نتایج جستجو :

  • پژوهشگران معتقدند ساعت بیولوژیکی بدن، روند‌ طبیعی بدن را طبق یک برنامه مشخص، زمانبندی می‌کند.

  • به گفته یک پژوهشگر، نور سفید آستانه تحمل انسان را پایین می آورد و قدرت تفکر وی را تضعیف می کند. متاسفانه ایرانی‌ها از نور سفید زیاد استفاده می ‌کند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها