<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Wed, 03 Jun 2020 13:52:56 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تصادف، جان بانوی دوچرخه‌سوار را گرفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1010677 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1010677-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
دوچرخه سوار بانوی رشته کوهستان در سانحه تصادف جان خود را از دست داد.
]]>
Wed, 03 Jun 2020 12:11:05 +0000
<![CDATA[ورزش زورخانه‌ای در کشور ما به صورت مردانه شناخته شده است/ زنان از ابتدای تاریخ تاکنون دوش به دوش آقایان حرکت کردند/ مراجع مخالفتی با حضور بانوان در زورخانه ندارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1010437 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1010437-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
ورزش زورخانه‌ای یک رشته ملی و میراثی ماست اما جای بانوان در این ورزش ملی خالی است.
]]>
Wed, 03 Jun 2020 02:30:43 +0000
<![CDATA[همه مجموعه‌های ورزشی موظف به رعایت پروتکل‌های ورزشی هستند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1009851 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1009851-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: همه مجموعه‌ها موظف به رعایت پروتکل‌های ورزشی هستند.
]]>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:02 +0000
<![CDATA[فدراسیون حمایت‌های لازم را از باشگاه‌ها دارد/ هنوز برای برگزاری اردوهای تیم‌ ملی به نتیجه نرسیدیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1009408 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1009408-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85
نایب رییس بانوان فدراسیون تکواندو گفت: هنوز برای برگزاری اردوهای تیم‌ ملی به نتیجه نرسیدیم.
]]>
Mon, 01 Jun 2020 06:15:30 +0000
<![CDATA[ورزش در دنیا الگوساز است/ در بخش الگوسازی حجاب و عفاف توسط بانوان ورزشکار ایرانی در جهان موفق بودیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1009195 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1009195-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85
معاون امور توسعه بانوان گفت: در بخش الگو سازی حجاب و عفاف توسط بانوان ورزشکار ایرانی در جهان موفق بودیم.
]]>
Sun, 31 May 2020 10:16:48 +0000
<![CDATA[برگزاری نشست نواب رییس بانوان فدراسیون‌های ورزشی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1009166 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1009166-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
نشست نواب رییس بانوان فدراسیون‌های ورزشی به ریاست معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
]]>
Sun, 31 May 2020 09:41:28 +0000
<![CDATA[افزایش حضور بانوان در کمیسیون‌های IOC ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1008899 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1008899-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C
حضور بانوان در کمیسیون‌های مختلف کمیته بین‌المللی المپیک به میزان 47/7 درصد رشد داشته است.
]]>
Sun, 31 May 2020 04:11:13 +0000
<![CDATA[قصد ما این است برای کشتی کلاسیک از مربی و مدرس خارجی استفاده کنیم/ اتحادیه جهانی هیچ تغییری در رنک و رتبه ورزشکاران لحاظ نکرده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1007930 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1007930-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نایب رییس فدراسیون کشتی گفت: تصمیم داریم اگر شرایط مهیا باشد برای بخش کلاسیک از مربی و مدرس خارجی استفاده کنیم.
]]>
Fri, 29 May 2020 07:38:17 +0000
<![CDATA[جزو بهترین‌های آسیا هستم/ اگر در رشته دیگری فعالیت می‌کردم بیشتر دیده می‌شدم/ دوچرخه‌سواران ما دیگر زنگ تفریح آسیا نیستند/ هیچ‌وقت مغرور نشدم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006684 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006684-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%85
کاپیتان تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان ایران گفت: الان جایگاهی که در آسیا داریم واقعا جایگاه کمی نیست، وقتی بخواهیم مقایسه کنیم که زمانی کجا بودیم، انگار بانوان ما برای تفریح به مسابقات برون مرزی می‌رفتند.
]]>
Thu, 28 May 2020 07:38:45 +0000
<![CDATA[هدف من فقط رسیدن به المپیک نیست/ در توکیو مدال می‌خواهم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1007357 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1007357-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85
ملی‌پوش کاراته کشورمان گفت: شانس من برای کسب سهمیه بالاست.
]]>
Wed, 27 May 2020 06:15:46 +0000
<![CDATA[ورزشکاران با تمرین آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1007325 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1007325-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
مربی تیم ملی روئینگ بانوان گفت: به نظرم مهمترین مسئله برای ورزشکاران در اوضاع فعلی این است که روحیه خود را حفظ کنند و با تمرینات در حدی که امکان دارد، شرایط بدنی خود را آماده نگه دارند.
]]>
Wed, 27 May 2020 05:14:55 +0000
<![CDATA[یاری: فرصت یکساله زمان مناسبی برای جوانگرایی در تیم است ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1007087 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1007087-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: یکسال زمان برای شرکت در رقابت‌های داخل سالن و رقابت‌های قهرمانی آسیا ، فرصت مناسبی به جهت کسب آمادگی ملی‌پوشان خواهد بود.
]]>
Tue, 26 May 2020 11:30:00 +0000
<![CDATA[توسلی: کادر فنی مرتب پیگیر وضعیت جسمانی بازیکنان است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1007028 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1007028-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دروازه بان تیم ملی فوتسال گفت: تمرینات بدنسازی خود را پیگیری کرده و در شرایط خوبی قرار دارم.
]]>
Tue, 26 May 2020 10:00:48 +0000
<![CDATA[والیبال ایران در بخش بانوان هم پتانسیل بالایی دارد/ هنوز برای فصل آینده تصمیم نگرفته‌ام]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006651 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006651-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85
عضو تیم‌ ملی والیبال گفت: در حال حاضر برای فصل جدید از دو تیم ایرانی پیشنهاد دارم اما تا زمانی که تاریخ دقیق شروع لیگ اعلام نشود به هیچ گزینه‌ای فکر نمی‌کنم.
]]>
Tue, 26 May 2020 03:11:44 +0000
<![CDATA[نفرات مستعدی در تکواندو بانوان حضور دارند/ مخالف برگزاری ادامه لیگ هستم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006380 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006380-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
سرمربی تیم بانوان هیات تکواندو هفتگل گفت: خوشبختانه ایران نفرات مستعدی در تکواندو دارد.
]]>
Mon, 25 May 2020 04:57:51 +0000
<![CDATA[بلاتکلیفی به بسکتبال بانوان لطمه می‌زند/ از مسئولان می‌خواهیم تکلیف را مشخص کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006477 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006477-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
سرمربی تیم بانوان گروه بهمن گفت: بسکتبال همچنان نه اجازه فعالیت دارد و نه فدراسیون می‌خواهد تکلیف لیگ نیمه تمام مانده بانوان را روشن کند.
]]>
Mon, 25 May 2020 04:47:12 +0000
<![CDATA[تعداد بانوان باستانی‌کار در حال افزایش است/ زنان از ابتدای تاریخ تا الان دوش به دوش آقایان حرکت کردند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006230 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006230-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
اولین بانوی باستانی‌کار ایران گفت: مدتی به زورخانه می‌رفتم تا اینکه فهمیدم خانم‌های دیگری هم هستند که این ورزش را انجام می‌دهند و به آن علاقه دارند.
]]>
Sun, 24 May 2020 07:43:14 +0000
<![CDATA[برگزاری پلی‌آف در لیگ ایران بدون هدف است/ بخاطر کرونا نمی‌شود همه چیز را تعطیل کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1006005 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1006005-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
سرمربی تیم فوتسال بانوان هیئت خراسان رضوی گفت: متاسفانه برگزاری پلی‌آف در لیگ ایران بدون هدف است.
]]>
Sun, 24 May 2020 06:52:33 +0000
<![CDATA[عباسعلی از دو هفته دیگر می‌تواند تمریناتش را آغاز کند/ احتمال اعلام خاتمه لیگ وجود دارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005989 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005989-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته گفت: حمیده عباسعلی از دو هفته دیگر می‌تواند تمریناتش را آغاز کند.
]]>
Sat, 23 May 2020 19:50:30 +0000
<![CDATA[آغاز لیگ برتر بانوان با جام ایراندخت ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005962 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005962-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA
سازمان لیگ تکواندو در نظر دارد با توجه به استقبالی که هر ساله از سوی تیم‌ها برای حضور در مسابقات لیگ بانوان صورت می‌گیرد، در فصل جدید این لیگ را به برتر و دسته یک تقسیم نماید.
]]>
Sat, 23 May 2020 07:34:30 +0000
<![CDATA[تمام تلاشم را می کنم که جزو نفرات المپیکی کاراته باشم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005917 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005917-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85
نایب قهرمان مسابقات کاتا المپیک ساحلی گفت: در سال 99 تمام تلاشم را میکنم تا جزو کاروان المپیکی ایران باشم.
]]>
Sat, 23 May 2020 06:28:24 +0000
<![CDATA[پومسه‌روهای راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی معرفی شدند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005911 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005911-%D9%BE%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
با پایان داوری مرحله مقدماتی از نخستین دوره مسابقات غیرحضوری پومسه در گروه زنان، نفرات راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند.
]]>
Sat, 23 May 2020 06:16:45 +0000
<![CDATA[بازی حساسی مقابل سایپا داریم/ مخالف ادامه رقابت‌های لیگ بودم/ تمرکز ما بازی‌های پلی‌آف است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005553 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005553-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سرمربی تیم فوتسال ملی حفاری گفت: در حال حاضر تمرکز ما بازی‌های پلی‌آف است و چون هیچ چیز مشخص نیست نمی‌دانیم برای فصل بعد چه باید کرد. فعلا هم تیم و هم باشگاه روی قهرمانی تمرکز کرده است.
]]>
Fri, 22 May 2020 04:54:14 +0000
<![CDATA[مشکل ما صرفا مربی داخلی و خارجی نیست/ نیاز به تحول در والیبال بانوان داریم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1005082 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1005082-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
کارشناس والیبال بانوان گفت: برای والیبال بانوان یک مربی خارجی خوب وجود دارد که آنهم چینی است و بعید می‌دانم که حاضر شود هدایت تیم‌های ایرانی را بپذیرد.
]]>
Thu, 21 May 2020 06:53:05 +0000
<![CDATA[هدفگذاری مهم‌ترین وظیفه ورزشکاران در شرایط کنونی است/ همه‌گیری کرونا در جهان می‌تواند فشار روانی قهرمانان را کم کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1004544 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1004544-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
رییس انجمن روانشناسی ورزشی گفت: ورزشکاران ما در این شرایط فقط باید خودشان را سرحال و روی فرم نگه دارند که اگر شرایط کنونی تغییر کرد، ورزشکار حداقل از لحاظ جسمی و روانی عقب نماند.
]]>
Wed, 20 May 2020 08:29:41 +0000
<![CDATA[اولین کلاه ایمنی و‌ لباسم در مسابقات رالی خاورمیانه را به موزه ورزش ایران اهدا کردم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1004910 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1004910-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
​راننده مسابقات سرعت و رالی کشورمان پس از اهدای لباس و کلاه خود به موزه ملی ورزش گفت: با حمایت‌های ناظمی اولین کلاه ایمنی و‌ لباسم در مسابقات بین المللی رالی خاورمیانه را به موزه ورزش ایران اهدا کردم.
]]>
Wed, 20 May 2020 08:23:23 +0000
<![CDATA[خواهان استفاده از مربی خارجی برای تیم ملی هستیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1004853 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1004853-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
مشاور امور بانوان رئیس فدراسیون والیبال، با بیان این که استراتژی فدراسیون ارتقا جایگاه والیبال بانوان ایران در آسیا و جهان است، گفت: برای رسیدن به این هدف، درصدد جذب مربی خارجی برای تیم ملی بانوان هستیم.
]]>
Wed, 20 May 2020 07:29:09 +0000
<![CDATA[بازدید ستاره سینما و تلویزیون از موزه پارالمپیک]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1003320 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1003320-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
بازیگر مطرح سینما و تلویزیون امروز با حضور در کمیته ملی پارالمپیک از موزه افتخارات ورزشکاران پارالمپیکی دیدن کرد.
]]>
Sun, 17 May 2020 11:33:17 +0000
<![CDATA[بانوان ورزشکار ایران در دنیا الگو هستند/ زنان ما مبتکر حضور در رویدادهای ورزشی با رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بودند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1003336 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1003336-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بازخورد مثبت حضور بانوان ورزشکار کشورمان با حجاب و پوشش اسلامی در رویدادهای ورزشی، از آنها به عنوان الگو در دنیا نام برد.
]]>
Sun, 17 May 2020 10:28:51 +0000
<![CDATA[گروه بهمن و شهرداری گرگان حداقل فرصت یک هفته‌ای برای آماده‌سازی می‌خواهند/ به محض دریافت مجوز بازی برگشت فینال را برگزار می‌کنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1002987 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1002987-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
نایب رییس بانوان فدراسیون بسکتبال گفت: به محض دریافت مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان بازی فینال بانوان را برگزار خواهیم کرد.
]]>
Sun, 17 May 2020 04:54:09 +0000