|
  • به بهانه خردادماه و آغاز ثبت نام مدارس؛

  • به بهانه انتشار کلیپی در فضای مجازی که در آن، بزرگ مردِ رودباری خواستار بازگشت معلمش به مدرسه شد؛

  • امین محمودی نیا دبیر حزب اعتدال و توسعه خراسان جنوبی

    شانزدهم آذر ماه هر سال به نام روز “دانشجو” در تقویم کشور ثبت شدهاست. این روز را باید روز تاریخی نهاد دانشگاه در ایران نامید که حاصل اندیشه ظلم ستیزی مردم این سرزمین است، که همواره در دامان خود فرزندان برومندی را تحویل جامعه می دهند.دراین روز سه تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به ورود “نیکسون”(معاون وقت ریس جمهور امریکا) دست به تظاهرات زده بودند که بوسیله ماموران شاه در صحن دانشگاه به شهادت رسیدند.

  • چه زمانه عجیبی،همه چیز دگرگون شده است.گویا دیگر هیچ چیزی تاب مقاومت در برابر تغییرات را ندارد.باید دستها را به نشانه تسلیم بالا برد ، سنت به طور چشمگیری مغلوب مدرنیته شده است و این مساله بخوبی در تمام زوایای زندگی قابل لمس و مشاهده است

  • برنا:سال هاست که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی نظام را درغالب شعار سال عنوان می نمایند تا از این طریق استراتژی حرکت دولت و نظام را مشخص کنند ،طی این سال ها یک مساله بیشتر از همه مورد تایید ایشان بوده و آن بحث اقتصاد و ارتباط آن با فرهنگ است ،آنچه نتیجه عمل دولت ها طی این سال ها بوده گویا اهداف مورد نظر را تامین نکرده ،همین امر باعث شد با تاکید بیشتر امسال را اقدام و عمل بنامند.

  • به بهانه کار انقلابی یک جوان افغانی؛

    صابر حسینی به جای فحش به تاریکی در تاریکی شمع افروخته است. شاید دشمنان فکر و اندیشه او را به گلوله ببندند اما در میان کودکان کتابخوان باز هم صابرهای دیگر رشد خواهند کرد و گل نسرین می چینند.