<![CDATA[خبرگزاری برنا]]> https://www.borna.news Fri, 03 Apr 2020 01:44:13 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[رسوایی بزرگ ترامپ در کرونا+ سند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983719 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983719-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF
وب سایت خبری دیلی بیست بامداد روز جمعه افشا کرد که دولت ترامپ از میزان کشنده بودن ویروس کرونا دو ماه قبل از شیوع آن خبر داشته اما گزارشات هشدار را نادیده گرفته بود.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 22:50:51 +0000
<![CDATA[آستان قدس، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام بهترین محل جبران کسری بودجه دولت/ ظرفیت‌های خارجی و داخلی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و غیر نفتی کشور]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983704 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983704-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی، پرداخت مالیات از سوی نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان را بهترین راهکار برای جبران کسری درآمدهای دولت برای کمک به فعالیت‌های متضرر شده از کرونا دانست.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 20:16:47 +0000
<![CDATA[محصولات جدید ایران خودرو چه ویژگی هایی دارد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983711 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983711-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF ایران خودرو قصد دارد در سال جدید 5 محصول تازه را به مرور وارد بازار کند و طراحی پلتفرم اختصاصی خود را با پوشش حداکثری استانداردها و قوانین داخلی و بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده است.]]> Thu, 02 Apr 2020 20:13:22 +0000 <![CDATA[قیمت نفت ۲۰درصد افرایش یافت/ پایان جنگ نفتی نزدیک است؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983680 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/983680-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
ترامپ از احتمال پایان جنگ نفتی میان عربستان و روسیه در توییتر خود خبر داد و بلافاصله بعد از انتشار این توییت، قیمت نفت ۲۰درصد افزایش یافت.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 20:12:33 +0000
<![CDATA[رشت دوران پیک بیماری کرونا را رد کرد/ آمار تلفات روزانه از 30 تا 40 نفر به 2 الی 3 نفر رسید/ طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خیلی موثر بود]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983636 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983636-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
نماینده مردم رشت در مجلس می‌گوید: من فکر می‌کنم دوران پیک این بیماری را در رشت رد کرده‌ایم و به سوی بهبودی، حرکت می‌کنیم.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:55:58 +0000
<![CDATA[مسکن وارد یک دوره رکودی جدید شده‌ است/ چرخه‌های رکودی مسکن در ایران چند سال طول می‌کشد؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983676 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983676-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF
کارشناس بازار مسکن گفت: معمولا چرخه های رکودی مسکن در ایران پنج یا شش سال طول می‌کشد که نیمی از این دوره به افزایش قیمت اختصاص دارد و نیم دیگر آن نیز این است که قیمت ها یک توقف نسبی را تجربه خواهند کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:55:25 +0000
<![CDATA[تلفات ناشی از مصرف الکل در استان فارس 5/3 برابر تلفات ناشی از کرونا بوده است/ تعدادی کلیه و بینایی خود را از دست داده‌اند/ بخشی از افرادی که در شیراز فوت شدند از مهمانان نوروزی بودند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983548 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983548-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
نماینده مردم شیراز می‌گوید: در شیراز و استان فارس بیشتر از کرونا مصرف الکل تلفات گرفته است.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:42:40 +0000
<![CDATA[یافتن راه نابودی ویروس کرونا توسط روس ها ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983705 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983705-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7 دانشمندان روس مدعی یافتن راه نابودی ویروس ها در محیط انسان به ویژه ویروس کرونا شدند.]]> Thu, 02 Apr 2020 19:40:40 +0000 <![CDATA[آیا خودروی داخلی استاندارد است؟/ دو خودرو امسال از خط تولید خارج می‌شوند/ محصولات جایگزین این دو خودرو چیست؟]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983666 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/983666-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص استاندارد و کیفت خودروهای ساخت داخل با اشاره به استانداردهای 85 گانه خودرویی در نظر گرفته شده برای سال 99 گفت: تا خرداد 99 خودروسازان باید استانداردهای یورو 5 را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند که البته ظرفیت اجرای این استانداردها از نظر فنی در کشور وجود دارد اما با توجه به افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت نهایی را به دنبال خواهد داشت.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:35:09 +0000
<![CDATA[جو بایدن رسما خواستار تعلیق تحریم ها علیه ایران شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983703 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983703-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
جو بایدن خواهان تعلیق و تخفیف تحریمهای آمریکا علیه ایران در جهت کمک به کشورمان برای مبارزه با کرونا شد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 19:09:13 +0000
<![CDATA[ارتش خود را فدایی ملت ایران می داند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983700 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983700-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
روابط عمومی ارتش با قدردانی از ابراز لطف اقشار مختلف جامعه اعلام کرد: ارتش خود را فدایی ملت ایران می داند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 18:55:08 +0000
<![CDATA[همه‌ی دستگاه‌ها ، ایام نوروز را درخدمت و برای حفظ سلامت مردم سپری کردند]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983698 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983698-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
رییس جمهوری در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: همه‌ی دستگاه‌ها ، ایام نوروز را درخدمت و برای حفظ سلامت مردم سپری کردند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 18:50:39 +0000
<![CDATA[تعلیق تمام پروازهای از مبدا ایران به آلمان]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983697 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983697-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد تمام پروازهای از مبدا ایران به آلمان تعلیق شد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 18:02:03 +0000
<![CDATA[پنهانکاری پنتاگون در عراق]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983695 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983695-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه با تایید اعزام سامانه موشکی دفاعی پاتریوت به عراق گفت: به دلایل امنیتی محل آنان مشخص نمی‌شود.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 17:56:58 +0000
<![CDATA[افشای نامه محرمانه عادل عبدالمهدی به وزیر دفاع آمریکا]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983692 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983692-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
پایگاه اوراسیا دیلی محتوای نامه عادل عبدالمهدی به وزیر دفاع آمریکا را فاش کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 17:46:35 +0000
<![CDATA[آژانس تجهیزات تشخیص سریع کرونا در اختیار ایران قرار می دهد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983690 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983690-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
سفیر دائم کشورمان در وین گفت : آژانس تجهیزات تشخیص سریع کرونا در اختیار ایران قرار می دهد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 17:36:49 +0000
<![CDATA[ترامپ ادعا کرد پوتین رد کرد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983689 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983689-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رییس جمهور آمریکا گفته است با بن سلمان درباره کاهش تولید نفت صحبت کرده و بن سلمان نیز با کرملین گفتگو کرده است در حالی که کرملین, گفتگوی پوتین و ولیعهد عربستان را رد کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 17:31:44 +0000
<![CDATA[دانشمندان نشانه اصلی کروناویروس را تعیین کردند و آن تب بالا نیست!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983688 /بخش-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-5/983688-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
دانشمندان بریتانیایی اعلام کردند که نشانه دقیق تری را نسبت به وجود تب برای تشخیص کرونا‌ویروس کشف کرده اند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 17:25:21 +0000
<![CDATA[ اجلاس اضطرارى اوپک پلاس برای افزایش قیمت نفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983675 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983675-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
فراخوان اجلاس اضطرارى اوپک پلاس از سوی وزیر نفت سعودی صادر شد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 16:33:05 +0000
<![CDATA[فرماندهی کل سپاه شهادت سردار سلگی را تسلیت گفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983674 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983674-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA
سرلشکر سلامی در پیامی شهادت جانباز سرافراز سردار شهید میرزا محمد سلگی را تسلیت و تبریک گفت.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 16:28:20 +0000
<![CDATA[دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه سوئد ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983671 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983671-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
سفیر ایران در سوئد در ملاقات با وزیر امور خارجه این کشور تاکید کرد که تحریم‌های غیر قانونی آمریکا ضد مردم ایران جان انسان‌های بی‌گناه را هدف گرفته و مانع جدی برای مقابله با کرونا در ایران شده است.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 16:23:20 +0000
<![CDATA[رئیس مجلس کرونا گرفت ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983653 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983653-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
اطلاعیه روابط عمومی قوه مقننه درباره ابتلای رییس مجلس به کرونا منتشر شد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 15:06:58 +0000
<![CDATA[هشدار صریح رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به آمریکا ]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983651 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983651-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا گفت: اگر کوچک‌ترین نظر سوء به امنیت کشور ما داشته باشند با شدیدترین عکس العمل‌ها مواجه می‌شوند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 15:00:30 +0000
<![CDATA[رفت و آمد در مکه و مدینه ممنوع شد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983645 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983645-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
وزارت کشور عربستان سعودی از امروز تا اطلاع ثانوی در دو شهر مکه و مدینه منع آمد و شد اعلام کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:21:44 +0000
<![CDATA[رئیس قوه قضاییه شهادت سردار سلگی را تبریک و تسلیت گفت]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983644 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983644-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA
رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت سردار سلگی را تبریک و تسلیت گفت.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:16:09 +0000
<![CDATA[پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز بغداد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983640 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983640-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
منابع خبری از پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز بغداد پایتخت عراق خبر می‌‌دهند.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 14:03:07 +0000
<![CDATA[اهدای بیش از دو میلیارد ریال اقلام بهداشتی به ستاد پیشگیری از کرونا توسط منطقه آزاد قشم]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983613 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/983613-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D9%85
سازمان منطقه آزاد قشم بیش از دو میلیارد ریال اقلام بهداشتی که از سوی شرکت آرکافیدار قشم دریافت کرده بود را در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود و شرکت های تحت حمایت فعال در این منطقه به ستاد پیشگیری از کروناویروس شهرستان قشم اهدا کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 12:01:51 +0000
<![CDATA[رحمانی فضلی: تصمیم گیری برای آغاز مجدد فعالیت‌ها به معنای رفع بیماری یا مدیریت قطعی کرونا نیست/ همه ملاحظات از طرف مردم باید ادامه یابد]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983601 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983601-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
وزیر کشور گفت: آغاز مجدد فعالیت ها در حوزه های مختلف، به معنای رفع بیماری یا کنترل و مدیریت قطعی این بیماری نیست.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 11:44:05 +0000
<![CDATA[رییس جمهور عراق در آستانه استیضاح!]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983595 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983595-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
عضو پارلمان عراق از استیضاح برهم صالح خبر داد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 11:24:10 +0000
<![CDATA[ آقای ضرغامی! انتخابات تمام شد، نگاه کارشناسی داشته باشید]]> https://www.borna.news/fa/tiny/news-983592 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/983592-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
سخنگوی هیئت رییسه از بی‌اطلاعی ضرغامی از اخبار مجلس اظهار تعجب کرد.
]]>
Thu, 02 Apr 2020 10:56:20 +0000