<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Tue, 27 Oct 2020 21:05:29 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[زیرساخت‌های حضور زنان در ریاست جمهوری فراهم نیست/ وحید دستجردی در وزارت بهداشت قابلیت‌های خود را نشان داد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078221 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1078221-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
عضو حزب پایداری گفت: برای کامل شدن زمینه‌ها جهت حضور زنان در قامت ریاست جمهوری به زمان بیشتری نیاز داریم، ممکن است صحبت‌هایی در مورد حضور زنان در ریاست جمهوری مطرح باشد اما زیرساخت‌ها فراهم نشده است.
]]>
Tue, 27 Oct 2020 02:55:02 +0000
<![CDATA[کاندیدای اصلاح طلبان برای 1400، باید اصلاح طلب باشد/ شرایط مناسبی میان اصلاح طلبان حاکم نیست/ جبهه هماهنگی اصلاحات باید ابتکار عمل را به دست بگیرد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1078471 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1078471-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
دبیرکل حزب جمهوریت گفت: اصلاح طلبان باید اصل را بر این قضیه بگذارند که کاندایشان برای 1400، اصلاح طلب باشد.
]]>
Mon, 26 Oct 2020 23:40:07 +0000
<![CDATA[موانع بسیاری بر سر راه روحانی ایجاد کرده‌اند/ اصلاح طلبان قطعا در انتخابات حضور می‌یابند/ مردم اقدامات غیرقانونی، قانونگذاری مثل ذوالنوری را مشاهده می‌کنند/ مردم خواستار تغییر رویکرد هستند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1077548 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1077548-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اصلاح‌طلبان برنامه‌شان را هنوز اعلام نکرده‌اند اما قطعا برای 1400 برنامه خواهند داشت و برنامه‌شان را هم اعلام خواهند کرد.
]]>
Sun, 25 Oct 2020 08:20:12 +0000
<![CDATA[اگر خاتمی یا عبدالله نوری بیایند اصلاح‌طلبان به اتفاق نظر می‌رسند/ اصولگرایان بیشتر سردرگم هستند تا اصلاح‌طلبان!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076929 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1076929-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مشکل اصلاح طلبان، اتحاد و وحدت نیست به عنوان مثال اگر سید محمد خاتمی بیاید و تایید صلاحیت شود، همه اصلاح‌طلبان بی چون و چرا به اتفاق نظر می‌رسند یا عبدالله نوری بیاید اتفاق نظر ایجاد می‌شود.
]]>
Fri, 23 Oct 2020 03:15:59 +0000
<![CDATA[نشانه‌هایی مبنی بر کاندیداتوری ولایتی دریافت نکردم/ ولایتی نمی‌تواند رهبری جریان اصول‌گرا را برعهده بگیرد/ افراد مسن منصف باشند و وارد عرصه انتخابات نشوند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076511 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1076511-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
یک چهره اصو‌ل‌گرا گفت: حضور ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نتیجه خوبی برای او نداشت، لذا بعید می‌دانم وارد صحنه انتخابات 1400 شود.
]]>
Fri, 23 Oct 2020 02:50:13 +0000
<![CDATA[هنوز زود است به بحث کاندیداتوری خرازی بپردازیم/ کسانیکه از رد صلاحیت کاندایدهای اصلاح طلب می‌گویند، رانت اطلاعاتی دارند/ باید سازها متفق نواخته شود ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075363 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075363-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برای بررسی موضوع کاندیداتوری خرازی خیلی زود هنگام است و باید دید تا زمان کارزار ۱۴۰۰ چه اتفاقاتی رخ می دهد.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 09:20:26 +0000
<![CDATA[بحث احراز صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت مردم در انتخابات موثر است/ میزان مشارکت در انتخابات دور دوم مجلس در برخی حوزه‌ها، حدود یک درصد بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073435 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1073435-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
دبیرکل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت با اشاره به نقش نهادهای مربوط به نظارت و برگزاری انتخابات گفت: رفتار شورای نگهبان با داوطلبین و احراز صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت مردم، بسیار موثر است.
