<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Fri, 28 Feb 2020 11:36:21 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[بازیکن فوتسال فوت شده در قم 5 ماه تحت درمان بوده است/ هنوز مشخص نیست علت فوت ویروس کرونا باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970692 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970692-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
کریم بهرامی گفت: بازیکن فوتسالیست فوت شده در قم پنج، شش ماه به خاطر بیماری بازی نمی‌کرده است و این موضوع را مربی این بازیکن نیز تایید می‌کند.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 09:51:33 +0000
<![CDATA[شیب نمودار ابتلا به ⁧ کرونا⁩ در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970655 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/970655-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
‌مدیرکل روابط عمومى وزارت بهداشت گفت: شیب نمودار ابتلا به ⁧ کرونا⁩ در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 07:37:59 +0000
<![CDATA[با سودجویان فضای مجازی برخورد می‌شود/ تنها کالاهای با استاندارد وزارت بهداشت را خریداری کنید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970420 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/970420-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به برخی سودجویی‌های صورت گرفته در فضای مجازی برای پیشگیری از کرونا از مردم خواست تنها کالاهایی با استاندارد وزارت بهداشت را خریداری کنند.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 07:32:06 +0000
<![CDATA[نمی‌توان درخصوص آمادگی بسکتبالیست‌های با ویلچر صحبت کرد/ در اردوها روی هماهنگی بازیکنان کار می‌کنیم/ می‌خواهیم نماینده شایسته‌ای در پارالمپیک باشیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970462 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970462-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر گفت: بسکتبال با ویلچر ایران پتانسیل خوبی دارد و اکثر بازیکنان هم در این مدت در بازی‌های لیگ مشغول هستند.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 05:59:27 +0000
<![CDATA[کسب عنوان سومی برای ما حکم قهرمانی را دارد/ هجمه وارد کردن به داوران درست نیست]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970478 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970478-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
سرمربی تیم نامی‌نو گفت: ما تیم را برای قهرمانی بسته بودیم اما با همین وضعیت هم کسب عنوان سومی هم برای ما حکم قهرمانی را دارد.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 05:17:27 +0000
<![CDATA[ملاک در صداوسیما بیشتر درآمدزایی است/ رسانه بیشترین تأثیر را روی جذب بچه‌ها در رشته‌های ورزشی می‌تواند داشته باشد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970129 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970129-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
سرمربی تیم ملی شنا گفت: پخش برنامه‌ها در شبکه ورزش تقریبا ارزش‌بندی نشده و ملاک بیشتر درآمدزایی است تا این که تأثیر برنامه‌ها در جامعه در نظر گرفته شود.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 04:38:44 +0000
<![CDATA[استقلال بازی بدی مقابل گل‌گهر ارائه نداد/ آبی‌پوشان بازهم به روند صعودی باز می‌گردند/ فتح‌الله‌زاده انتخاب خوبی برای مدیرعاملی بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970586 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970586-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF
بازیکن اسبق تیم استقلال گفت: استقلال در بازی‌های آینده می‌تواند به روند خوب خود بازگردد و در دیدار مقابل سایپا ان‌شاءالله بازیکنان بتوانند با کسب ۳ امتیاز دوباره امیدهای خود را برای قهرمانی بازگردانند.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 03:51:47 +0000
<![CDATA[هند و آمریکا از زمان جرج بوش برای مقابله با چین به هم نزدیک شده‌اند/ هند در اولویت آمریکا قرار گرفته و پاکستان جایگاه قبلی را ندارد/ اوباما قبل از سفر به هند، به پاکستان رفت اما ترامپ این کار را نکرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970432 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970432-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
یک تحلیلگر مسائل شبه قاره گفت: آمریکایی‌ها این توان را دارند که توازنی بین مناسبات خود با هند و پاکستان برقرار کنند اما حقیقت این است که آمریکا انتخاب خود را کرده و انتخاب آمریکا، هندوستان است و به همین دلیل بوده که پاکستان در حال نزدیک شدن به چین و روسیه است.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 03:25:36 +0000
<![CDATA[چرا برخی در ماجرای کرونا به مردم رحم نکردند؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970346 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/970346-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
ماجرای کرونا نشان داد بعضی از مردم نسبت به دیگران رحم ندارند و عده‌ای دست به احتکار و دیگران به خریدهای یک‌ساله روی آوردند. اما چرا این رفتارهای هیجانی از مردم سر زد؟
]]>
Fri, 28 Feb 2020 03:18:11 +0000
<![CDATA[تعهدنامه‌ دیده‌بان شفافیت را قبل از انتخابات امضا کردیم/ مجلس یازدهم باید مجلسی پاسخگو در پیشگاه ملت باشد/ مجلس یازدهم پاکدست و کم‌حاشیه است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970394 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970394-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: با توجه به آرائی که نمایندگان انقلابی و پاکدست در کل کشور داشته‌اند و اقبال مردم به این دست از نمایندگان، پیش بینی می‌شود که مجلس آینده، پاکدست و کم‌حاشیه باشد.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 03:00:22 +0000
<![CDATA[افزایش مراجعه کودکان به دلیل استرس به مراکز مشاوره طی روزهای اخیر]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969949 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/969949-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
مهدی نغمه‌گو، متخصص و روانشناس حوزه کودکانریال از افزایش مراجعینش طی روزهای اخیر به خاطر مسائل استرسی و روانی خبر داد.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 02:53:53 +0000
<![CDATA[زندانیان با دستبند و پابند الکترونیک به مرخصی یک هفته‌ای بروند/ حبس فقط زندانی کردن نیست]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970558 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970558-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: باید به زندانیان حداقل به مدت یک هفته مرخصی داده شود تا از شیوع بیماری کرونا در زندان ها کاسته شود، این‌کار باری از دوش معاونت زندان ها برمی‌دارد.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 02:43:37 +0000
<![CDATA[درخشان: زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم/ همه جلوی پرسپولیس انگیزه دارند/ سرخ‌پوشان حاشیه امنیت خوبی ایجاد کرده‌اند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970585 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970585-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بازیکنان باید گذشته را فراموش کنند و تمام تمرکز خود را بر روی دیدارهای آینده بگذارند.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 02:42:48 +0000
<![CDATA[میزان رای اصولگرایان تغییری نکرده است/ مشارکت پایین به معنای پیروزی اصولگرایان است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970225 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970225-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دبیرکل حزب اراده ملت می‌گوید: اگر به آمار آرا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که میزان رای اصولگرایان، تغییری نکرده است.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 02:34:01 +0000
<![CDATA[یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گردش مالی با ایتالیا داشتیم/ هنوز فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF وجود دارد/ آزادسازی حساب‌ها و پول‌‌های ایران در ایتالیا، باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970236 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970236-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با اشاره به اعمال محدودیت‌های بانکی برای حساب‌های ایران پس از ورود به لیست سیاه FATF اظهار کرد: خوشبختانه این بار گروه اقدام ویژه مالی اعلام کرده که هر زمان ایران تصمیم به عضویت درFATF و پذیرش شرایط این نهاد بگیرد، دیگر در نوبت‌های 9 ماهه و یک ساله قرار نمی‌گیرد و بلافاصله بررسی و رفع محدودیت می‌شود.
]]>
Fri, 28 Feb 2020 02:30:31 +0000
<![CDATA[اعطای مواد ضدعفونی کننده به کودکان کار/ نان آوری کودکان کار را به خیابان می کشاند/ اگر می‌خواهیم فضای عمومی خلوت شود باید به معیشت کودکان‌کار توجه کرد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969911 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/969911-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه کودکان کار به خاطر وضعیت معیشت ناچار هستند تا در خیابان ها حضور داشته باشند از عدم ابتدای این کودکان به کرونا تا این لحظه خبر داد.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 20:54:44 +0000
<![CDATA[فرار بزرگ پرسپولیس به سوی چهارمین قهرمانی/ یحیی در سکوت آزادی انتقام گرفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970535 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970535-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
تیم فوتبال پرسپولیس تهران مقابل تیم شهرخودرو مشهد به پیروزی دست یافت.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 16:51:44 +0000
<![CDATA[پرسپولیس در هر سه جام مدعی است/ دوست دارم به تیم ملی دعوت شوم/ طبق قانون باید برنده بازی باشیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970140 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970140-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
بازیکن تیم پرسپولیس گفت: ما در هر سه جام مدعی هستیم هرچند که در آسیا دو بازی اول عملکرد خوبی نداشتیم.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 06:39:52 +0000
<![CDATA[فکری مربی باتجربه‌ای است/ دلیلی ندارد استعفا بدهم/ بازی بدون تماشاگر کم لطفی به فوتبال است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970149 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970149-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سرپرست تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: هیچ وقت استعفا نکردم و دلیلی برای این کار نمی‌بینم.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 06:16:03 +0000
<![CDATA[بازی مقابل تیم‌های پایین جدول سخت‌تر است/ مطهری توانسته خودش را با استقلال هماهنگ کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970238 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970238-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
پیشکسوت استقلال گفت: بازیکنان خط دفاعی استقلال باید بازی‌خوانی بهتری داشته باشند و با رعایت همین نکته، استقلال می‌تواند در خط دفاع نیز مانند خط حمله عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 04:53:41 +0000
<![CDATA[پرسپولیس با داشته‌هایش باید بهترین عملکرد را نشان دهد/ بازیکنان شهرخودرو انگیزه مضاعفی دارند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970234 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970234-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
بازیکن اسبق تیم پرسپولیس گفت: همه هواداران بر این موضوع تاکید دارند که باید پرسپولیس با داشته‌های فعلی بازی‌های روان‌تر و زیباتری انجام دهد و البته بحث نتیجه نیز مطرح است.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 04:11:21 +0000
<![CDATA[قهرمانی آزادکاران ایران در آسیا/ بازگشت پلنگ جویبار به تشک کشتی/ باواریایی‌ها لندن را به آتش کشیدند ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970032 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970032-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
در هفته‌ای که گذشت شاهد اتفاقات بسیاری در دنیای ورزش بودیم.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 03:53:52 +0000
<![CDATA[رسالت تلویزیون در کاهش استرس و غم و اندوه جامعه ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969898 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/969898-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
یکی از مهم ترین ابعاد هر بحران، تاثیرهای روانی آن بر افراد است. بررسی ها نشان می دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتی مانند ترس، اضطراب، هراس، نومیدی، از دست دادن تمرکز و کنترل و ... را تجربه می کنند که در این میان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی وظایفی در کاهش استرس مردم و ایجاد آرامش دارد. درباره این موضوع با روانشناسان گفت و گو کردیم که در ادامه حاصل را از نظر می گذرانید.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 03:24:00 +0000
<![CDATA[کودکان را از کرونا نترسانید/ چگونه کودکان را در خانه نگه داریم؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969957 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/969957-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
نغمه‌گو ضمن انتقاد از نحوه آگاهی دهی به کودکان در خصوص کرونا، توصیه هایی در خصوص روش های بازی با کودکان در این روزها و در خانه ارائه داد.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 03:15:37 +0000
<![CDATA[کلاس‌های جبرانی مدارس بعد از خردادماه برگزار می‌شود/ با وجود تعطیلی مدارس حقوق حق‌التدریسی‌ها پرداخت می‌شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969961 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/969961-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش بعد از خردادماه برنامه‌های جبرانی دارد چراکه موظف هستیم طبق هر شرایطی ساعت آموزشی را به دانش آموزان ارائه کنیم.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 02:55:25 +0000
<![CDATA[اقدام غیرحرفه‌ای سپاهان با بهانه‌‌ تراشی‌های آماتورگونه/ سرگردانی عجیب پرسپولیس و تیم داوری در خانه میزبان/ ویروس عدم تمکین به قانون نباید در فوتبال رخنه کند!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970057 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/970057-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
انتظار می‌رود تیم‌های ایرانی به قوانین تمکین کنند و به آن احترام بگذارند.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 02:49:45 +0000
<![CDATA[ریزش 80 درصدی مجلس/ ایران هم ردیف کره شمالی شد! ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-969693 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/969693-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
هفته جاری شواهد حوادث تلخ و شیرینی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بین‌الملل بودیم که مرور برخی اتفاقات مهم خالی از لطف نیست.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 02:45:41 +0000
<![CDATA[آیا انتظارات ایران از اروپا و اینستکس برآورده می‌شود؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970216 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970216-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت خارجه‌های ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) روز گذشته بعد از حدود یک ساعت و نیم در وین پایان یافت. این جلسه در حالی برگزار شد که به گفته نماینده روسیه؛ فضای بده بستانی بر این نشست حاکم بود.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 02:30:22 +0000
<![CDATA[اقتصاد چین در جریان است/ مردم و دولت ایران در شرایط سخت به مردم چین کمک کردند/ کرونا آن‌طور که گفته می‌شود خطرناک نیست]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970067 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/970067-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
فعال رسانه‌ای چین گفت: حدود دو هفته پیش دکتر ظریف برای مقابله با کرونا، پیام‌های دوستی برای مردم چین فرستادند مردم و دولت ایران در شرایط سخت به مردم چین کمک کردند.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 02:20:09 +0000
<![CDATA[کرونا ترسی کشنده تر از کرونا ویروس/ باید به حالت عادی برگردیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-970254 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/970254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
یک هفته از اعلام اولین موارد کرونا در کشور گذشت و حالا ۱۳۹ مبتلا به این ویروس و ۱۹ جانباخته در اثر ابتلا به آن در ایران وجود دارد. این آمار حتما در روزهای آینده اضافه خواهد شد کما اینکه در کره و ژاپن هم در حال افزایش است یا در آمریکا در عرض چند روز به ۶۰ مورد رسیده است.
]]>
Thu, 27 Feb 2020 00:41:20 +0000