نتایج جستجو :

  • تا حالا فکر کرده‌اید اگر خودکار نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ حتماً پیش خودتان می‌گویید، هیچی! با مداد می‌نوشتیم. البته که خودتان هم خوب می‌دانید اثر مداد به ماندگاری خودکار نیست ولی به‌هرحال قبل از اختراع خودکار، خودنویس اختراع شده بود. پس ظاهراً دیگر نیازی به‌وجود خودکار نبود.

  • امروز صدوهفدهمین سالگرد اختراع خودکار بود.

  • شستشوی خودکار خیابان

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها