<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sat, 28 Mar 2020 08:22:09 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[بیرون رینگ بوکس همیشه لبخند می‌زنم/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981563 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/981563-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
سجاد کاظم‌زاده، بوکسور تیم ملی ایران درخصوص عملکردش در سال 98 صحبت کرد.
]]>
Fri, 27 Mar 2020 04:31:19 +0000
<![CDATA[ویروس کرونا دل مردم ایران را بهم نزدیک‌تر کرد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-981533 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/981533-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
زهرا نعمتی، بانوی کماندار تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص اتفاقات سال 98 و برنامه‌اش برای سال جدید صحبت کرد.
]]>
Fri, 27 Mar 2020 03:32:42 +0000
<![CDATA[مقایسه دستمزد فوتبالیست‌ها با دیگر رشته‌های ورزشی اشتباه است/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-980968 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/980968-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
علیرضا کریمی، ملی‌پوش تیم کشتی آزاد ایران در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص عملکرد کشتی آزاد در سال 98 صحبت کرد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 05:34:41 +0000
<![CDATA[مشارکت جامعه ورزش در اتفاقات و حوادث سال 98 بی‌نظیر بود/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-980956 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/980956-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
دکتر عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص عملکرد این معاونت در سال 98 صحبت کرد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 03:32:28 +0000
<![CDATA[اکثر برنامه‌های وزارت ورزش با وجود همه محدودیت‌ها اجرایی شد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-980646 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/980646-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
ژاله فرامرزیان، معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص عملکرد این حوزه در سال 98 صحبت کرد.
]]>
Tue, 24 Mar 2020 03:33:17 +0000
<![CDATA[پرداخت حق پخش تلویزیونی تحول بزرگی را در ورزش ایجاد می‌کند/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-980374 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/980374-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
جمشید تقی‌زاده، معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص عملکرد این حوزه صحبت کرد.
]]>
Mon, 23 Mar 2020 06:20:23 +0000
<![CDATA[بانوان ما در بحث مدیریتی ورزش جهش قابل توجهی داشته‌اند/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-980131 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/980131-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
مهین فرهادی‌زاد، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد این حوزه در سال 98 صحبت کرد.
]]>
Sun, 22 Mar 2020 04:18:02 +0000
<![CDATA[نگاه ما برای مسابقات استعدادهای برتر المپیک 2024 است/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-979929 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/979929-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص اتفاقات مهم این حوزه در سال 98 و برنامه‌های سال جدید صحبت کرد.
]]>
Sat, 21 Mar 2020 05:32:43 +0000
<![CDATA[حال و هوای تاثیرگذار بیمارستان فرقانی قم چند ساعت مانده به تحویل سال ۹۹/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-979745 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/979745-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
خبرنگار برنا در استان قم ساعتی پیش به بیمارستان فرقانی قم، محل درمان بیماران کرونا رفت و گزارشی از حال و هوای این بیمارستان به فاصله چند ساعت تا تحویل سال ۹۹ تهیه کرد که می بینید.
]]>
Thu, 19 Mar 2020 23:51:40 +0000
<![CDATA[خطراتی که زبان فارسی را تهدید می کند/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-976426 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/976426-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
یکی از بخش‌های متفاوت داوری در جشنواره فیلم فجر امسال، انتخاب بهترین فیلم از نگاه تیم داوری «فارسینما» با هدف جایگاه و پاسداشت زبان فارسی در تولیدات سینمایی جشنواره فیلم فجر بود که گزارش ویژه‌ای از آن را در گفت‌وگو با داوران فارسینما، نوروز امسال از نظر می گذرانید. در نشستی که با همین هدف و با حضور تیم داوری فارسینما در خبرگزاری برنا برگزار شد، تحلیلی داشتیم بر نوع قضاوت و وضعیت فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر و البته فاکتورهایی که براساس آن، آثار قضاوت شده اند. در مقدمه ای با داوران فارسینما وضعیت زبان فارسی، خطراتی که زبان فارسی را امروز تهدید می کند، تاثیر فضای مجازی بر زبان فارسی و... را در گفت و گوهای جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که در ذیل از نظر می‌گذرانید.
]]>
Thu, 12 Mar 2020 03:29:00 +0000
<![CDATA[توضیحات خلیلیان درخصوص علت تصمیم‌گیری برای تعطیلی مسابقات تا پایان فروردین/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-976664 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/976664-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
مهرزاد خلیلیان، سخنگوی ستاد عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در ورزش درخصوص برگزاری جلسه امروز و تصمیمات گرفته شده توضیحاتی را ارائه کرد.
]]>
Wed, 11 Mar 2020 17:33:18 +0000
<![CDATA[زبان فارسی از بی توجهی مردم لطمه می بیند/ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-971306 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/971306-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
مهدی صالحی دبیر جایزه فارسینما زبان فارسی در سینما، با حضور در خبرگزاری برنا درباره وضعیت زبان فارسی در آثار نمایشی از جمله سینما، تئاتر و تلویزیون، عوامل تهدید کننده زبان فارسی در جامعه و تاثیر فضای مجازی بر این موضوع صحبت کرد که در ویدئو زیر مشاهده می کنید.
]]>
Tue, 03 Mar 2020 02:28:00 +0000
<![CDATA[مرد سالمندی که کرونا را شکست داد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972011 /بخش-%D9%82%D9%85-83/972011-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
خبرنگار خبرگزاری برنا به سراغ یکی از بیماران در بیمارستان فرقانی قم رفت و با وی به گفتگو نشست.
]]>
Mon, 02 Mar 2020 09:52:23 +0000
<![CDATA[در بیمارستان کامکار قم چه می گذرد؟/ گزارش شبانه خبرنگار برنا/ فیلم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972157 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/972157-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
خبرنگار خبرگزاری برنا در میان شایعات ریز و درشت در مورد بیمارستان کامکار، شبانه به این بیمارستان رفته و گزارشی تهیه کرده که می بینید.
]]>
Mon, 02 Mar 2020 09:43:30 +0000
<![CDATA[جلسه ستاد مبارزه با کرونا در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-971715 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/971715-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
جلسه ستاد مبارزه با کرونا صبح امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
]]>
Sun, 01 Mar 2020 11:17:17 +0000
<![CDATA[فیلم حاشیه حضور شخصیت‌ها در حسینیه جماران/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-967514 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/967514-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات در حسینیه جماران حاضر شد و آرای خود را برای انتخابات مجلس یازدهم و اولین میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداخت.
]]>
Fri, 21 Feb 2020 14:22:36 +0000
<![CDATA[آخرین خبرها از سهمیه بنزین نوروز/ آمار کشته شدگان حوادث آبان کی اعلام می‌شود؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-966807 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/966807-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره‌ی تعداد کشته شده‌های حوادث آبان اظهار کرد:‌ پزشکی قانونی مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن است و باید این آمار را شفاف اعلام کند که پزشکی قانونی این آمار را اعلام کرده است، ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی‌کرد و بررسی‌های میدانی و گزارش‌ دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم انجام شد. این آمار طی روزهای آینده توسط یک دستگاه اعلام می شود.
]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:20:36 +0000
<![CDATA[حضور پررنگ دانشگاه های ایرانی در نمایشگاه توانمندی های دانشگاه های اورآسیا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-966808 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/966808-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
نمایشگاه توانمندی های دانشگاه های اورآسیا در حالی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد که دانشگاه های ایرانی حضوری پررنگ و فعال در این نمایشگاه دارند. آنچه می بینید گزارش اختصاصی خبرگزاری برنا از این نمایشگاه است.
]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:20:09 +0000
<![CDATA[به جا مانده از کنفرانس خبری رئیس جمهور/ ببینید ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-965553 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/965553-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
نشست خبری رئیس جمهور روز گذشته در پاستور و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، برگزار شد.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 09:37:52 +0000
<![CDATA[چرا دولت آسمان کشور را در حادثه هواپیمای اکراینی کلیر نکرد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-965465 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/965465-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
روز گذشته نشست خبری دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، با حضور خبرنگاران در پاستور برگزار شد.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 08:19:58 +0000
<![CDATA[عذرخواهی وزیرجوان از مردم/ 12 ثانیه لعنتی برای ظفر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-963734 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/963734-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) بیست و سوم بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دادند.
]]>
Wed, 12 Feb 2020 13:12:48 +0000
<![CDATA[نهمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "پوست"]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-962469 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/962469-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
نهمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "پوست" به کارگردانی بهمن و بهرام ارک ،تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و بازیگری عاشیق ولی عبدی ، جواد قامتی و فاطمه مسعودی فر ، در پردیس سینمایی ملت ، برگزار شد .
]]>
Sun, 09 Feb 2020 23:30:00 +0000
<![CDATA[نهمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "دشمنان"]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-962406 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/962406-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
نهمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "دشمنان" به کارگردانی علی درخشنده ، تهیه کنندگی مجید برزگر و بازیگری رویا افشار ، ندا جبرییلی، مسعود دلخواه ، سینوهه دانشمند و ... در پردیس سینمایی ملت ، برگزار شد .
]]>
Sun, 09 Feb 2020 17:00:18 +0000
<![CDATA[پنجمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "مغز استخوان"]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-960683 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/960683-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "مغز استخوان" به کارگردانی حمیدرضا قربانی و بازیگری پریناز ایزدیار ، بابک حمیدیان ، جواد عزتی ، بهروز شعیبی،نوید پورفرج و احمد ساعتچیان ، در پردیس سینمایی ملت ، برگزار شد .
]]>
Wed, 05 Feb 2020 16:30:00 +0000
<![CDATA[مخالفت دولت با پیشنهاد مجلس برای پرداخت یارانه ها ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-960608 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/960608-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
واعظی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه پرداخت یارانه ها گفت: این موضوع مهمی است مساله یارانه این طور است که ما تلاشمان این دوره بر این بود که اگر بنزین افزایش می یابد هر چه قدر افزایش یابد منابعی که می ماند بیشتر بین نیازمندان توزیع شود.
]]>
Wed, 05 Feb 2020 13:10:58 +0000
<![CDATA[در حاشیه چهارمین روز جشنواره فیلم فجر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-960172 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/960172-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1
]]>
Tue, 04 Feb 2020 21:14:24 +0000
<![CDATA[سومین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم «آبادان یازده ۶۰» ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-959602 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/959602-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
سومین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم «آبادان یازده ۶۰» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد خوشبخت و بازیگران و عوامل فیلم در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .
]]>
Mon, 03 Feb 2020 19:43:31 +0000
<![CDATA[سومین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "روز صفر"]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-959542 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/959542-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1
سومین روز جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم "روز صفر" به کارگردانی سعید ملکان ، بازیگران و عوامل فیلم در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .
]]>
Mon, 03 Feb 2020 16:01:50 +0000
<![CDATA[سلطانی‌فر: ورزش کشور در 41 سال گذشته کارنامه بسیار درخشانی دارد/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-956359 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/956359-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم تجدید میثاق خانواده ورزش با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی توضیحاتی پیرامون رشد ورزش در 41 سال اخیر داشت.
]]>
Mon, 27 Jan 2020 12:19:54 +0000
<![CDATA[خبرهای خوب سلطانی‌فر و شریعتمداری برای جوانان/ ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-952497 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/952497-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
]]>
Sun, 19 Jan 2020 08:28:23 +0000