<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Tue, 04 Aug 2020 03:08:16 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[آخرین وضعیت ترافیکی خیابان‌های شهر اصفهان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039145 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039145-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید خرازی، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهدای صفه، مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام خمینی و مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ردانی پور به علت وجود ترافیک به کندی صورت می‌گیرد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 17:36:32 +0000
<![CDATA[توجه به نیازمندان در وضع قوانین ضروری است ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039119 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039119-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در دیدار با حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: توجه به نیازمندان در وضع قوانین ضروری است.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 14:55:44 +0000
<![CDATA[ناهید تاج‌الدین سرپرست اداره کل امور نظارتی و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039111 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039111-%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حکمی «ناهید تاج الدین» را به عنوان مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری و سرپرست اداره کل امور نظارتی و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی منصوب کرد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 14:36:44 +0000
<![CDATA[نگاه به سازمان امورمالیاتی از داخل وبیرون سازمان تغییر پیداکرده]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039110 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039110-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87
نگاه به سازمان امورمالیاتی از داخل وبیرون سازمان تغییر پیداکرده ولازم است سازمان مدرن وهوشمند مالیاتی کشور زیرساخت های شبکه ای ونرم افزاری فعال داشته باشد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 14:32:22 +0000
<![CDATA[مناسبت‌های مذهبی با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات تبیین شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039107 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039107-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: در نیمه دوم سال مناسبت‌های ملی و مذهبی فراوانی وجود دارد که دستگاه‌ها و بخش مردمی تولی‌گر آن‌ها هستند.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 14:19:19 +0000
<![CDATA[احداث دهکده المپیک در ورزشگاه نقش جهان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039065 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039065-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: احداث دهکده المپیک همسو با مباحث آمایش و نظر وزارت ورزش و جوانان است.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 12:38:49 +0000
<![CDATA[دستورالعمل های بازگشایی مدارس آماده شده است/ تا پایان مرداد ماه کلیه مدارس تحت پوشش اینترنت رایگان قرار میگیرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039060 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039060-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
محمد اعتدادی گفت: برنامه‌ها برای بازگشایی مدارس در وضعیت های قرمز، زرد و سفید آماده و سعی شده تا تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 12:31:38 +0000
<![CDATA[راه اندازی خانه های هلال در اصفهان/ مدیریت بحران به مردم آموزش داده میشود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039051 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039051-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
خانه‌های هلال با محوریت آموزش همگانی در سراسر استان از جمله روستاها ایجاد شده و دوره‌های آمادگی در برابر حوادث در رده‌های سنی گوناگون و اقشار مختلف جامعه در این مراکز برگزار می‌گردد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 12:21:44 +0000
<![CDATA[ آمبولانس جان عابر پیاده را گرفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1039047 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1039047-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: پیش از ظهر امروز یک مرد ۷۰ ساله در خط ویژه اتوبوس تندرو در برخورد با یک‌دستگاه آمبولانس جان خود را از دست داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 12:13:51 +0000
<![CDATA[آخرین آمار ابتلا به کرونا در اصفهان در ۱۳ مردادماه/ حال ۱۶۰ نفر از بیماران مبتلا به کرونا وخیم است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038931 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038931-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اکنون تعداد کل بیمارانی که در شهرستان‌های استان به جز کاشان و آران و بید گل با تشخیص کرونا بستری هستند ۸۴۷ نفر است که از این تعداد ۱۶۰ نفر وضعیت وخیم‌تری دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه و آی سی یو های مراکز درمانی در حال دریافت خدمات درمانی هستند.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 10:32:33 +0000
<![CDATA[تکریم و قدردانی از متصدیان ایستگاه های بازیافت به مناسبت روز کرامت انسانی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038901 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038901-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای برنامه تکریم متصدیان ایستگاه های بازیافت سطح شهر در راستای افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت مشارکت خبر داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 09:51:11 +0000
<![CDATA[تکریم و قدردانی از متصدیان ایستگاه های بازیافت به مناسبت روز کرامت انسانی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038891 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038891-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای برنامه تکریم متصدیان ایستگاه های بازیافت سطح شهر در راستای افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت مشارکت خبر داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 09:39:42 +0000
<![CDATA[افزایش 26 درصدی تولید برق نیروگاه اصفهان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038883 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038883-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
تولید برق در نیروگاه اصفهان در 4ماهه اول سال جاری 26 درصد افزایش یافت.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 09:32:34 +0000
<![CDATA[جامعه پزشکی مطالبه خود در خصوص عدم برگزاری مراسم سوگواری محرم را به ریاست جمهوری ارجاع دادند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038838 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038838-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
در پی انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر نامه سرگشاده پزشکان اصفهان به رئیس جمهور؛ رئیس جامعه پزشکی اصفهان صحت نامه سرگشاده پزشکان اصفهان به ریاست جمهوری را تایید کرد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 08:58:20 +0000
<![CDATA[سوختگی زن و شوهر هنگام سوختگیری]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038767 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038767-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از وقوع حادثه آتش سوزی یک دستگاه خودرو در حال سوختگیری با گاز ال پی جی و سوختگی 60 درصدی مالک و 80 درصدی همسر وی خبر داد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 07:40:15 +0000
<![CDATA[برگزاری کنکور تنها با حفظ پروتکل های وزارت بهداشت امکان پذیر است/حفظ جان مردم خط قرمز نمایندگان است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038660 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038660-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری هایی که در ستاد ملی مبارزه کرونا اتخاذ می‌شود حکم قانون را دارد و باید به تصمیمات این ستاد احترام بگذاریم، اما این احترام بدین معنا نیست که نقش نظارتی مجلس نادیده گرفته شود و آنچه که برای نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بسیار حائز اهمیت است، حفظ جان مردم است.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:11:12 +0000
<![CDATA[خبرنگاران به صورت مجازی تجلیل میشوند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038600 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038600-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
جلسه برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی برگزاری روزخبرنگار با حضور معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 04:40:20 +0000
<![CDATA[نهادینه نمودن راهبرد ابتکار در اتاقهای بازرگانی ضروری است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038598 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038598-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
درجلسه کمیته راهبری مدیران اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر نهادینه نمودن راهبرد ابتکار در اتاقهای بازرگانی عنوان شد در چنین اتاق هایی ساختاری نخبه پرور، ایده و اندیشه پرور، مساله یاب و پیشنهاد حل مساله مشخصا دارای بروز ذاتی خواهند بود.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 04:15:41 +0000
<![CDATA[هدف مجموعه مدیریت اصفهان رفع مشکلات تولید است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038597 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038597-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
استاندار اصفهان گفت: هدف مجموعه مدیریت این استان هموار کردن تمامی راه‌های تولید است که از فرصت ها برای رفع مشکلات بهره می‌گیریم.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 04:00:25 +0000
<![CDATA[تلاش فولاد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمتها/ محصولات همۀ حلقه‌های زنجیرۀ فولاد در دولت تدبیر و امید دو برابر شده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038599 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038599-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، به همراه جمعی از مدیران فولادی کشور، ضمن دیدار با رئیس جمهوری، گزارش مبسوطی از روند تولید و دستاوردهای این شرکت در چهارماهۀ نخست سال «جهش تولید» و تلاشهای صورت گرفته در فولاد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار داخل و ثبات قیمتها ارائه کرد.
]]>
Mon, 03 Aug 2020 03:55:51 +0000
<![CDATA[اسامی استانهای در وضعیت هشدار و قرمز کرونایی تا 12 مرداد 99+اوضاع ابتلا به کرونا در استانهای مازندران و لرستان و قم ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038439 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/1038439-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۳۰۹ هزار و ۴۳۷ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و با فوت ۲۰۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جان‌باختگان این بیماری به ۱۷هزار و ۱۹۰ نفر رسید.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 16:30:53 +0000
<![CDATA[مجموعه پل‌ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی تا پایان سال‌جاری بهره برداری میشود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038543 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038543-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از افتتاح و بهره‌برداری مجموعه‌ پل‌ها و تقاطع غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: خیابان سازی ضلع غربی خیابان مقداد دوم (حدفاصل میدان سلمان تا میدان اندوان) نیز تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 15:52:42 +0000
<![CDATA[ باید از ظرفیت شبکه اجتماعی برای تبلیغات اسلامی بهره برد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038542 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038542-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
استاندار اصفهان گفت : این استان در زمان انقلاب پیشرو بود و باید در تبلیغات اسلامی هم پیشگام باشد و اکنون باید از ظرفیت‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی برای تحقق این مهم بهره برد.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 15:45:04 +0000
<![CDATA[شهرداری خانه هنرمندان را تملک و در اختیار هنرمندان قرار دهد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038514 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038514-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF
رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد کرد نسبت به مذاکره با مالک قانونی خانه هنرمندان، به منظور تملک و در صورت حصول نتیجه نسبت به واگذاری حق انتفاع دائمی محل به هنرمندان با حفظ مالکیت شهرداری اقدام شود.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 12:40:29 +0000
<![CDATA[ایجاد حاشیه امن برای خبرنگاران مورد توجه مردم کشورهای مختلف است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038519 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038519-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعریف جایگاه ویژه جهت رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد حاشیه امن برای آنها از موضوعات اساسی مورد توجه مردم کشورهای مختلف است. تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران و امنیت آنها با آزادی و مردم سالاری در کشورهای مختلف ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارد.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 12:36:49 +0000
<![CDATA[به ابهامات انتقال مالکیت خانه هنرمندان پاسخ داده شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038517 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038517-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید حوزه هنری و بنیاد شهید درباره انتقال مالکیت خانه هنرمندان برای مردم ابهام‌زدایی کنند.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 11:47:21 +0000
<![CDATA[شرایط واگذاری دایمیخانه هنرمندان به هنرمندان فراهم شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038516 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038516-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از معدود امکانات که در اختیار هنرمندان شهر اصفهان قرار داشته همین خانه هنرمندان بود که با توجه به رای صادر شده فعلا این خانه از ید حوزه هنری خارج شده است.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 11:30:43 +0000
<![CDATA[آخرین آمار ابتلا به کرونا در اصفهان 12 مرداد/ 150 بیمار با علائم کرونا در بیمارستان بستری شدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038390 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038390-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
مجموع مبتلایان بستری این بیماری در مراکز درمانی استان ۸۲۲ نفر است، که از این تعداد ۱۵۷ نفر در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 11:25:57 +0000
<![CDATA[ساختمان ۴ طبقه در خیابان احمدآباد در آتش سوخت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038372 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038372-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش‌سوزی در ساختمان چهار طبقه در خیابان احمدآباد خبر داد.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 10:43:02 +0000
<![CDATA[گزارشی از ابتلای دانش آموزان هنرستانی به کرونا در اصفهان نداشتیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038350 /بخش-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-69/1038350-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
ناظم زاده گفت: تاکنون موردی از ابتلای به کرونا در میان دانش آموزان هنرستانی در اصفهان به واسطه حضور در کارگاه های عملی نداشته ایم.
]]>
Sun, 02 Aug 2020 10:39:34 +0000