<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Wed, 20 Jan 2021 22:29:48 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[واکنش روحانی به توهین‌های نمایندگان درباره بودجه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123858 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1123858-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می‌پردازد.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 18:30:34 +0000
<![CDATA[واکنش‌ها در فضای مجازی به توهین ظریف]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123857 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1123857-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می‌پردازد.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 18:10:36 +0000
<![CDATA[واکنش روحانی به توهین‌های نمایندگان درباره بودجه/ واکنش‌ها در فضای مجازی به توهین ظریف/ همه ماجرای آتش سوزی دیروز تهران ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123781 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1123781-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می‌پردازد.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 16:40:42 +0000
<![CDATA[خروج ترامپ از کاخ سفید/ ببینید ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123738 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1123738-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا، با پایان دوره ریاستش، کاخ سفید را ترک کرد..
]]>
Wed, 20 Jan 2021 13:27:48 +0000
<![CDATA[محوریت تولید در ایران بازیگران و کارگردان هستند / تلویزیون سعی دارد پایین‌ترین دستمزد را به فیلمنامه‌نویس‌ها پرداخت کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1115962 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1115962-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
مسعود بهبهانی‌نیا معتقد است محوریت تولید در ایران بازیگران و کارگردان‌ هستند و به همین دلیل در حق و حقوق نویسندگان اجحاف می‌شود.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 03:19:00 +0000
<![CDATA[خر هم سینمایی شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123157 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1123157-%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 16:45:00 +0000
<![CDATA[جزئیات تلخ حادثه پلاسکو از زبان عکاس برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123158 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1123158-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 16:43:20 +0000
<![CDATA[حیوانات در سینما]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123154 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1123154-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 16:42:00 +0000
<![CDATA[بحث های جدید در مورد کاندیداتوری جواد ظریف]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123151 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1123151-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 16:41:00 +0000
<![CDATA[بحث های جدید در مورد کاندیداتوری جواد ظریف/ حیوانات در سینما/ خر هم سینمایی شد/ جزئیات تلخ حادثه پلاسکو از زبان عکاس برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123150 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1123150-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 16:40:00 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت آتش سوزی خیابان شوش تهران + فیلم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1123138 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1123138-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
یک باربری در محدوده محدوده خیابان شوش تهران دچار آتش سوزی شد که در پی آن 6 ایستگاه آتش نشانی و 4 دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس اعزام شده است.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 15:47:28 +0000
<![CDATA[برگزاری جشنواره را به هر شکل باید به فال نیک گرفت / برای روز «ششم» به بازارهای بین‌المللی فکر می‌کنیم ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1119154 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1119154-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
رحمان سیفی‌آزاد معتقد است در این شرایط نباید سینما تعطیل باشد و هر اتفاقی چون برگزاری جشنواره را که منجر به زنده ماندن فرهنگ و هنر می‌شود باید به فال نیک گرفت.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 03:30:00 +0000
<![CDATA[هشدار جدی پلیس به اهالی دعوای خیابانی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1122481 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1122481-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:40:52 +0000
<![CDATA[حاشیه های یک حراج 12.5 میلیاردی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1122480 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1122480-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:40:35 +0000
<![CDATA[چهار سناریوی احتمالی آمریکا برای برجام]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1122479 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1122479-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:40:14 +0000
<![CDATA[چهار سناریوی احتمالی آمریکا برای برجام/ حاشیه های یک حراج 12.5 میلیاردی/ هشدار جدی پلیس به اهالی دعوای خیابانی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1122476 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-8/1122476-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:40:00 +0000
<![CDATA[رسالت تلویزیون و نمایش خانگی زمین تا آسمان فرق می کند/رسانه ملی با همه اقشار جامعه سر و کار دارد/ بانک فیلمنامه ها نیاز به غنی تر شدن دارند/ تلویزیون فقط به سریال سازی بسنده نکرده و نمی کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1114622 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1114622-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
محمدرضا ورزی کارگردان آثار ارزشمندی چون«معمای شاه»، «سال های مشروطه»، «تبریز در مه» و «عمارت فرنگی» است که در خصوص وضعیت و تفاوت های شبکه نمایش خانگی و تلویزیون با خبرگزاری برنا به گفت و گو پرداخت.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 03:29:00 +0000
<![CDATA[ترکیب جسورانه‌ای برای هیأت داوران جشنواره فجر انتخاب شده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1118871 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1118871-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سحر عصر آزاد معتقد است ترکیب جسورانه‌ای برای اعضای هیأت داوران جشنواره فیلم فجر انتخاب شده است که می‌تواند درصد خطا در داوری را به حداقل برساند.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 02:29:00 +0000
<![CDATA[مسئولان جشنواره کاندیداها را در روزهای پایانی اعلام کنند تا از خط دادن به مخاطبان برای دیدن آثار جلوگیری شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1120217 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1120217-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
حمید زرگرنژاد با اشاره به اینکه اعلام کاندیداهای سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر در روزهای ابتدایی باعث می‌شود در نظر مخاطبان برای دیدن آثار تأثیرگذار باشد تأکید کرد که بهتر است مسئولان جشنواره کاندیداها را در روزهای پایانی اعلام کنند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
]]>
Sun, 17 Jan 2021 02:35:00 +0000
<![CDATA[رابطه فیلترینگ فضای مجازی و رمز کارت بانکی والدین!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121616 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1121616-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 16:43:00 +0000
<![CDATA[آقازاده جدید سینمای ایران رونمایی شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121615 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1121615-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 16:42:00 +0000
<![CDATA[تکلیف بازگشایی مدارس و مراسم 22 بهمن روشن شد/ نتیجه وحشتناک حذف غربالگری جنین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121614 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1121614-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 16:41:00 +0000
<![CDATA[آقازاده جدید سینمای ایران رونمایی شد/ تکلیف بازگشایی مدارس در ایام کرونا روشن شد/ رابطه فیلترینگ فضای مجازی و رمز کارت بانکی والدین!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121612 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-8/1121612-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد. روزهای پنجشنبه این برنامه به تجزیه و تحلیل رویداد های یک هفته گذشته می پردازد.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 16:40:00 +0000
<![CDATA[«چهل سردار»؛ روضه دست / ببینید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121643 /بخش-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-53/1121643-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
این قسمت از «چهل سردار» به ماجرای برگزاری روضه ایام فاطمیه در منزل شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، حسینیه بیت الزهرا(س) می‌پردازد.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 15:08:29 +0000
<![CDATA[با حذف هیأت انتخاب، داوران جشنواره باید با دقت بیشتری آثار را قضاوت کنند / در اکران فیلم‌ها حفظ امنیت جانی باید در اولویت باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1120252 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1120252-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
بهروز مفید با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر امسال با حذف هیأت انتخاب در شرایطی ویژه برگزار می‌شود تأکید کرد که در این شرایط داوران جشنواره باید با دقت بیشتری آثار را قضاوت کنند.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 02:29:00 +0000
<![CDATA[«اوج 110» به فعالیت‌های شهید ستاری در دوران جنگ می‌پردازد/ تا چند روز دیگر فیلم آماده نمایش می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1117807 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1117807-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
جلیل شعبانی با اشاره به اینکه فیلم سینمایی «اوج 110» درباره فعالیت‌های شهید ستاری در دوران جنگ تحمیلی است تأکید کرد که این فیلم به زودی آماده نمایش می‌شود.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 01:30:00 +0000
<![CDATA[رگبار موشک و خط و نشان سپاه برای دشمنان + فیلم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1121007 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1121007-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رگبار موشکی و شلیک انبوه موشک های بالستیک ذوالفقار، دزفول و زلزال و اصابت دقیق موشک ها به اهداف برای دشمنان خط و نشان کشید.
]]>
Fri, 15 Jan 2021 10:07:57 +0000
<![CDATA[آلودگی هوا یا قطعی برقی؟! مساله اینست]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1120798 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1120798-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد.
]]>
Thu, 14 Jan 2021 17:05:13 +0000
<![CDATA[سریال جایگزین پایتخت بالاخره مشخص شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1120790 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1120790-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد.
]]>
Thu, 14 Jan 2021 16:40:33 +0000
<![CDATA[ سرمربی پرسپولیس و کاپیتان استقلال کام هواداران را زهر کردند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1120788 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1120788-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
کافه خبر برنا، برنامه ای است که هر شب می توانید ساعت 20:10 دقیقه در برنا تماشا کنید. این برنامه به بررسی مهمترین اتفاقات و رخدادهای روز از نگاه تحریریه برنا می پردازد.
]]>
Thu, 14 Jan 2021 16:40:28 +0000