نتایج جستجو :

  • همه کودکان در چند مقطع سنی زندگیشان دچار ترس و وحشت می‌شوند و این بخشی از رشد طبیعی آنها محسوب می‌شود. با این‌ که زندگی برای کودکان سراسر لذت و تفریح است اما چون به مرور زمان در مورد مکان و زمان آگاهی شان افزایش پیدا می‌کند ممکن است از چیزهای جدیدی که قبلا آنها را ندیده یا تجربه نکرده‌‌اند دچار هراس شوند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها