<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Sun, 07 Mar 2021 00:03:29 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[سمن‌های جوانان رتبه بندی شدند/ 1212 سمن واجد شرایط این رتبه بندی هستند/ خراسان رضوی بالاترین میانگین مجموع امتیازات را داشته است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1145935 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1145935-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سجاد سالک گفت: از میان 2193سمن شرکت کننده در سطح کشور، 1212سمن واجد شرایط رتبه بندی شناخته شدند که در این میان سمن های استان خراسان رضوی بالاترین میانگین مجموع امتیازات و مازندران پایین ترین میانگین مجموع امتیازات را کسب کردند.
]]>
Sat, 06 Mar 2021 03:28:57 +0000
<![CDATA[بیانیه گام دوم تحول گرا و آینده نگر است / هیچ دستگاهی نمی تواند ادعا کند موضوع جوانان به آن مربوط نمی شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1147018 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1147018-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون امور جوانان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: وقتی مقام معطم رهبری بیانیه صادر می کنند، حتما نیاز به تغییر نگرش و سیاست ها دیده اند پس این بیانیه هم تحول گرا و هم آینده نگر است و وظیفه همه دستگاه ها تحول در سیاست ها و اصلاح ساختار و هم افزایی است.
]]>
Thu, 04 Mar 2021 08:31:59 +0000
<![CDATA[کشور به پژوهش پیشگیرانه و آینده نگر نیاز دارد / تغییرات نسلی به صورت شگرف و عجیبی پیش می رود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1146795 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1146795-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
معاون امور جوانان سفارشی محور شدن پژوهش در کشور را یکی از آسیب های جدی این حوزه دانست و گفت: متاسفانه کمتر اتفاق و رویدادی در کشور رخ می دهد که قبل از آن پژوهش انجام شده باشد و پژوهش ها آینده نگر و پیشگیرانه نیست.
]]>
Thu, 04 Mar 2021 05:46:57 +0000
<![CDATA[تاکید تندگویان بر اخلاق مداری سمن ها / سمن های جوانان ساختار ملی خود را وادار به پویایی کنند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1146791 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1146791-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
معاون امور جوانان با بیان این که ساختار سمن های جوانان باید خودش را پاک سازی کند، گفت: سمن های جوانان باید ۹۰ درصد مطالبات را به آن سمت ببرند و کاری کنند که توانمند شود و ساختار ملی خود را وادار به پویایی کنند.
]]>
Thu, 04 Mar 2021 05:37:54 +0000
<![CDATA[کنگره ملی جوانان، مشارکت‌های اجتماعی جوانان و ظرفیت ها و چالش‌ها]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1146351 /بخش-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-47/1146351-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7
مراسم افتتاحیه ششمین کنگره ملی جوانان، مشارکت‌های اجتماعی جوانان و ظرفیت ها و چالش ها با حضور تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ، هیات همراه، محمدرضا فضلی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان،هیات همراه و پاریزی مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان، بصیری معاون سیاسی امنیتی استانداری در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد.
]]>
Wed, 03 Mar 2021 08:57:05 +0000
<![CDATA[معاون امور جوانان به کرمان سفر کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1146155 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1146155-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
محمد مهدی تندگویان به منظور حضور در کنگره علمی پژوهشی(مشارکت های اجتماعی جوانان) و دیدار با سمن ها و مجمع جوانان کرمان به این استان سفر کرد.
]]>
Wed, 03 Mar 2021 06:11:55 +0000
<![CDATA[خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری سه عنصر پیروزی انقلاب بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1145998 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1145998-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF
محمدباقر قالیباف گفت: سه عنصری که ما را در انقلاب اسلامی به پیروزی رساند، خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری بود که اعتماد به سنت‌های الهی، اعتماد به توانمندی‌های خود و کمک گرفتن از مردم از مصادیق آن است.
]]>
Tue, 02 Mar 2021 14:31:41 +0000
<![CDATA[برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای اولین بار در کشور/ تمام دفاتر تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شناسنامه دار شدند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1145331 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1145331-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
اعظم کریمی گفت: تهیه و تدوین بانک اطلاعات مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از دیگر اقدامات ما بود که باعث شد مراکزی که هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نبود شناسنامه دار شوند.
]]>
Mon, 01 Mar 2021 12:29:34 +0000
<![CDATA[تشکیل کمیسیون‌های تخصصی 12 گانه تا فروردین ماه/ اکثر نمایندگان مجلس موافق اختصاص ردیف بودجه مستقل به مجمع ملی جوانان هستند/ انتخابات کمیسیون‌های استان‌ها یکدست می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144024 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144024-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
راشد پرستار گفت: تمام آیین نامه‌ها تا فروردین‌ماه سال آینده تدوین و ابلاغ می‌شود و پیرو آن 12 کمیسیون تخصصی ملی شگل گیرد.
]]>
Mon, 01 Mar 2021 03:14:45 +0000
<![CDATA[دلنوشه معاون امور جوانان در پی درگذشت امیر اکرمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144761 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144761-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
محمد مهدی تندگویان به مناسبت درگذشت علی اکرمی، مشاور معاونت ساماندهی امور جوانان در اینستاگرامش نوشت: على اکرمى عزیزم، رفیق دیرین، امروز در جلسه ستادملی جوانان یادت کردیم، اما نه به خیر و خوشى، به دلتنگى و حسرت.
]]>
Sun, 28 Feb 2021 15:31:28 +0000
<![CDATA[مردم و محیط زیست زیر چتر گروه‌های مردمی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144750 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144750-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C
پویش ملی درخت یاری با حضور بیش از ۲۵۰ گروه مردمی و حمایت از ۵۰۰۰ خانواده کم‌برخوردار شروع به کار کرد.
]]>
Sun, 28 Feb 2021 14:30:42 +0000
<![CDATA[هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144594 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144594-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با حضور مسعود سلطانی فر "وزیر ورزش و جوانان"، حجت الاسلام قمی "رییس سازمان تبلیغات اسلامی"، سردار سپهر "فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح" ، محمد مهدی تندگویان "معاون امور جوانان" ، جمشید تقی زاده " معاون امور حقوقی مجلس و استان ها "و مدیران کل حوزه جوانان برگزار شد .
]]>
Sun, 28 Feb 2021 10:56:45 +0000
<![CDATA[فعالان سمن‌ها می‌توانند 6 ماه پایان خدمت سربازی خود را امریه بگیرند/ ایجاد اشتغال برای 1200 نفر در سال گذشته/ پرداخت 50 هزار میلیارد تومان وام ازدواج تا پایان سال]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144494 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144494-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
محمد مهدی تندگویان گفت: پس از 25 سال که هر سال با کاهش ازدواج مواجه بودیم، امسال با رشد 5 درصدی روبه رو بودیم و طبق محاسبات، دولت امسال تا پایان سال 50 هزارمیلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده است.
]]>
Sun, 28 Feb 2021 09:21:49 +0000
<![CDATA[هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان آغاز شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1144398 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1144398-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، سردار سپهر فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح، محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان، جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی، مجلس و استان ها و مدیران کل حوزه جوانان آغاز شد.
]]>
Sun, 28 Feb 2021 06:56:08 +0000
<![CDATA[طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد فعلا در کمیسیون‌‌هاست/ سمن‌ها ذیل دیوان محاسبات می‌روند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1143337 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1143337-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B0%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
جعفر راستی گفت: درخواست دادیم همانگونه که وزارتخانه‌ها ملزم به حساب کتاب سالانه هستند و دیوان محاسبات بر آنها نظارت می‌کند، سازمان‌های مردم نهاد نیز ذیل یک ردیف قانونی حساب کتاب شوند و این دیوان بر آنها ناظر باشد.
]]>
Sat, 27 Feb 2021 07:55:29 +0000
<![CDATA[مدرسه می‌تواند محلی برای خیر جمعی باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1142310 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1142310-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
علی ربیعی گفت: هم اکنون تعداد خیرین و سازمانهای مردم نهاد در کشور افزایش یافته است.
]]>
Tue, 23 Feb 2021 13:42:14 +0000
<![CDATA[وبینار ملی راهکارهای ازدواج موفق برگزار شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1141078 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1141078-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
وبینار ملی راهکارهای ازدواج موفق با حضور و سخنرانی اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان برگزار شد.
]]>
Sun, 21 Feb 2021 14:02:02 +0000
<![CDATA[تسلیت معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درپی درگذشت افشین آبشناسان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1138873 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1138873-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
محمد مهدی تندگویان در صفحه شخصی اینستاگرام خود درگذشت افشین آبشناسان فرزند سرلشکر شهید حسن آبشناسان را تسلیت گفت.
]]>
Wed, 17 Feb 2021 10:53:10 +0000
<![CDATA[ساخت یک مدرسه در توابع سیستان و بلوچستان/توزیع ۳۶۴ پک بهداشتی بین خانواده‌ها/ مجمع ملی پیگیر بهبود پوشش دهی اینترنت در این منطقه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1137245 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1137245-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مریم بابادی گفت: در سفر دو هفته‌ای که به بخش بم پشت از توابع شهرستان سیستان و بلوچستان داشتیم علاوه بر توزیع پک‌های لوازم التحریر و بهداشتی یک مدرسه 3 کلاسه نیز برای دانش آموزان این منطقه ساختیم.
]]>
Mon, 15 Feb 2021 08:50:04 +0000
<![CDATA[یافته های پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار جوانان تا پایان سال آماده می‌شود/ فرآیند های اجرای پژوهش در کشور باید کوتاه شود / ثبت ۹۲۲ طرح ملی و استانی از سال ۹۲]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136245 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1136245-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبری وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از بروکراسی و روند طولانی پژوهش در ایران گفت: پژوهش یک بروکراسی حاکم دارد که فرایند های آن روز به روز پیچیده تر و فزاینده تر می شود که ضرورت دارد این فرآیندها کوتاه شوند .
]]>
Sat, 13 Feb 2021 05:48:04 +0000
<![CDATA[فرزندآوری یکی از مولفه‌های خوشبختی است/ باید تلاش کنیم دوره فرزندآوری زوجین کوتاه شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136105 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1136105-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با بیان این که موضوع فرزند آوری جزو موضوعات آخر جوانان در زندگی مشترک است، گفت: باید فرهنگ سازی در این خصوص انجام شود که فرزندآوری یکی از مولفه های خوشبخت شدن است و باید تلاش کنیم دوره فرزندآوری زوجین خیلی کوتاه شود.
]]>
Fri, 12 Feb 2021 17:23:04 +0000
<![CDATA[مدیران آینده ایران اسلامی در سازمان‌های مردم نهاد تربیت می شوند/ مسیر توسعه ملت ایران ادامه دارد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136064 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1136064-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
مسعود سلطانی فر گفت : یقین بدانید که مدیران اصلی و اجرایی کشور در سطوح مختلف از بین کسانی هستند که امروز عضو سازمان های مردم نهاد ما هستند .
]]>
Fri, 12 Feb 2021 14:45:14 +0000
<![CDATA[یقین بدانید مدیران آینده از بین سازمان‌های مردم نهاد هستند/ سازمان‌های مردم نهاد پلی هستند بین خواسته ها و انتقادات مردم با دولت و حاکمیت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136014 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1136014-%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
مسعود سلطانی فر گفت: یقین بدانید مدیران آینده از بین سازمان های مردم نهاد هستند.
]]>
Fri, 12 Feb 2021 11:18:38 +0000
<![CDATA[دیدار مسعود سلطانی فر با یکی از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی+ عکس]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136034 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1136034-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
وزیر ورزش و جوانان در ادامه برنامه سفر به استان گلستان با یکی از جانبازان گرانقدر هشت سال جنگ تحمیلی دیدار کرد
]]>
Fri, 12 Feb 2021 11:16:18 +0000
<![CDATA[هم اندیشی وزیر ورزش و جوانان با اعضای مجمع جوانان استان گلستان+ فیلم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1135945 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1135945-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
نشست هم اندیشی مسعود سلطانی فر و استاندار گلستان با اعضای مجمع جوانان استان برگزار شد.
]]>
Fri, 12 Feb 2021 08:42:51 +0000
<![CDATA[نطق رییس مجمع استان کرمانشاه در سفر معاون اول رییس جمهور به این استان+فیلم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1135331 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1135331-%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
نطق رییس مجمع استان کرمانشاه در سفر معاون اول رییس جمهور به این استان و حاشیه افتتاح بزرگترین خانه جوان را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 09 Feb 2021 11:59:14 +0000
<![CDATA[نهادهای مدنی پایه های نظام را مستحکم تر می کنند/ حضور در نهادهای مدنی به پیشرفت کشور کمک می‌کند/ احداث خانه جوان مناسب در اردبیل]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1134837 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1134837-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
وزیر ورزش و جوانان گفت: نهادهای مدنی ابزاری هستند که پایه های نظام را مستحکم تر می کند. هرچه این پایه مستحکم تر باشد امنیت بیشتری در آن کشور ایجاد می‌شود.
]]>
Tue, 09 Feb 2021 10:57:45 +0000
<![CDATA[روسای مجامع جوانان استانها عضو شبکه ملی یاوران دیوان محاسبات می‌شوند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1135236 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1135236-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
بهنام خیراندیش از عضویت روسای مجامع استانی سمن‌های جوانان در شبکه ملی یاوران دیوان محاسبات خبر داد.
]]>
Tue, 09 Feb 2021 09:02:19 +0000
<![CDATA[افتتاح خانه جوان شهرستان گرمه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1134114 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1134114-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87
خانه جوان شهرستان گرمه با حضور دکتر براداران معاون سیاسی امنیتی استاندار، کوروش بهادری مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر مسئولین استان و شهرستان، یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۹ افتتاح شد.
]]>
Mon, 08 Feb 2021 10:11:42 +0000
<![CDATA[برگزاری 6 کارگاه ملی دانش افزایی برای سمن‌های جوانان/ سمن‌ها درخواست خود را به کارشناس اداره کل استان خود اطلاع دهند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1133349 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1133349-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
سجاد سالک گفت: در راستای اجرای برنامه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد جوانان 6 کارگاه ملی دانش افزایی و ارتقای مهارت سمن‌های جوانان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
]]>
Mon, 08 Feb 2021 02:25:16 +0000