 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239710-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
مدیر باشگاه شهدای رزکان البرز با بیان اینکه تیمش ظرفیت صعود به لیگ یک را دارد گفت: انتظار ما حمایت و پشتیبانی مردم و مسئولان البرزی از این تیمی بومی است.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 13:09:17 +0000
<![CDATA[این سازنده واکسن تایید سریع واکسن کرونای خود را برای کودکان کمتر از ۱۲ سال درخواست می کند!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239503 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1239503-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
شرکت داروسازی فایزر قصد دارد درخواست استفاده از واکسن کووید-۱۹ خود را در کودکان کمتر از ۱۲ سال ارایه کند.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 12:30:18 +0000
<![CDATA[غربالگری اضطراب کودکان البرزی در شرایط کرونا آغاز شد+روش ثبت نام]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239438 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239438-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85
مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت با اشاره به آغاز غربالگری اضطراب کودکان ۵ و ۶ سال البرزی در شرایط کرونا گفت: با راه اندازی سامانه غربالگری اضطراب توسط دفتر مشاوره معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی این طرح در حال اجرا است.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 08:43:56 +0000
<![CDATA[22 واحد تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پیام به چرخه تولید بازگشت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239429 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239429-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از بازگشت 22 واحد تولیدی و صنعتی در این منطقه از سال گذشته تاکنون خبر داد.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 08:28:25 +0000
<![CDATA[مراقب کلاهبرداری با پیامک جعلی "ثنا" باشید/ راهکار مقابله با این ترفند سایبری]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239423 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239423-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی سامانه «ثنا» و نصب بدافزار بر روی گوشی قربانی، افزایش آگاهی را مهم ترین مانع در برابر این کلاهبرداری دانست.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 08:22:39 +0000
<![CDATA[آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان البرز تا 6 مهر 1400]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239419 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239419-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1
رئیس ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:از دیروز تا امروز ۶ مهر ۱۱۳ بیمار با علائم کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان بستری شده اند.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 08:17:46 +0000
<![CDATA[قوه قضائیه گره املاک قولنامه ای را باز کند/مردم برای گرفتن پروانه ساخت بلاتکلیف اند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239367 /بخش-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-67/1239367-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF
رئیس کمیسیون شهر هوشمند،اقتصاد شهری و مشارکت های شورای اسلامی شهر کرج گفت: بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه ای مشکلات زیادی در کشور و کلانشهر کرج ایجاد کرده که باید در رای دیوان عدالت اداری بازنگری شود.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 06:56:14 +0000
<![CDATA[نامگذاری یکی از ایستگاه های آتش‌نشانی کرج به نام شهید "علی لندی"]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239326 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1239326-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
سرپرست شهرداری کرج گفت: یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی کرج با هدف ترویج فرهنگ ایثار به نام شهید علی لندی نامگذاری می‌شود.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 05:53:09 +0000
<![CDATA[آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان البرز تا 5 مهر 1400]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1239106 /بخش-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-67/1239106-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1
رئیس ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:از دیروز تا امروز ۵ مهر ۱۲۴ بیمار با علائم کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان بستری شده اند.
]]>
Mon, 27 Sep 2021 09:00:49 +0000
<![CDATA[یک ترفند ساده برای از بین بردن بوی نامطبوع ماشین لباسشویی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238923 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238923-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
اگر شما نیز از مشکل انتشار بوی نامطبوع توسط ماشین لباسشویی خودتان رنج می‌برید، این مطلب را بخوانید.
]]>
Mon, 27 Sep 2021 05:30:00 +0000
<![CDATA[بهبودی سریع کرونا با انجام این اقدامات در روزهای اول ابتلا امکان پذیر است!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238836 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238836-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در روزهای اول ابتلا به کرونا، استراحت کافی در کنار بالا بردن مصرف مایعات و کنترل استرس، می تواند قدم بزرگی در راستای بهبودی بیماری داشته باشد.
]]>
Mon, 27 Sep 2021 01:30:00 +0000
<![CDATA[این مواد غذایی مضر ، جدیدا مفید شده اند! ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238809 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238809-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
تحقیقات جدید چربی حیوانی، لبنیات پرچرب و مصرف نمک را برای سلامتی مفید می داند البته با شرایطی.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 18:30:14 +0000
<![CDATA[واقعیت‌های دوران جنگ به‌درستی به نسل امروز منتقل شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238922 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238922-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با بیان اینکه واقعیات دوران جنگ باید به‌درستی به نسل امروز و آینده کشور منتقل شود گفت: واقعیت دوران دفاع مقدس معنویت، اعتقاد، و تبعیت از امام بدون هیچ قید و شرطی بود.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 12:37:15 +0000
<![CDATA[لیست اسامی داروهای گیاهی داخل بازار برای درمان علائم کرونا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238949 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238949-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از صدور مجوز تولید ۷ داروی گیاهی برای درمان علائم بیماری کرونا خبر داد.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 10:30:48 +0000
<![CDATA[شاعر البرزی برگزیده نخست هفتمین کنگره ملی شعر اربعین شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238759 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238759-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: عمران بهروج شاعر البرزی با رأی هیات داورن هفتمین کنگره ملی شعر اربعین، رتبه نخست این کنگره را کسب کرد.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 09:33:05 +0000
<![CDATA[گزارش اطلاعاتی غیر حرفه ای آمریکا درباره منشاء ویروس کرونا چیست؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238738 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/1238738-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
گزارش سازمان اطلاعات آمریکا در خصوص منشاء ویروس کرونا شامل ارزیابی های سیاسی شده است.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 09:30:54 +0000
<![CDATA[تعداد دقیق شهدای جنگ تحمیلی استان البرز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1062155 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1062155-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
31 شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی توسط عراق به ایران و آغاز هفته دفاع مقدس است. به همین مناسبت شما را با اطلاعاتی درباره تعداد شهدای جنگ تحمیلی و استان آنها آشنا می کنیم. با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 08:18:01 +0000
<![CDATA[امیدوار به درخشش "احمدی صفا" در مسابقات جهانی هستیم/ عقب ماندگی‌های 2 سال اخیر "کیک بوکسینگ واکو" البرز را جبران می‌کنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238652 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238652-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو هیئت انجمن های ورزشی استان البرز با بیان اینکه شیوع کرونا فعالیت این رشته رزمی را با رکود مواجه کرده است گفت: امیدوارم با بهتر شدن شرایط فرصت فعالیت دوباره را پیدا کنیم.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 07:32:45 +0000
<![CDATA[آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان البرز تا 4 مهر 1400]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238645 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238645-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1
رئیس ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:از دیروز تا امروز ۴ مهر ۱۳۲ بیمار با علائم کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان بستری شده اند.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 07:26:02 +0000
<![CDATA[برای گزارش تخلف نانوایی‌ها در کرج چه باید کرد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238578 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238578-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرز ازتشدید نظارت برعملکرد نانوایی های کرج خبرداد و گفت: شهروندان می توانند تخلفات را از به واحد نظارت وبازرسی اتاق اصناف اعلام کنند.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 06:20:30 +0000
<![CDATA[آشنایی با چربی هایی که خطر حمله قلبی را کم می کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238437 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238437-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
محققان می‌گویند افرادی که رژیم غذایی سرشار از چربی لبنی دارند، در مقایسه با افرادی که چربی لبنی کمتری مصرف می‌کنند، کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی قرار می‌گیرند.
]]>
Sun, 26 Sep 2021 04:30:00 +0000
<![CDATA[عامل اصلی تشدید بیماری کرونا در افراد شناسایی شد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238392 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238392-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
دانشمندان دانشگاه گوته فرانکفورت، در تازه‌ترین مطالعات خود عامل اصلی تشدید بیماری کرونا در افراد را شناسایی کردند.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 21:30:00 +0000
<![CDATA[این گیاه را به جای تزریق واکسن کرونا بخورید!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238200 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238200-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
برای افرادی که از آمپول می ترسند، جایگزین واکسن کرونا در حال تولید است.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 14:30:07 +0000
<![CDATA[تجلیل استاندار از مدال آوران پارالمپیکی البرز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238456 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238456-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
استاندار البرز با ورزشکاران و مدال آوران پارالمپیکی استان دیدار کرد وضمن تقدیر از افتخارآفرینی آنها در آوردگاه توکیو دغدغه ها و درخواست آنها را شنید.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 14:07:04 +0000
<![CDATA[آیا واقعا برند دز سوم واکسن کرونا باید با ۲ دز تزریق شده قبلی یکسان باشد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238146 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-105/1238146-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
پزشک ویروس‌شناس گفت: مطالعات اولیه در رابطه با دز یادآور واکسن کرونا نشان می‌دهد، الزاما برند دز سوم نباید با 2 دز تزریق شده پیشین یکسان باشد.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 09:30:23 +0000
<![CDATA[برگزاری مسابقات اسکیت استانی نشاط آفرین بود / تقدیر از ملی‌پوش پرافتخار البرز در خلال مسابقات]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238230 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238230-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
رییس هیئت اسکیت استان البرز با بیان اینکه برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته قبل بسیار نشاط آفرین و انگیزه بخش بود گفت: امیدوارم بتوانیم با عادی تر شدن شرایط بار دیگر به روزهای پر رونق گذشته باز گردیم.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 09:29:25 +0000
<![CDATA[باشگاه "مقاومت" جور کم کاری هیئت شنا البرز را کشید/ یک تشکر خشک وخالی هم از من نکردند!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238192 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238192-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
مربی و شناگر باسابقه البرزی با اشاره به دشواری های اعزام تیم منتخب البرز به مسابقات شنا قهرمانی آب های آزاد کشور گفت: اگر حمایت و همکاری باشگاه مقاومت نبود امکان حضور تیم مهیا نمی شد.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 08:53:34 +0000
<![CDATA[رشد جمعیت منجر به ضعف زیرساخت‌های آموزشی البرز شده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1238174 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1238174-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
استاندار البرز گفت: البرز در راستای ساخت و تجهیز مدارس اقدامات بسیار خوبی انجام داده است ولی متاسفانه رشد سریع جمعیت بویژه مهاجران، منجر به ضعف این استان در زیرساخت ها شده است.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 08:30:01 +0000