<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Fri, 28 Feb 2020 20:22:56 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[زنجان در تامین مواد ضدعفونی‌کننده، جزو استان‌های اول کشور است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970809 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970809-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
استاندار زنجان می گوید: هم‌اکنون علاوه بر افزایش ظرفیت تولید مواد ضدعفونی‌کننده الکلی در واحدهای موجود، تولید الکل ضدعفونی‌کننده در شرکت پدیده شیمی قرن نیز به زودی آغاز می‌شود.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 19:44:43 +0000
<![CDATA[بسته شدن آزاد راه قزوین - زنجان بر اثر تصادف زنجیره‌ای]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970107 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970107-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
طلاعات تکمیلی از تعداد مصدومان و خودروهای صدمه دیده در اولین فرصت اطلاع رسانی خواهد شد.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 13:16:47 +0000
<![CDATA[بازگشایی آزادراه زنجان-قزوین ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970082 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/970082-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
مدیرکل راهداری زنجان گفت: با فروکش کردن کولاک آزادراه زنجان-قزوین بازگشایی شد.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 12:15:15 +0000
<![CDATA[نگرانی های کاذب در مورد کرونا را بکاهیم و امید بیشتری ببخشیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970073 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970073-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D9%85
ذبیح اله تاراسی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان: ما متولیان آموزش و پرورش باید با آگاهی بخشی از این بیماری به دانش آموزان و اولیا، نگرانی های کاذب در مورد بیماری کرونا را بکاهیم و موجب امید بخشی در جامعه شویم .
]]>
Wed, 26 Feb 2020 12:08:43 +0000
<![CDATA[پیوستن درخت گردوی ۴۰۰ ساله پشتوک به فهرست آثار ملی ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970020 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/970020-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: یک درخت گردوی ۴۰۰ ساله روستای پشتوک ماهنشان در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 12:00:13 +0000
<![CDATA[اعلام اسامی فرهنگیان واجد شرایط اولیه تأمین مسکن فرهنگیان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970061 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970061-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
گودرز کریمی‌فر گفت: تعداد متقاضیان شاغل و بازنشسته دریافت مسکن در سراسر کشور، 309 هزار نفر است که از این تعداد، 75 هزار و 984 نفر، واجد شرایط شناخته ‌شده‌اند.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 11:49:35 +0000
<![CDATA[استان با مدیریت یکپارچه در حال حرکت رو به جلوست]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970039 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970039-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA
استاندار زنجان می گوید: مدیران پابکار و توانمند هستند و با حضور آنها قطار استان روی ریل توسعه در حال حرکت است.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 11:29:18 +0000
<![CDATA[همه باید به دانشگاه علوم پزشکی کمک کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970042 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970042-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
استاندار زنجان می گوید: در مقابله با بیماروی کرونا همه مدیران به همراه مردم باید پای کار باشند و در راستای مقابله با این بیماری به دانشگاه علوم پزشکی و کادرهای درمانی کمک کنند.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 11:28:24 +0000
<![CDATA[افزایش تولید الکل ضدعفونی کننده در زنجان/ کمبود ماسک نداریم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970047 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/970047-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تولید الکل ضدعفونی‌کننده شرکت پدیده شیمی قرن آغاز می‌شود.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 11:28:14 +0000
<![CDATA[ رسانه‌ها در امید آفرینی و آگاهی بخشی بسیار موثر هستند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969619 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969619-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، به وضعیت نامناسب منطقه تفریحی گاوازنگ اشاره کرد و افزود: این منطقه رها شده و باید تصمیم جدی در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 14:02:07 +0000
<![CDATA[لغو جابجایی مسافران بین شهری به استان قم و بلکعس از طریق ناوگان جاده‌ای زنجان ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969657 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969657-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
با دو دستگاه اتوبوس که قصد تردد به استان قم را داشتند برخورد لازم صورت گرفت.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 14:02:00 +0000
<![CDATA[ هرگونه فعالیت سفره خانه و قهوه خانه‌ها در استان ممنوع است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969635 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969635-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
فتح الله حقیقی بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بسیج برای آموزش و آگاهی رسانی در جامعه تاکید کرد وگفت: با تلاش دستگا های مرتبط ماسک مورد نیاز در جامعه تامین خواهد شد. مردم نگران نباشند.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 13:11:52 +0000
<![CDATA[کتابخانه‌های عمومی تعطیل شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969571 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/969571-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
با هدف ضد عفونی کردن کتابخانه ها با توجه به تعطیلی مدارس و مراکز فرهنگی دولتی و عمومی کتابخانه های عمومی زنجان تعطیل است.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 12:04:52 +0000
<![CDATA[منتفی شدن فرضیه جنایت پس از معاینه پزشکی!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969538 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/969538-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: جواب رسیده از پزشکی قانونی در مورد جسد کشف شده یک جوان در جاده بویین سلطانیه بر فرضیه جنایت خط بطلان کشید.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 12:00:10 +0000
<![CDATA[سمن های جوانان پای کارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969516 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969516-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
بزرگداشت دهه مبارک فجر سال جاری با اجرای طرح های سمن های جوانان و با مشارکت بالای آن ها برگزار می شود.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 11:16:53 +0000
<![CDATA[تمهیدات لازم برای کاهش خسارت از بارش های این هفته سریعا اندیشیده شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969491 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969491-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاندار زنجان با اعلام هشدار خطاب به فرمانداران و روسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستانهای تابعه استان از آن‌ها خواست با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران و برف در روزهای پایانی هفته اقدامات پیشگیرانه را با قید فوریت اجرا کنند.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 10:54:06 +0000
<![CDATA[هدف اصلی مدیریت بحران، سنجش میزان آمادگی برای ایجاد آرامش در جامعه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969462 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/969462-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
هدف از تشکیل جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران، سنجش میزان آمادگی اعضای ستاد است که دستگاه‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند تا در هنگام وقوع بارندگی، دچار مشکل نشویم و بتوانیم به آرامش جامعه کمک کنیم.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 10:10:33 +0000
<![CDATA[زمان سفر تیم ملی بوکس به اردن تغییر کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969072 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969072-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
طوفان شریفی از استان زنجان خود را آماده کسب سهمیه المپیک نموده است.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 11:38:23 +0000
<![CDATA[انسان سالم، محور توسعه جامعه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969006 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/969006-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: سلامتی انسان، محور اصلی توسعه، آرامش و بالندگی جامعه بوده و رویکرد مسؤولان در کل کشور نیز پرورش انسان سالم در جامعه اسلامی است.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 10:36:24 +0000
<![CDATA[اردوهای راهیان نور مناسب‌ترین شیوه تبیین حماسه دفاع مقدس است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968976 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968976-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
استاندار زنجان گفت: اردوهای راهیان نور یکی از مصداق های مهم و شیوه‌های مناسب برای تبیین حماسه آفرینی‌های هشت سال دفاع مقدس است.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 10:10:00 +0000
<![CDATA[رفاقتی که رنگ خون به خود گرفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968949 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/968949-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: جوان زنجانی به دست دوست خود به قتل رسید و قاتل نیز در کمتر از ۲۰ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 10:00:09 +0000
<![CDATA[اهدا لوح تقدیر هیئت داوران سومین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه ریگا به فیلم های کوتاه انیمیشن های "درون یک چارچوب" و "جادوی عشق" از زنجان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968571 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968571-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
حوزه هنری استان زنجان طی این پیام کسب این افتخار را به کارگردان دو فیلم کوتاه انیمیشن "درون یک چارچوب" و "جادوی عشق" تبریک گفت.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 09:39:18 +0000
<![CDATA[امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968536 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968536-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
نشست امضای تفاهم نامه همکاری ادارات کل کتابخانه های عمومی و کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان، با حضور امیرعلی نیک بخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی زنجان؛ هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان؛ ایرج صادقی، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها؛ سیدحسین محمدی، رئیس اداره امور همکاری ها؛ محمدعلی عباسی، رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان؛ حجت الاسلام احمد جباری، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان و علی خلجی، رئیس روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان در سالن جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 13:35:43 +0000
<![CDATA[کارهای اجرایی جشنواره مطبوعات و رسانه های شمالغرب کشور آغاز شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968544 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968544-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
نخستین جلسه ستاد جشنواره مطبوعات و رسانه های شمالغرب کشور با حضور اعضاء برگزار و دبیر و اعضای دبیرخانه این جشنواره تعیین شدند.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 13:35:06 +0000
<![CDATA[دستگیری مرد ایرانی که زن چینی داشت / احتکار 500 هزار ماسک در انباری خانه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968556 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968556-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
متهم که یک همسر تبعه چین دارد در محل دستگیر و در تحقیقات مشخص شد وی این تعداد ماسک را از یک کارخانه تولیدی در منطقه بومهن خریداری کرده و قصد داشته با احتکار آن و در زمان مناسب با قیمت بالایی اقدام به فروش کند.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 13:34:38 +0000
<![CDATA[برگزاری جلسه هم اندیشی پیشگیری از کرونا در مدارس زنجان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968579 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968579-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
ابراهیم رفیعی ، مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به انتشار ویروس کرونا در سطح جهان ابراز داشت : امیدواریم با هم فکری و هم اندیشی بتوانیم اقدامات پیشگیرانه موثر و مفید در سطح مدارس انجام دهیم .
]]>
Sun, 23 Feb 2020 13:34:17 +0000
<![CDATA[انتخابات دقیقا در کدام حوزه‌ها به دور دوم کشیده شد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968537 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/968537-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
انتخابات در 11 حوزه‌ انتخابیه به دور دوم کشیده شد؛ دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه‌ها در تاریخ ۲۹فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 12:16:05 +0000
<![CDATA[اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم در استان زنجان ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968193 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968193-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۴ حوزه انتخابیه استان زنجان مشخص شد و تکلیف یک کرسی از پنج کرسی استان زنجان به دور دوم کشیده شد.
]]>
Sat, 22 Feb 2020 19:40:17 +0000
<![CDATA[تمام مدارس زنجان فردا تعطیل است ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968190 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/968190-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
به جهت برگزاری انتخابات در اکثر مدارس استان و ضرورت ضدعفونی کامل مراکز و پیشگیری از شیوع هر نوع بیماری واگیردار تمام مدارس استان فردا یکشنبه ۴ اسفند ماه در شیفت صبح و عصر تعطیل است.
]]>
Sat, 22 Feb 2020 19:11:35 +0000
<![CDATA[انجام هزینه های زیست محیطی مبالغ بر 713 میلیارد ریال در واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-967326 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-74/967326-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
با پیگیری های بعمل آمده و اعمال نظارت های شدید در بخش محیط زیست انسانی توسط کلیه همکاران اداره کل و واحدهای شهرستانی در طول یکسال گذشته بالغ بر 713 میلیارد ریال هزینه های زیست محیطی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان هزینه گردیده است.
]]>
Sat, 22 Feb 2020 13:25:40 +0000