]]>
Sun, 18 Oct 2020 09:15:04 +0000
<![CDATA[در انتخابات 88 که میزان مشارکت بالا بود، کاندیدای اصولگرا رأی آورد/ برای رسیدن به وحدت میان نیروهای انقلاب تلاش می‌کنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073963 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1073963-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
سخنگوی جمعیت رهپویان انقلاب گفت: به این صورت نیست که با پائین آمدن مشارکت، اصول‌گرایان رأِی بیاورند.
]]>
Sun, 18 Oct 2020 09:00:04 +0000
<![CDATA[مردم در 1400 به جناح افراد توجه نمی‌کنند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073926 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1073926-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
یک چهره سیاسی در ارزیابی فضای رقابتی انتخاباتی ریاست جمهوری آینده گفت: مردم در 1400 به جناح توجه نمی‌کنند، در حقیقت در 1400 این برای جامعه مهم است که آیا فردی که می‌خواهد نامزد شود، قدرت سامان دادن به وضعیت کشور را دارد.
]]>
Sun, 18 Oct 2020 02:50:18 +0000
<![CDATA[اگر انتخابات سال آینده مانند انتخابات اخیر مجلس باشد، یقیناً خاتمی وارد میدان نمی‌شود/ آوردن مردم پای صندوق رأی به شورای نگهبان مربوط است نه خاتمی!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073722 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1073722-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: عمده این نقش، یعنی آوردن مردم پای صندوق‌های رأی به شورای نگهبان مربوط است نه خاتمی.
]]>
Sat, 17 Oct 2020 03:10:55 +0000
<![CDATA[ورود خانه احزاب به موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ به زودی نظرات خانه احزاب در مورد اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می‌کنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1073438 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1073438-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
رئیس خانه احزاب ضمن اشاره به اینکه خانه احزاب به موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ورود پیدا کرده است، گفت: به زودی و به صورت رسمی نتیجه جمع‌بندی‌‎ها را اعلام می‌کنیم.
]]>
Thu, 15 Oct 2020 21:15:52 +0000
<![CDATA[تعدد کاندیدای اصولگرایان در انتخابات 1400 را قبول ندارم/ به برخی کاندیداها همسرانشان هم رای نمی‌دهند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072849 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072849-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
عضو جبهه پایداری گفت: بنده برای سید محمد حسینی، احترام خاصی قائلم اما این باور که بسیاری برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری خواهند آمد را قبول ندارم.
]]>
Thu, 15 Oct 2020 02:50:51 +0000
<![CDATA[ایده‌آل این است که اصول‌گرایان با یک کاندیدا وارد انتخابات 1400 شوند/ انتخابات 92 درسی برای اصول‌گرایان بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072869 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072869-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: انتخابات 92 تجربه تلخی بود؛ حدود 4 کاندیدای اصول‌گرا در این انتخابات ثبت نام کردند که در نتیجه رأی‌ها تقسیم شد و این درسی برای اصول‌گرایان شد که اگر می‌خواهند به انتخابات ورود پیدا کنند، باید بر روی یک نفر اجماع کنند.
]]>
Wed, 14 Oct 2020 03:24:54 +0000
<![CDATA[وارد رایزنی جدی با افراد برای کاندیداتوری نشده‌ایم/ اصلاح‌طلبان بسیار آسان تر از اصولگرایان می‌توانند به اتفاق نظر برسند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072874 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072874-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: در مورد کاندیداها رایزنی هایی شده اما به صورت جدی، وارد صحبت نشده ایم.
]]>
Wed, 14 Oct 2020 03:13:01 +0000
<![CDATA[نمی‌توانیم در اصلاح قانون انتخابات به جنسیت و مسایل سیاسی ورود کنیم/ نظارت بر عملکرد شوراها به مدت 4 سال ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072850 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072850-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84
رییس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: در اصلاح قانون انتخابات، به جنسیت و مسایل سیاسی ورود نکرده ایم زیرا آنچه که در قانون اساسی آمده را نمی توانیم تغییر بدهیم و فقط شاخص های رجل سیاسی مطرح شده است.
]]>
Wed, 14 Oct 2020 02:35:45 +0000
<![CDATA[هفت خوان اصولگرایان برای 1400/ سونامی در راه است!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072307 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072307-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
انتخابات سال آینده که بسیاری آن را رقابت درون جریانی اصولگرایان برای ورود به پاستور پیش‌بینی می‌کنند به باور برخی اصولگرایان، می‌تواند مزیت محسوب شده چون رقیبی ندارند و هم به باور برخی، همچون کنعانی‌مقدمِ اصولگرا، می‌تواند عامل شکست اصولگرایان در 1400 باشد.
]]>
Tue, 13 Oct 2020 03:11:22 +0000
<![CDATA[اهانت‌ها ادامه رقابت‌های سال 96 است که تبدیل به کینه شده/ از اهانت به رئیس‌جمهور شاد نشوید، این بساط گریبان شما را هم می‌گیرد/ اسم برخی توهین کنندگان را تا بحال نشنیدم ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072312 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072312-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%85
مشاور عالی سابق رئیس‌جمهور گفت: به افرادی که بابت اهانت به رئیس‌جمهور ته دلشان شاد می‌شود، توصیه می‌کنم به خودشان بیایند چراکه همین بساط روزی گریبان آنها را هم خواهد گرفت، لذا از این بی‌اخلاقی‌ها خوشحال نباشند.
]]>
Tue, 13 Oct 2020 02:35:05 +0000
<![CDATA[روسای قوا نباید همزمان با مسئولیتشان، نامزد انتخاباتی شوند/ استفاده از امکانات برای انتخابات ریاست جمهوری از عدالت به دور است/ مشارکت حداکثری و تعدد کاندیداها سم مهلک اصولگرایی است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1072356 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1072356-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: باید این امر در مجلس به قانون تبدیل شود که به صورت همزمان، روسای قوا حق ندارند برای مسئولیت قوه دیگر مانند مجریه، نامزد انتخاباتی شوند مگر اینکه قبل از آن استعفا بدهند.
]]>
Mon, 12 Oct 2020 21:00:31 +0000
<![CDATA[سورنا ستاری، رئیس جمهور جوان 1400؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071838 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071838-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
در پی آغاز تحرکات انتخاباتی برای ۱۴۰۰ گزینه های زیادی از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا شنیده می شود که سورنا ستاری یکی از این گزینه هاست، هرچند هنوز به صورت رسمی این خبر تایید نشده است.
]]>
Mon, 12 Oct 2020 02:36:15 +0000
<![CDATA[باید از تعدد کاندیداهای اصولگرایی خوشحال باشیم/ منتظر تصمیم قالیباف و رئیسی برای حضور در انتخابات هستیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071813 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071813-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
چهره سیاسی اصولگرا گفت: اصل تعدد کاندیداها، چیز خوبی است بنابراین از اینکه تعدد کاندیدا وجود دارد باید خوشحال باشیم چرا ناراحت؟!
]]>
Mon, 12 Oct 2020 02:35:37 +0000
<![CDATA[شانس رئیسی در لیست اصولگرایان بالاست/ تعدد کاندیدای اصولگرایان، یک علامت هشدار است ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071299 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071299-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
چهره سیاسی اصولگرا گفت: ابراهیم رئیسی نسبت به کاندیداهای دیگر از شانس بیشتری در اجماع اصولگرایان برخوردار است.
]]>
Sun, 11 Oct 2020 09:01:58 +0000
<![CDATA[کاندیدای 1400 نیستم/ بسیار بعید است رئیسی و قالیباف، هر دو وارد گود انتخابات شوند/ رئیسی تاکنون اظهارنظر رسمی مبنی بر ورود به انتخابات 1400، نداشته است/ تعدد کاندیدا مشکل ساز است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071298 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071298-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: هنوز تصمیم واحدی درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 اتخاذ نشده است.
]]>
Sun, 11 Oct 2020 07:02:15 +0000
<![CDATA[آیا مجلس برای شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌کند؟!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071285 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071285-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
در حالی که سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به طرح مجلس برای ورود این شورا به انتخابات شوراها می‌گوید شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. استنباط اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از صحبت‌های کدخدایی این است که شورای نگهبان درخواست مجلس برای همکاری در انتخابات شوراها را رد نکرده است.
]]>
Sun, 11 Oct 2020 03:13:57 +0000
<![CDATA[اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بگویند از روحانی حمایت نکردیم/ دیداری میان روحانی و خاتمی صورت نگرفته/ اصلاح‌طلبان از رأی 92 و 96 خود پشیمان نیستند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071273 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071273-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
دبیرکل مجمع ایثارگران با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بگویند از روحانی حمایت نکردیم، گفت: اصلاح‌طلبان از رأی 92 و 96 خود پشیمان نیستند.
]]>
Sun, 11 Oct 2020 02:59:11 +0000
<![CDATA[کدخدایی و رویای 1400؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1071306 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1071306-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C
دو پهلو بودن پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به شائبه کاندیداتوری‌اش، به نوعی این ابهام را ایجاد کرده که آیا او که پس از سال‌ها، به اظهارنظر در حیطه تایید یا رد صلاحیت‌های انتخاباتی پرداخته و طی چند دوره اخیر نیز، در بطن انتخابات بوده، برای نخستین بار خود را در معرض آزمون انتخاباتی، آن هم در قامت ریاست جمهوری قرار خواهد داد یا خیر؟
]]>
Sun, 11 Oct 2020 02:46:30 +0000
<![CDATA[اگر افراد شناخته شده وارد انتخابات 1400 نشوند با تجربه مجلس یازدهم مواجه می‌شویم/ مردم انتخابات را فراموش کردند/ نخبگان جامعه نسبت به انتخابات دلسرد شدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1070641 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1070641-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
عضو حزب اتحاد ملت در مورد راه‌حل آشتی مردم با صندوق رأی گفت: اگر افراد شناخته شده، دارای اندیشه و مسلط بعه مسائل داخلی و بین المللی وارد صحنه نشوند، حتما با تجربه انتخابات مجلس یازدهم مواجه خواهیم شد.
]]>
Sat, 10 Oct 2020 03:11:11 +0000
<![CDATA[لاریجانی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند/ در صورت اجماع، لاریجانی بهترین گزینه ریاست‌جمهوری در این شرایط کشور است/ عقلای کشور لاریجانی را قبول دارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1070414 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1070414-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
نماینده ادوار مجلس گفت: اگر اجماعی درباره حضور لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 صورت بگیرد، شک ندارم او می‌تواند مسائل بین ایران و کشورهای منطقه و مسائل اقتصادی را سر و سامان دهد.
]]>
Sat, 10 Oct 2020 02:50:08 +0000
<![CDATA[احمدی‌نژاد از هرکسی حمایت کند، رأی‌ آن فرد می‌ریزد/ الهام برای کاندیداتوری 1400 مشکل تائید صلاحیت دارد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1069400 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1069400-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
یک چهره اصولگرا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر کاندیداتوری غلامحسین الهام برای انتخابات 1400 و حمایت احمدی‌نژاد از او گفت: احمدی‌نژاد از هرکسی حمایت کند، رأی‌ آن فرد می‌ریزد.
]]>
Fri, 09 Oct 2020 03:13:00 +0000
<![CDATA[اصولگرایان در قیدوبند جمنا و شانا نیستند بلکه به دنبال وحدت حداکثری‌اند/ جلسات با ضرغامی و سردار دهقان، انتخاباتی نبوده است/ جامعه اسلامی مهندسین هنوز به مصداق ورود پیدا نکرده است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1069140 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1069140-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین گفت: اصولگرایان در قید و بند اسامی نیستند اما آنچه که برای ما حائز اهمیت است فعالیت برای رسیدن به وحدت حداکثری است.
]]>
Thu, 08 Oct 2020 02:30:41 +0000
<![CDATA[صلاحیت تشخیص کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان است/ باید به نقش زنان توجه بیشتری شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1069132 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1069132-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: به غیر از شورای نگهبان، هیچ کس صلاحیت این مطلب را ندارد که آیا خانم‌ها می‌توانند مصداق رجل سیاسی برای ریاست جمهور باشند یا خیر.
]]>
Tue, 06 Oct 2020 03:23:24 +0000