<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sat, 01 Oct 2022 10:45:23 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[برداشت پنج هزار تن ذرت علوفه ای در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382252 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382252-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پنج هزار تن محصول علوفه ای از مزارع مناطق سردسیری این استان برداشت شد گفت: با کاشت و برداشت محصول ذرت علوفه ای، بخشی از نیاز دامداران و مرغ داران به نهاده های دامی در استان تامین شد.
]]>
Sat, 01 Oct 2022 08:16:23 +0000
<![CDATA[توصیه معاون دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به والدین و دانش آموزان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382253 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382253-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
با توجه به شیوع بیماری های واگیردار در فصل پاییز و بازگشایی مدارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اولیا و مربیان مدارس خواست از ورود دانش آموزان مشکوک به سرماخوردگی جلوگیری شود.
]]>
Sat, 01 Oct 2022 08:16:11 +0000
<![CDATA[زاعت چوب معدنی پنهان برای اشتغال و تولید در کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382265 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382265-%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
دولت قصد دارد برای کمک به افزایش اشتغال، خودکفایی در زمینه الوار، کاهش خروج ارز از کشور و استفاده بهینه از امکانات، از زراعت چوب حمایت کند. این طرح هم اکنون از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست و کارشناسان می گویند این برنامه، تاثیرات مثبتی خواهد داشت
]]>
Sat, 01 Oct 2022 08:15:23 +0000
<![CDATA[برداشت پنج هزار تن ذرت علوفه ای در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382229 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382229-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پنج هزار تن محصول علوفه ای از مزارع مناطق سردسیری این استان برداشت شد گفت: با کاشت و برداشت محصول ذرت علوفه ای، بخشی از نیاز دامداران و مرغ داران به نهاده های دامی در استان تامین شد.
]]>
Sat, 01 Oct 2022 06:17:17 +0000
<![CDATA[تشریح آخرین وضعیت حوزه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382020 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382020-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
مدیرکل گرشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد به تشریخ آخرین وضعیت حوزه گردشگری استان پرداخت.
]]>
Fri, 30 Sep 2022 08:13:39 +0000
<![CDATA[امنیت کارگران زیر ذره بین/اجرای طرح ضربتی بازرسی از محیط های کارگری]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382017 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382017-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
از ابتدای امسال تاکنون ۳ کارگر در کهگیلویه و بویراحمد به علت بی توجهی به ایمنی در حین کار جان باختند.
]]>
Fri, 30 Sep 2022 07:44:15 +0000
<![CDATA[طرح زراعت چوب در ۷۸ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1382015 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1382015-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
در این طرح ، از نهال درختان زود رشد ، از جمله اکالیپتوس و صنوبر استفاده می شود.
]]>
Fri, 30 Sep 2022 06:40:47 +0000
<![CDATA[ کمبود سردخانه‌ در کهگیلویه و بویراحمد / با وجود تولید 300 هزار تن محصول کشاورزی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381892 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381892-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود تولید ۳٠٠ هزار تن محصول با قابلیت ذخیره، تنها ۱۲ هزار تن ظرفیت سردخانه ای در استان داریم.
]]>
Thu, 29 Sep 2022 11:11:16 +0000
<![CDATA[۵٠٠ دستگاه تاکسی شهر یاسوج فرسوده است/ تنها ۱۱ اتوبوس فعال داریم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381600 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381600-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج، گفت: ۵٠٠ دستگاه تاکسی شهری یاسوج فرسوده است.
]]>
Wed, 28 Sep 2022 09:57:50 +0000
<![CDATA[ چهار هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های آموزشی کهگیلویه و بویراحمد نیاز است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381591 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381591-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اینک ۱۴۵طرح آموزشی در مناطق مختلف این استان در دست اجراست که برای تکمیل طرحها به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
]]>
Wed, 28 Sep 2022 09:43:51 +0000
<![CDATA[کهگیلویه و بویراحمدی‌ها در طرح شور عاطفه‌ها ۷ میلیارد ریال کمک کردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381422 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381422-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد، در این طرح ملی که از ۱۵ شهریور شروع شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد، تاکنون ۷ میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.
]]>
Wed, 28 Sep 2022 04:50:13 +0000
<![CDATA[کرونا روی هفت شهرستان کهگیلویه و بویراحمد را زرد کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381340 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381340-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
براساس اطلاعات به دست آمده و مطابق نقشه آماری سامانه اطلاع رسانی وزارت بهداشت کرونا روی هفت شهرستان کهگیلویه و بویراحمد را زرد کرد.
]]>
Tue, 27 Sep 2022 08:06:28 +0000
<![CDATA[افزایش میزان مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381338 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381338-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان مصرف برق با ۴۶۷ مگاوات در این استان از رشد ۱۵ درصدی در ساعات پیک بار برخوردار بوده است.
]]>
Tue, 27 Sep 2022 08:02:31 +0000
<![CDATA[انجام ۱۰ اقدام برای رونق کسب و کارهای کوچک در کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1381104 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1381104-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت: این صندوق طی یک سال گذشته تاکنون ۱۰ اقدام برای رونق کسب و کارهای کوچک در استان انجام داده است.
]]>
Mon, 26 Sep 2022 08:51:40 +0000
<![CDATA[آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان کهگیلویه و بویراحمد تا ۴ مهر ۱۴۰۱]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380980 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380980-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :۵۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند.
]]>
Mon, 26 Sep 2022 05:04:31 +0000
<![CDATA[پرداخت ۹۲۰ فقره وام اشتغال صندوق کارآفرینی امید در کهگیلویه و بویراحمد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380951 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380951-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت: این صندوق از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲۰ فقره تسهیلات به مبلغ یکهزار و ۳۵۶میلیارد ریال در استان پرداخت کرده است.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 14:44:05 +0000
<![CDATA[راهپیمایی عزاداران کهگیلویه و بویراحمدی بر علیه آشوب گران و اغتشاشگران ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380933 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380933-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
عزاداران یاسوجی در روز ۲۸ صفر در صفوفی به هم فشرده علیه آشوبگران شعار دادند و از اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی در جمع کردن بساط اغتشاشگران قدردانی کردند.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 12:18:43 +0000
<![CDATA[امام جمعه یاسوج: اقدامات هنجارشکنانه و تخریب اموال عمومی کار مزدوران دشمن است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380930 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380930-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انقلاب اسلامی با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد گفت: اقدامات هنجارشکنانه و تخریب اموال عمومی کار مزدوران دشمن است.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 12:08:01 +0000
<![CDATA[کلیه مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380831 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380831-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی تا پایان هفته خبر داد.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 07:16:13 +0000
<![CDATA[بیش از ۹۵ میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان گچساران پرداخت شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380829 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380829-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران از ۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای اشتغالزایی مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی و غیرمددجویان دارای شرایط این شهرستان خبر داد.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 07:06:59 +0000
<![CDATA[داور ملی لیگ برتر فوتبال کشور رئیس تربیت بدنی گچساران شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380825 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380825-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
محمد راهی داور ملی لیگ برتر کشور به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران منصوب شد.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 06:52:43 +0000
<![CDATA[پیام نماینده گچساران و باشت در رابطه با حوادث اخیر/حسینی پور: دشمنان و منافقین توسط خود ملت حذف می شوند​]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380816 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380816-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
سید ناصر حسینی‌پور در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حوادث اخیر در برخی شهرهای کشور بر همدلی و وحدت مردم تاکید کرد و گفت: دشمنان و منافقین توسط خود ملت حذف می شوند.
]]>
Sun, 25 Sep 2022 06:40:28 +0000
<![CDATA[تدارک ۹۰ برنامه دهه وقف در کهگیلویه و بویراحمد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1380731 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/1380731-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
مدیرکل اوقاف استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه‌های دهه وقف در این استان را تشریح کرد.
]]>
Sat, 24 Sep 2022 10:50:19 +0000