نتایج جستجو :

  • مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا، گفت: واکسن آکسفورد تا ۹۵ درصد از افراد در برابر بیماری کرونا محافظت می‌کند و کارآیی آن به اندازه واکسن‌های فایزر و مدرنا است.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها