|

زلزله آذربایجان‌شرقی

  • معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی:

    حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی در زمان رکود، اهتمام مسئولین خارج از کشور در زمینه تبلیغات، کاهش مالیات بر درآمد و کوتاه شدن زمان بررسی شکایات دفاتر در سازمان مرکزی برخی از مشکلات مطرح شده از سوی مدیران دفاتر در این نشست بود.