<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sun, 05 Apr 2020 13:32:06 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[رأی اصولگرایان نه تنها افزاش نیافته بلکه کاهش پیدا کرده است/ آنها درباره جذب آرا خاکستری افسانه پردازی می کنند/ لایه خاکستری در این دوره به انتخابات "نه" گفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978142 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/978142-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: به لحاظ عدد و رقم مقایسه کردن میزان آرا، این مسأله را نمایان می‌سازد که رأی اصولگرایان نه تنها افزاش پیدا نکرده بلکه در لایه‌های جدید پایگاه اصولگرایان هم کاهش پیدا کرده است چرا که این آرا در عرض 4 سال باید با میزانی از افزایش مواجه باشد در حالی که ما می‌بینیم این آرا در مقایسه با سه دوره انتخابات قبلی اصولگرایان، هم هیچ نوع افزایشی را نشان نمی‌دهد.
]]>
Mon, 16 Mar 2020 09:36:55 +0000
<![CDATA[صحت انتخابات ۲۰۴ حوزه انتخابیه تایید شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-978087 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/978087-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
دبیر ستاد انتخابات کشور از دریافت تایید صحت انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه دیگر از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: تاکنون صحت انتخابات ۲۰۴ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی تایید شده است.
]]>
Sun, 15 Mar 2020 11:47:38 +0000
<![CDATA[ویروس سیاست و جغرافیا نمی شناسند ما هم نباید بشناسیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-977752 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/977752-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
ظریف در توئیتی درباره نامه رئیس جمهور به همتایان خود در برخی از کشورها نوشت: غیر اخلاقی است که اجازه دهید یک قلدر، بی گناهان را بکشد. ویروس سیاست و جغرافیا نمی شناسند ما هم نباید بشناسیم.
]]>
Sat, 14 Mar 2020 16:26:04 +0000
<![CDATA[صحت انتخابات در ۲۰۰ حوزه انتخابیه تایید شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-975471 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/975471-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد؛ در مجموع تا کنون صحت انتخابات در ۲۰۰ حوزه انتخابیه به تایید مراجع قانونی رسیده است
]]>
Mon, 09 Mar 2020 12:47:31 +0000
<![CDATA[انتخابات در ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم کشیده شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-973360 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/973360-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت:در این انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم راه پیدا کردند که باید در ۲۹ فروردین ۹۹ باردیگر رای‌گیری در آن حوزه‌ها صورت گیرد.
]]>
Wed, 04 Mar 2020 11:55:15 +0000
<![CDATA[صحت انتخابات مجلس در ۳۷ حوزه انتخابیه دیگر تایید شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-973300 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/973300-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در۳۷ حوزه انتخابیه دیگر در ۱۶ استان تایید شد و در مجموع تاکنون صحت انتخابات در ۱۷۱ حوزه انتخابیه به تایید مراجع قانونی رسیده است.
]]>
Wed, 04 Mar 2020 10:54:20 +0000
<![CDATA[اگر شهادت سردار سلیمانی نبود سطح مشارکت از این هم پایین‌تر می‌آمد/ مجلس یازدهم به شدت به صدای مطهری، کواکبیان و صادقی احتیاج داشت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972391 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/972391-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
یک عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری می‌گوید: یکی از نقاط ضعفی که در تاریخ ثبت خواهد شد این است که در حال تبدیل کردن نظام از چند صدایی به تک صدایی هستیم، متاسفم که مجلس یازدهم تکصدا می‌شود.
]]>
Wed, 04 Mar 2020 09:58:24 +0000
<![CDATA[کودک همسری مسئله اصلی جامعه نبود و وقت زیادی از مجلس گرفت/ حضور زنان در ورزشگاه‌ها چقدر مسئله اصلی زنان است؟/ تعیین سهمیه کرسی مجلس برای خانم‌ها پسندیده نیست! ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972875 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/972875-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
یک نماینده منتخب مجلس یازدهم می‌گوید: اگر به بحث کودک همسری نگاه کنیم آیا این بحث در کل جامعه ما مسئله اصلی بوده است که ساعت‌ها وقت مجلس برای این مسئله بخواهد گرفته شود، یا بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها چقدر مسئله اصلی زنان است؟ نگاه ما باید به این مسائل دقیق‌تر باشد.
]]>
Wed, 04 Mar 2020 09:58:22 +0000
<![CDATA[صحت انتخابات ۱۳۴ حوزه انتخابیه به تایید مراجع قانونی رسید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972829 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/972829-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از صحت انتخابات در ۱۳۴ حوزه انتخابیه خبر داد.
]]>
Tue, 03 Mar 2020 11:10:41 +0000
<![CDATA[صحت انتخابات 84 حوزه انتخابیه مورد تایید قرار گرفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972240 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/972240-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه خبر داد.
]]>
Mon, 02 Mar 2020 10:55:08 +0000
<![CDATA[میزان مشارکت در انتخابات مجلس در هر استان‌ / کهگیلویه و بویر احمد =اول و تهران=آخر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-972076 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/972076-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
وزارت کشور روز یکشنبه میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان‌ها را در جدولی به شرح زیر اعلام کرد.
]]>
Mon, 02 Mar 2020 08:15:28 +0000
<![CDATA[من مجلس اول 2 میلیون رای داشتم حالا قالیباف یک میلیون و دویست هزار رای گرفت/اصولگرایان در انتخابات پیروز نشدند/رای نفر اول اصولگرایان به اندازه نفر سی‌ام لیست امید نبود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-971692 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/971692-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه پیدا کردند نمی‌توانند یک فراکسیون مستقل تشکیل دهند. گاهی اقلیت به معنای چهل درصد جمعیت است اما الان از ۲۹۰ نماینده، بیست نفر هم اصلاح‌طلب نیستند.
]]>
Mon, 02 Mar 2020 02:30:42 +0000
<![CDATA[رفع شبهه در مورد انتخابات باید از طریق قانون دنبال شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-971584 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/971584-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاندار فارس در واکنش به سخنان امام جمعه جهرم که وجود برخی تخلفات انتخاباتی در این شهرستان را در خطبه نماز جمعه بیان کرده بود گفت: اگر کسی شبهه و شکی در ارتباط با انتخابات دارد، در چارچوب راهکار قانونی این موضوع را دنبال کند و این موارد نیاز به خطابه ندارد.
]]>
Sun, 01 Mar 2020 09:03:38 +0000
<![CDATA[تعهدنامه‌ دیده‌بان شفافیت را قبل از انتخابات امضا کردیم/ مجلس یازدهم باید مجلسی پاسخگو در پیشگاه ملت باشد/ مجلس یازدهم پاکدست و کم‌حاشیه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970394 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970394-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: با توجه به آرائی که نمایندگان انقلابی و پاکدست در کل کشور داشته‌اند و اقبال مردم به این دست از نمایندگان، پیش بینی می‌شود که مجلس آینده، پاکدست و کم‌حاشیه باشد.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 03:00:22 +0000
<![CDATA[ثبت گزارش تخلفات انتخاباتی صبح روز پنجشنبه پایان می‌یابد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970185 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970185-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
شورای نگهبان در اطلاعیه شماره ۶ خود تاکید کرد: ثبت گزارش تخلفات انتخاباتی از طریق سامانه "مردم ناظر روز پنجشنبه پایان می‌یابد.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 15:14:12 +0000
<![CDATA[چه دوره‌ای بیشترین کاهش مشارکت رقم خورد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969197 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/969197-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجلس باید محل تنازع افکار و تقابل سلایق باشد، مجلس یکدست خروجی یکدست و در نتیجه به رسمیت نشناختن خواست و اراده طیفی از جامعه را به همراه دارد. پیروزی اصولگرایان در میدان بی‌رقیب در حالی صورت گرفت که انتخابات مجلس یازدهم رکورد کمترین مشارکت مردمی را به خود اختصاص داد.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 03:18:32 +0000
<![CDATA[رای اصولگرایان تغییری نکرده بلکه مردم به صحنه نیامدند/ برداشت‌مان این بوده که مردم نمی‌آیند/ ترجیح دادیم کنار اکثریت مردم بمانیم تا روزی با مردم گفتگو کنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969376 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/969376-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: رأی اصولگراها تقریبا تغییری نکرده این همان رأیی است که همیشه، داشتند.
]]>
Wed, 26 Feb 2020 03:00:58 +0000
<![CDATA[تلاش خواهیم کرد تا در سایه سار تعامل سازنده و همه جانبه با دیگر منتخبان مردم در دیگر حوزه های انتخابیه استان ، در جهت همکاری مشترک و رشد متوازن استان گام برداریم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969478 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-139/969478-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
عباس گلرو ، منتخب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سمنان ، مهدیشهر و سرخه در دیدار با علیرضا آشناگر ، استاندار سمنان گفت : تلاش خواهیم کرد تا در سایه سار تعامل سازنده و همه جانبه با دیگر منتخبان مردم در دیگر حوزه های انتخابیه استان ، در جهت همکاری مشترک و رشد متوازن استان گام برداریم.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 10:21:15 +0000
<![CDATA[هدف مجلس آینده فتح پاستور است/ بعید می‌دانم رهبری اجازه دهند استیضاحی صورت بگیرد/ برای اصولگرایان حتی یک سوم نمایندگان اصلاح‌طلب هم قابل تحمل نبود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969152 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/969152-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری می‌گوید: هدف مجلس آینده، سرنگون کردن دولت روحانی نیست بلکه تعیین جایگزین برای روحانی است.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 08:08:29 +0000
<![CDATA[ گروه سنی 35 تا 45 بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969344 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-65/969344-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم استان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 43 درصد و بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مربوط به گروه سنی 35 تا 45 سال است.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 07:40:07 +0000
<![CDATA[زنان مجلس یازدهم گمنام و تندرو!/ از مخالفت های سابق تا چرخش های ۱۸۰ درجه ای]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968742 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/968742-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C
اغلب زنان راه یافته به مجلس یازدهم به تبع دیگر نمایندگان منتخب، از طیف اصولگرای تندرو هستند با این وجود، مشخص نیست که طرح‌های نیمه کاره‌ فراکسیون زنان مجلس دهم در چه راهی خواهند افتاد و چه مسیری را خواهند پیمود.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 03:01:59 +0000
<![CDATA[«قالیباف اینقدر با رأی دادن رأی نیاورد که آخر با رأی ندادن رأی آورد!»/ چه کسی میان جریان اصولگرا و پایداری، ریش سفیدی کرد؟ ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968960 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/968960-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
قالیباف اینقدر با رأی دادن رأی نیاورد که آخر با رأی ندادن رأی آورد! این عبارتی بود که پس از اعلام لیست نهایی انتخابات در تهران در توییتر منتشر شد. لیست نهایی تهران که از اکثریتی اصولگرا تشکیل شده با نام محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، آغاز شد.
]]>
Tue, 25 Feb 2020 02:30:54 +0000
<![CDATA[تشکیل ۲۲ پرونده تخلفات انتخاباتی در گلستان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969127 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/969127-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به ۲۲ پرونده تخلفات انتخاباتی در محاکم استان آغاز شده است.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 13:01:58 +0000
<![CDATA[پیام تشکر فرماندار شهرستان مشهد از مردم برای حضور در جشن ملی انتخابات]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968991 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/968991-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
سید محمد رضا هاشمی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با صدور پیامی ضمن تبریک به مردم شریف حوزه انتخابیه مشهد و کلات از کلیه عوامل اجرایی ، انتظامی و نظارتی تقدیر و تشکر نمود.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 10:11:19 +0000
<![CDATA[دیدار منتخبان مردم قزوین با نماینده ولی فقیه در استان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968885 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-80/968885-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
منتخبان حوزه انتخابی قزوین، البرز و آبیک با نماینده ولی فقیه در استان قزوین دیدار کردند.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 08:30:26 +0000
<![CDATA[پیام تبریک استاندار هرمزگان به منتخبان مردم و قدردانی از تلاش گسترده دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968862 /بخش-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-92/968862-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
استاندار هرمزگان در پیامی ضمن تبریک به نمایندگان منتخب مردم هرمزگان، از تلاش گسترده و کوشش خستگی ناپذیر، مجموعه دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان، تشکر و قدردانی نمود.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 08:05:58 +0000
<![CDATA[17 نماینده زنی که به مجلس یازدهم راه یافتند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968786 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/968786-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
راهیابی تعداد ۱۷ منتخب زن به صحن مجلس یازدهم قطعی شد.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 06:18:58 +0000
<![CDATA[مجلس آینده در حل دائمی مشکلات موفق نخواهد بود/ از این به بعد نمی‌توانند مشکلات را به پای دولت و اصلاح‌طلبان بنویسند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968542 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/968542-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: نگاه جریانات مختلف در مجلس یازدهم، معطوف به قانونگذاری نخواهد بود بلکه می‌خواهند به صورت موقت هم که شده مردم را راضی نگه دارند حتی اگر مجبور به واگذاری امتیازاتی به طرف‌های خارجی شوند.
]]>
Mon, 24 Feb 2020 02:30:53 +0000
<![CDATA[نتایج قطعی انتخابات مجلس یازدهم در استان فارس]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968667 /بخش-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-82/968667-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان فارس مشخص شدند.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 16:20:34 +0000
<![CDATA[نتایج نهایی انتخابات پنجمین میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان+جدول]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-968618 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/968618-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
تکلیف هفت کرسی خالی شده پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در انتخابات میان‌دوره‌ای جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸ مشخص شد.
]]>
Sun, 23 Feb 2020 14:23:16 +0000