نتایج جستجو :

  • اعضای شورای شهر تهران درباره استفساریه شهردار تهران در خصوص« تعیین سیاست های اقتصادی ، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی » تصمیم گرفتند که اماکن تاریخی مشمول تخفیف عوارض شهرسازی شوند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها