<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Tue, 20 Oct 2020 06:18:16 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مجازات و اقناع وجدان جمعی]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075480 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075480-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهوری
]]>
Tue, 20 Oct 2020 06:01:20 +0000
<![CDATA[تخصیص اعتبار برای متناسب سازی حقوق بازنشستگی خانواده شهدا با شاغلین]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075479 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075479-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%86
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ابلاغی مبلغ یک میلیارد و چهارصدو ده هزار میلیون ریال را برای متناسب سازی حقوق بازنشستگی خانواده شهدا با شاغلین، اختصاص داد.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:58:21 +0000
<![CDATA[واکنش اتحادیه اروپا به خروج سودان از فهرست دولت‌های حامی تروریسم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075468 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075468-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمایت این اتحادیه را از اقدام آمریکا برای خارج کردن سودان از فهرست دولت‌های حامی تروریسم اعلام کرد.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:48:46 +0000
<![CDATA[همسرمکرون به قرنطینه رفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075465 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075465-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
دفتر رییس جمهوری فرانسه اعلام کرد که همسر او به دلیل تماس با یک فرد مبتلا به کرونا، خود را قرنطینه کرده است.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:45:57 +0000
<![CDATA[ایران برگزاری انتخابات آرام در بولیوی را تبریک گفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075461 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075461-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری انتخابات سراسری بولیوی در فضایی آرام و با مشارکت چشمگیر رای‌دهندگان را به مردم این کشور و منتخبان این رقابت‌های انتخاباتی تبریک گفت.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:41:21 +0000
<![CDATA[نمایندگان جوان پیشتاز زیست مومنانه باشند/ در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب هر تصمیم‌ و اقدام باشیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075458 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075458-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه با نمایندگان جوان مجلس بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های کاری میان جوانان مجلس تاکید کرد و از آن‌ها خواست تا پیشتاز زیست مومنانه در مجلس شورای اسلامی باشند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:38:05 +0000
<![CDATA[تحریم شرکت‌های چینی به اتهام همکاری با کشتی‌رانی ایران]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075455 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-43/1075455-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
آمریکا شرکت‌های چینی را به اتهام همکاری با کشتی‌رانی ایران تحریم می‌کند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 05:37:50 +0000
<![CDATA[نمایندگان حق طعنه و توهین ندارند/ شرایط فعلی اقتضا نمی‌کند به جان هم بیفتیم/ به مردم و نظام خسران وارد نکنیم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075329 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075329-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
نماینده مجلس دهم گفت: شرایط فعلی اقتضا نمی کند به جان هم بیفتیم، باید وحدت داشته باشیم و در جهت عبور از مشکلات، حرکت کنیم.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 03:16:47 +0000
<![CDATA[ماجرای پذیرش صلح امام مجتبی (ع) از زبان یک عضو جامعه روحانیت مبارز]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075341 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075341-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: حضرت مجتبی (ع) فقط به دلیل نداشتن یاور، همراه و خیانت برخی فرماندهان ناگزیر به صلح شد و در سال 41 هجرت این صلح منعقد شد و امام حسن (ع) از کوفه به مدینه برگشت و بقیه عمر خود را در مدینه گذراند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 03:00:44 +0000
<![CDATA[اصولگرایان هنوز عمق موفقیت لغو تحریم‌ تسلیحاتی را درک نکرده‌اند و درگیر اعدام هستند!/ ایران مشتریان زیادی برای فروش سلاح دارد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075370 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075370-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
چهره سیاسی اصولگرا گفت: اصولگرایان هنوز عمق این مسئله، در خصوص برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی را تحلیل و درک نکرده‌اند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 02:45:31 +0000
<![CDATA[مجلس یازدهم راهی غیر از این ندارد که همه کوتاهی‌ها را گردن قوه مجریه بیندازد/ ذورالنور درگیر کارهای سیاسی شده است/ کار مجلس یازدهم به نزاع با رئیس جمهور تقلیل پیدا کرده ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075374 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075374-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87
نماینده مردم تهران در مجلس دهم در واکشن به توهین‌های صورت گرفته از طرف نمایندگان مجلس به رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه بیش از 230 نماینده متعلق به یک جریان هستند، راهی غیر از این ندارند که همه کوتاهی‌ها را گردن قوه مجریه بیندازند.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 02:35:23 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت جنگ ترامپ و بایدن در فاصله ۱۵ روز تا انتخابات]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075432 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075432-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
رقابت دو نامزد جمهوری خواهو دموکرات در فاصله دو هفته تا انتخابات جدی تر شده و البته نظرسنجی ها تا این لحظه پیروزی جو بایدن در این مبارزه را پیش بینی کرده است.
]]>
Tue, 20 Oct 2020 00:56:48 +0000
<![CDATA[گاف بزرگ پمپئو در بیانیه علیه ایران]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075433 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075433-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
مایک پمپئو در اقدامی عجیب در بیانیه ای علیه جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه ای استناد که در جریان برجام کلا منقضی شده است.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 23:01:42 +0000
<![CDATA[اصولگرایان سکوت کرده‌اند چون مطلبی برای بهانه‌گیری ندارند/ اصل تحریم ناشی از عملکرد دولت احمدی نژاد است ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075365 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075365-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌الملل درباره لغو تحریم تسلیحاتی گفت: اینکه چرا اصولگرایان سکوت کرده‌اند باید گفت آنها مطلبی برای دست گرفتن در چنین موقعیتی ندارند به ویژه در مسئله‌ای که اصل تحریم، ناشی از عملکرد خودشان بوده است.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 21:10:00 +0000
<![CDATA[رفتار کسانی که از رنج مردم سوء استفاده می کنند در تاریخ ثبت می شود ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075418 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075418-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون اول رییس جمهور در یادداشتی نوشت: کسانی که از رنج مردم سوء استفاده می کنند تا خود را بالا ببرند ممکن است که عده ای برای‌آنها سوت و کف بزنند اما این رفتار آنها در تاریخ ثبت خواهد شد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 20:35:47 +0000
<![CDATA[ترامپ بی سر و صدا قدرت را رها نمی‌کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075412 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075412-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید گفت: ترامپ در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری، بی‌سروصدا از قدرت کناره نمی‌گیرد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 19:35:46 +0000
<![CDATA[16 حمله هوایی آل سعود به استان مأرب یمن ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075408 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075408-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%DB%8C%D9%85%D9%86
خبرنگار شبکه خبری العالم در یمن از 16 حمله هوایی به استان مأرب خبر داد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 19:25:13 +0000
<![CDATA[انهدام تونل متعلق به حماس در غزه]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075406 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075406-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی انهدام یک باب تونل وابسته به جنبش مقاومت اسلامی (حماس) شد که از نوار غزه به سمت منطقه موسوم به غلاف غزه در فلسطین اشغالی امتداد یافته است.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 19:04:00 +0000
<![CDATA[آمریکا سودان را از فهرست دولت هاى حامى تروریسم حذف مى کند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075390 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075390-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF
مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن قصد دارد سودان را در ازای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 18:07:42 +0000
<![CDATA[آمریکا ٨ فرد و شرکت خارجى در ارتباط با ایران را تحریم کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075388 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075388-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
وزرات خزانه داری آمریکا اعلام کرد نام ۲ شخصی حقیقی و ۶ شرکت خارجی را به دلیل نقض تحریم‌های ثانویه علیه ایران به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم خود افزوده است.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 18:00:05 +0000
<![CDATA[خبر مرگ عریقات تکذیب شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075386 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075386-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
خانواده صائب عریقات از مسئولین تشکیلات خودگردان فلسطین خبر مرگ وی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را تکذیب کردند.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 17:30:00 +0000
<![CDATA[انتخابات پارلمانی کویت آذرماه برگزار می شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075383 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-43/1075383-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
شورای وزیران کویت زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را پنج دسامبر (۱۵ آذر) اعلام کرد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 17:23:10 +0000
<![CDATA[سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای مذاکره در مسکو اعلام آمادگی کردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075382 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-43/1075382-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
رییس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای مذاکره درباره مناقشه قره باغ در روسیه اعلام آمادگی کردند.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 17:12:12 +0000
<![CDATA[کالاهای اساسی در هر شرایطی تامین می ‎شود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075376 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075376-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: از سوی دولت به مردم اطمینان می‌دهم، لحظه‌ای تردید نداشته باشند که امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی و اصلی مورد نیاز مردم در هر شرایطی تأمین خواهد شد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 16:35:03 +0000
<![CDATA[اخبار مهم امروز گروه سیاسی برنا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075082 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075082-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
خبر، مصاحبه و گزارش‌های پر بازدید گروه سیاسی را هر روز در ساعت 20 در خبرگزاری برنا بخوانید.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 16:30:00 +0000
<![CDATA[ بزرگداشت روز جهانی زن روستایی با حضور معاون اول رییس جمهوری ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075368 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-10/1075368-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
مراسم بزرگداشت روز جهانی زن روستایی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد .
]]>
Mon, 19 Oct 2020 16:16:32 +0000
<![CDATA[واکنش خطیب‌زاده به درگیری‌ها در قره‌باغ ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075351 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075351-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به درگیری‌ها در قره‌باغ واکنش نشان داد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 15:31:39 +0000
<![CDATA[گفت و گوهای سیاسی ایران و اوکراین به ریاست عراقچی-ینین برگزار شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075350 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075350-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
عراقچی و یوگنی ینین معاونان وزارت امور خارجه ایران و اوکراین درباره برجام، تحریم‌های یکجانبه‌آمریکا و آثار و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا بحث و تبادل نظر کردند.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 15:26:25 +0000
<![CDATA[مذاکرات درباره سانحه هواپیمای اوکراینی با همکاری به نتیجه می‌رسد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075345 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075345-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
وزیر امور خارجه با ابراز تاسف مجدد از وقوع سانحه هواپیمای اوکراینی، با مثبت و سازنده ارزیابی کردن دور اول مذاکرات دو کشور در مورد این سانحه هوایی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل دو طرف این مذاکرات هرچه سریعتر به نتایج مطلوب و مورد نظر برسد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 15:01:37 +0000
<![CDATA[آمریکا سد راه مقابله با شیوع کرونا در ایران است]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-1075342 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075342-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید روز دوشنبه در دیدار با خانم پیلار کوئنکا، رئیس مجلس سنای اسپانیا با انتقاد از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، تاکید کرد که بخاطر این تحریم‌ها، در زمان حاضر امکان واردات دارو به ایران جهت مقابله با بیماری کووید-19 وجود ندارد.
]]>
Mon, 19 Oct 2020 14:57:01 +0000