رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور

  • در شبکه العالم؛

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، میهمان برنامه امشب «من طهران» شبکه العالم خواهد بود و در خصوص وضعیت محیط زیست و مسائل پیرامون آن گفت و گو خواهد کرد.