نتایج جستجو :

  • با توجه به اهمیت بنادر جهت تردد بار و مسافر، به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کووید19 تمامی اقدامات کنترلی، تحت نظارت کارگره ویژه مقابله با پیشگیری و کنترل در بنادر هرمزگان در حال انجام است.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها