<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Thu, 13 Aug 2020 17:54:09 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تکمیل عملیات تقاطع خیابان شهدای اصناف با بلوار شهید قمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043478 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043478-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%85%DB%8C
رمضانی وفا معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری پیشوا گفت: عملیات احداث تقاطع خیابان شهدای اصناف شهرستان با بلوار شهید قمی تکمیل شد.
]]>
Thu, 13 Aug 2020 10:10:06 +0000
<![CDATA[تکمیل عملیات تقاطع خیابان شهدای اصناف با بلوار شهید قمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043477 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043477-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%85%DB%8C
رمضانی وفا معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری پیشوا گفت: عملیات احداث تقاطع خیابان شهدای اصناف شهرستان با بلوار شهید قمی تکمیل شد.
]]>
Thu, 13 Aug 2020 10:10:06 +0000
<![CDATA[ نهضت پاکسازی نخاله های سطح شهر اندیشه محله به محله اجرایی شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043460 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043460-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
از ۲۳ مرداد ۹۹ نهضت پاکسازی و جمع آوری نخاله های سطح شهر اندیشه با هدف ارتقاء بهداشت و سلامت اجتماعی،حفظ و زیباسازی سیما و منظر شهری، ایجاد محیط سالم و با نشاط و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات دهی به شهروندان با همت حوزه معاونت خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت
]]>
Thu, 13 Aug 2020 09:50:34 +0000
<![CDATA[ انتخابات هیئت رییسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی روستای امین آباد قرچک]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043459 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043459-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
انتخابات هیئت رییسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی روستای امین آباد قرچک برگزار شد
]]>
Thu, 13 Aug 2020 09:44:43 +0000
<![CDATA[اجرای صحیح قانون حمایت از معلولین و توسعه طرح‌های اشتغالزایی جامعه هدف بهزیستی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043454 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043454-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
فرماندار قرچک بر اجرای قانون حمایت از معلولین با همکاری ادارات و نهادها و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.
]]>
Thu, 13 Aug 2020 09:38:00 +0000
<![CDATA[نشست و هم اندیشی کمیته کراس فیت استان تهران با نمایندگان این رشته در شهرستانهای استان در خصوص طرح آماده باش برگزار شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043374 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043374-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
نایب رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران در نشست و هم اندیشی کمیته کراس فیت استان گفت، ورزشکاران بازوان اصلی هیات ورزشهای همگانی هستند و نقش با اهمیتی در توسعه ورزش و ایجاد نشاط و انگیزه اجتماعی در بین شهروندان دارا هستند.
]]>
Thu, 13 Aug 2020 07:36:31 +0000
<![CDATA[تاسیس یک باب آموزشگاه رانندگی پایه سوم ویژه بانوان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043371 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043371-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
سرهنگ محمودی گفت، یک باب آموزشگاه رانندگی پایه سوم ویژه بانوان به صورت یکسان و برابر طبق ضوابط رسیدگی شده و مجوز مربوطه به فردی که امتیاز بیشتری را کسب نماید واگذار می شود.
]]>
Thu, 13 Aug 2020 07:28:04 +0000
<![CDATA[تأکید حجت الاسلام والمسلمین استیری بر فرصت‌سازی برای جوانان/از جوانان در راستای تخصص آنان استفاده شود ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043267 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043267-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
امام جمعه باقرشهر و کهریزک با تأکید بر فرصت‌سازی برای جوانان گفت: باید از نیروهای جوان در همه زمینه‌های کاری و با توجه به تخصص آن‌ها استفاده شود.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 19:47:18 +0000
<![CDATA[پرونده ثبت ملی منزل پدری شهید ستاری در قرچک تکمیل شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043264 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043264-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
مریم خدابنده در توضیح این خبر گفت: پرونده ثبت ملی منزل پدر شهید ستاری در روستای ولی آباد شهرستان قرچک تکمیل شده است.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 19:43:15 +0000
<![CDATA[ رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور _منطقه آزاد انزلی ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043257 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043257-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
]]>
Wed, 12 Aug 2020 19:06:41 +0000
<![CDATA[لزوم افزایش سهم منطقه ۲۲ در حوزه حمل و نقل عمومی/تا کمتر از یک ماه دیگر، باید آغاز به کار مرحله اجرایی خط ۱۰ مترو شروع شود/با حضور آقای نوذرپور، منطقه ۲۲ می تواند الگویی برای دیگر مناطق تهران باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043250 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043250-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، خواستار سهم بیشتری برای منطقه ۲۲ در حوزه حمل و نقل و ترافیک شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 18:23:53 +0000
<![CDATA[برگزاری مراسم ایام محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043238 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043238-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
عیس فرهادی گفت، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گزاری اجتماعی مراسم ایام ماه محرم برگزار خواهد شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 17:11:31 +0000
<![CDATA[نهمین نمایشگاه اینوتکس تا ۲۵ مرداد ماه ادامه دارد/ حضور بیش از ۹هزار نفر به صورت آنلاین در افتتاحیه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043226 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043226-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87
عصر امروز نهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری ایران با سخنرانی آنلاین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و سخنرانی‌های حضوری مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس و سجاد عباسی فشمی دبیر اینوتکس ۲۰۲۰ برگزار شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 15:35:05 +0000
<![CDATA[سند مجموعه ورزشی شهید ملاآقایی به نام دولت صادر شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043186 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043186-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
فرماندار شهرستان قرچک از صدور سند مجموعه ورزشی شهید ملاآقایی به نام دولت خبر داد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 13:12:34 +0000
<![CDATA[دولت با نگاه گسترده به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی همواره حامی تشکل‌های مردمی بوده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043176 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043176-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
فرماندار شهرستان قرچک اظهار داشت: دولت با نگاه گسترده همواره حمایت از فعالیت‌های خودجوش فرهنگی اجتماعی را مدنظر داشته و تا حد توان مسیر تشکل‌های مردمی را هموار کرده است
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:53:02 +0000
<![CDATA[عدم توجه به پسماندها می‌تواند تأثیر بسیاری در تخریب محیط‌زیست و طبیعت داشته باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043174 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043174-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
رضا شایسته، دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قدس گفت، امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می‌گردد و عدم توجه به این موضوع می‌تواند تأثیر بسیاری در تخریب محیط‌زیست و طبیعت داشته باشد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:52:35 +0000
<![CDATA[بازدید معاون فرماندار قرچک از نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و مسئولان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043172 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043172-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
خدایی‌راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک به همراه طباطبایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به منظور بررسی نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا توسط مردم و مسئولان از سطح شهر بازدید کردند.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:49:00 +0000
<![CDATA[نشست خبری مدیریت شهری اوشان، فشم، میگون]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043171 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043171-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%D9%86
اولین نشست خبری شهردار و شورای اسلامی شهر در سال 99 با اصحاب رسانه برگزار شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:43:23 +0000
<![CDATA[تشکل‌های اجتماعی در تقویت نشاط و امید نقش موثری دارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043165 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043165-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا گفت: تشکل‌های اجتماعی در تقویت نشاط و امید نقش موثری دارند.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:24:00 +0000
<![CDATA[بازدید فرماندار قرچک از دفاتر سازمان‌های مردم نهاد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043159 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043159-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
فرماندار قرچک از دفاتر سازمان‌های مردم نهاد بازدید کرد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 12:19:20 +0000
<![CDATA[اعلام سریال‌های تلویزیون برای محرم و صفر ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043151 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043151-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%B1
اسامی سریال‌های تلویزیون برای محرم و صفر اعلام شد
]]>
Wed, 12 Aug 2020 11:58:11 +0000
<![CDATA[ هئیت ورزش همگانی استان تهران بهترین عملکرد را در بین استان های کشور داشت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043108 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043108-%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
هیئت ورزش های همگانی استان تهران، از جانب مخاطبان ورزش های همگانی دارای بهترین عملکرد بوده است.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 11:04:33 +0000
<![CDATA[عملکرد تشکل های مدنی در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا قابل تقدیر است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043098 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1043098-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای توسعه و حمایت از تشکل ها، 22 مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی را تبریک گفت.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 10:50:04 +0000
<![CDATA[از اجرای نیت واقف تا افتتاح مرکز درمانی شهید هاشمی‌نژاد کهریزک]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043064 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043064-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9
ارتقا سرانه‌های بهداشتی، گسترش شبکه‌های درمان و کیفیت خدمات سلامت در بخش کهریزک طی سالیان اخیر با وجود تغییرات در بخش حاکمیتی همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان این منطقه بوده است.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 10:11:58 +0000
<![CDATA[افتتاح ساختمان خدمات شهری منطقه یک شهرداری قرچک در هفته دولت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043046 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043046-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
شهردار قرچک افتتاح ساختمان خدمات شهری منطقه یک شهرداری قرچک در هفته دولت خبر داد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 09:48:58 +0000
<![CDATA[خبرنگاران فعال در شهرستان قرچک تجلیل شدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1043038 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1043038-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار و عید غدیر از ۲۵ خبرنگار شهرستان قرچک تجلیل شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 09:43:16 +0000
<![CDATA[اینوتکس 2020 امروز افتتاح می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042939 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1042939-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس) از امروز آغاز شده و تا شنبه 25 مرداد ادامه دارد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 08:10:59 +0000
<![CDATA[ظرفیت تشکل‌های اجتماعی جهت رفع آسیب های اجتماعی به کار گرفته شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042929 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1042929-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاندار تهران 22 مردادماه روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی را تبریک گفت.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 08:05:54 +0000
<![CDATA[بررسی و چاره اندیشی مشکل کمبود آب سه روستای حسن آباد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042923 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1042923-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
با حضور مدیرعامل آبفای منطقه6 تهران- شهرری و مسئولان بخش فشافویه و شهرحسن آباد، راهکارهای تعامل و همکاری سازنده با آبفا بررسی و برای رفع مشکل کمبود آب سه روستای حسن آباد چاره اندیشی شد.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 07:59:42 +0000
<![CDATA[آرینا نامزد بهترین فیلم خارجی جشنواره یونیورسال]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1042826 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-72/1042826-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
فیلم سینمایی آرینا در جشنواره یونیورسال در جمع پنج نامزده جایزه فیلم بلند خارجی قرار گرفت.
]]>
Wed, 12 Aug 2020 06:11:48 +0000