نتایج جستجو :

  • رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری 8 دلال بزرگ ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهمان با خرید و فروش ارز غیرقانونی موجب نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمت ها بودند.

  • رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری متهمی که برای فرار از پرداخت مالیات 40 میلیارد ریالی با کارت های بازرگانی سایر افراد معامله و اسناد جعلی تنظیم می کرد، خبر داد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها