<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Fri, 03 Apr 2020 06:42:34 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[۳۵ هزار واحد صنفی با ستاد مبارزه با کرونا در قزوین همکاری کردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983598 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983598-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ۳۵ هزار واحد صنفی با ستاد مبارزه با کرونا در قزوین همکاری کردند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:42:23 +0000
<![CDATA[گندزدایی و ضدعفونی محیط توسط ادارات انجام شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983602 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983602-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برای مقابله با کرونا ملزم به گندزدایی و ضدعفونی محیط خود شدند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:39:29 +0000
<![CDATA[همکاری مردم فهیم شهرهای استان در روز طبیعت بی نظیر بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983606 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983606-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری قزوین گفت: همکاری مردم فهیم شهرهای استان در موضوع فاصله گذاری اجتماعی در ایام مقابله با ویروس کرونا بخصوص در روز طبیعت بی نظیر وقابل تحسین بود.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:38:14 +0000
<![CDATA[بارندگی‌های اخیر قزوین حادثه‌ای به همراه نداشت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983612 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983612-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
مدیرکل بحران استان قزوین گفت: بارندگی‌های اخیر قزوین خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در خصوص لایروبی رودخانه‌ها تاکنون هیچ خسارت و سیلی را به همراه نداشته است.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:36:41 +0000
<![CDATA[روستاهای استان قزوین سیزده بدر کرونایی را رقم زدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983615 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983615-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین گفت: با همر اهی روستاییان در روز طبیعت سیزده به دری کرونایی در روستاهای استان رقم خورد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:34:22 +0000
<![CDATA[کمک مردم خیر قزوین به بیماران کرونایی و کادر درمان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983623 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983623-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
مردم خیّر استان قزوین ۳۵۰ میلیون تومان به حساب این مجمع برای برطرف کردن نیاز‌های بیماران کرونایی و کادر درمان واریز کردند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:26:34 +0000
<![CDATA[ضرورت توجه ویژه به ضدعفونی کردن ادارات استان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983358 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983358-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت:ادارات موظف هستند محیط داخل و ورودی اداره را ضدعفونی کنند و فرمانداری‌ها نیز به عنوان مرجع عالیه بر نحوه عملکرد ادارات در این خصوص نظارت نمایند.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 14:32:32 +0000
<![CDATA[کرونا نهادهای مدنی را برای مسائل پسابحران تقویت کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983360 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983360-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: شیوع ویروس کرونا و مشارکت اجتماعی در راستای مقابله با این بیماری باعث شد تا نهادهای مدنی بیش از پیش برای مسائل پسابحران تقویت شوند.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 14:30:44 +0000
<![CDATA[کرونا در کمین دورهمی‌های سیزده بدر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983362 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983362-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در قزوین گفت: کرونا در کمین دورهمی‌های سیزده بدر است ،روز طبیعت در خانه بمانیم.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 14:30:02 +0000
<![CDATA[مصرف سوخت در استان قزوین کاهش یافت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983363 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983363-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کم شدن تردد خودروها میزان سوخت مصرفی در استان ۸۲ درصد کاهش یافت.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 14:29:30 +0000
<![CDATA[مراجعه ۵۱ هزار نفر به مراکز اهدای خون قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983367 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983367-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
مدیر کل انتقال خون استان قزوین از مراجعه ۵۱ هزار و ۲۰۴ نفر در سال گذشته برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان خبر داد.
]]>
Wed, 01 Apr 2020 14:29:00 +0000
<![CDATA[هزینه برق و گاز اصناف با ۳ ماه مهلت دریافت می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983057 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983057-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: به منظور حمایت از کسبه و اصناف آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا هزینه‌های برق و گاز فعالان اقتصادی پس از ۳ ماه مهلت دریافت می‌شود.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:30:58 +0000
<![CDATA[کاهش تردد خودرو‌های درون شهری قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983073 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983073-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
تردد خودرو‌های درون شهری در قزوین با مشارکت شهروندان به ۳۰ درصد کاهش یافت.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:30:23 +0000
<![CDATA[پیام تبریک استاندار قزوین به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983058 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983058-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
استاندار قزوین با صدور پیامی فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:29:44 +0000
<![CDATA[ورود به الموت هم ممنوع!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983060 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983060-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
مسیر‌های منتهی به منطقه الموت در استان قزوین از امروز سه شنبه ۱۲ فروردین بطور کامل مسدود است.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:29:11 +0000
<![CDATA[مراکز تفریحی استان قزوین در روز طبیعت تعطیل است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983064 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983064-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بوستان ها، تفرجگاه ها و مراکز تفریحی استان قزوین، سیزدهم فروردین صد در صد تعطیل است.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:28:25 +0000
<![CDATA[پلمپ یک جایگاه سوخت در قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983071 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/983071-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
یک جایگاه سوخت در شهر قزوین به علت رعایت نکردن مسایل بهداشتی پلمپ شد.
]]>
Tue, 31 Mar 2020 10:27:51 +0000
<![CDATA[کاهش مصرف سوخت در قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982785 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982785-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
رئیس هیئت مدیره صنف جایگاه داران استان قزوین گفت: با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی فروش سوخت در جایگاه ها‌ی استان ۸۵ درصد کاهش داشته است.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:51:33 +0000
<![CDATA[جریمه ۸۸ میلیون تومانی سودجویان محصولات بهداشتی در قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982787 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982787-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: متصدیان چهار واحد صنفی به علت تخلف در عرضه محصولات بهداشتی به ۸۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:49:18 +0000
<![CDATA[هشدار در خصوص خرید و مصرف قارچ‌های وحشی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982789 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982789-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : برای حفظ سلامت و ایمنی خود از برداشت، خرید و مصرف قارچ‌های وحشی خودداری کنید.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:48:41 +0000
<![CDATA[رسانه‌های استان قزوین در پیشگیری از شیوع کرونا موفق عمل کردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982797 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982797-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان قزوین گفت: رسانه های گروهی استان با مشارکت فعال در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا موفق عمل کردند.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:47:49 +0000
<![CDATA[رزمایش سراسری پدافند بیولوژیکی در سطح شهرستان های استان انجام شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982801 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982801-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
مدیرکل پدافند غیرعامل استان گفت: رزمایش سراسری پدافند بیولوژیکی در سطح شهرستان های استان با هدف پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا انجام پذیرفت.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:47:19 +0000
<![CDATA[کمک ده میلیارد ریالی یک واحد تولیدی به مهار کرونا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982803 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982803-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
معاون سیاسی استاندار قزوین گفت: یکی از واحد‌های صنعتی استان(شرکت نفیس نخ) مبلغ ده میلیارد ریال به صورت نقدی به بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کمک نموده است.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 12:46:45 +0000
<![CDATA[پیام نوروزی بهمن عسگری]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-973220 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/973220-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
بهمن عسگری کاراته کا ملی پوش قزوینی طی پیامی نوروز را به هموطنان خود تبریک گفت.
]]>
Mon, 30 Mar 2020 11:49:18 +0000
<![CDATA[ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا ۲۰ فروردین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982473 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982473-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
معاون سیاسی استاندار قزوین در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا اعلام کرد: دانشگاه‌ها و مدارس تا ۲۰ فروردین تعطیل خواهد بود.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:16:00 +0000
<![CDATA[اصناف غیر ضروری تعطیل شده اند / روستاهای استان قزوین کمترین آلودگی را دارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982447 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982447-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با اطلاع رسانی بموقع و بسترسازی انجام شده تاکنون ۷۰ درصد مردم استان در اجرای طرح غربالگری، فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه مشارکت کرده اند.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:10:13 +0000
<![CDATA[طرح فاصله گذاری اجتماعی با جدیت در قزوین اجرا می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982452 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982452-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاندار قزوین گفت: طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در قزوین آغاز شده و با جدیت طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:09:39 +0000
<![CDATA[کاهش تردد جاده های قزوین در تعطیلات نوروزی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982455 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982455-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با اعمال محدودیت و همکاری مردم، تردد در تعطیلات نوروزی تا هشتم اسفند ماه ۶۴ درصد کاهش داشته است.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:09:00 +0000
<![CDATA[مسدود شدن مسیر‌های اصلی و روستایی بخش مرکزی قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982470 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982470-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
بخشدار مرکزی قزوین گفت : همه مسیر‌های اصلی و روستایی از امروز به مدت یک‌هفته مسدود خواهد شد.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:07:38 +0000
<![CDATA[تحویل دومین محموله ماسک وارداتی در قزوین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-982477 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/982477-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
رئیس سازمان صمت استان قزوین از تحویل دومین محموله ۱۱۴ هزار عددی ماسک وارداتی به استان خبر داد.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 13:05:21 +0000