نتایج جستجو :

  • مدیر انجمن دانش ورزان جوان استان کرمان گفت: طرح اتوبوس جوان به همت انجمن دانش ورزان جوان در چهارمین سال راه اندازی با توجه به شیوع بیماری کرونا با هدف رساندن اقلام بهداشتی در مناطق شهرک صنعتی و شهرک چهارده معصوم کرمان اجرا شد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها