نتایج جستجو :

  • سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین از آغاز بهره برداری از پروژه فیبر نوری که شامل 166 هزار خانوار…

    |
  • سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین از تصویب صدور 5 پروانه شهری و دفاتر ICT روستایی خبر داد.

    |
  • توسعه شبکه اینترنت ثابت بر اساس کلان پروژه فیبر نوری یکی از اهداف مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم…

    |