نتایج جستجو :

  • مشرقی مقدم گفت: اکثر اقتصاد دانان و نظریه پردازان اجتماعی اعتقاد دارند که رشد و توسعه اقتصادی به ایجاد توسعه اشتغال وابسته است که در این میان مهارت آموزی نقش ویژه و برجسته ای دارد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها