نتایج جستجو :

  • بنا به اعلام شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه های برق-آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها