نتایج جستجو :

  • پروژه هایی همچون بوستان دوچرخه، تامین روشنایی بوستان مادر، ساختمان اداری پایانه مفتح، احداث کانال مدائن، پارکینگ طبقاتی منطقه 18، ایجاد زیرساخت جمع آوری آب های سطحی بازار آهن، بوستان های محلی شهدای ناجا، نسترن و شهدای مدافع سلامت، تامین سرویس بهداشتی بوستان های منطقه و احداث اولین پارکینگ مکانیزه منطقه 18 تنها بخشی از پروژه های اجرایی شده در ماه های گذشته در منطقه 18 است.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها