نتایج جستجو :

  • آیا می دانید هجده درصد از آمار فوتی‌‌‌های سوانح رانندگی مربوط به کودکان و نوجوانان زیر هجده سال می باشد.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • برنامه «شهر امن» با محوریت کودکان و نوجوانان در قالب #18_18به موضوع تصادفات فوتی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال پرداخت که 18 درصد از کل تصادفات کشور را تشکیل می دهند. این برنامه که به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی برای شبکه 5 تولید می شود سرهنگ رابعه جوانبخت به موضوع شخصیت شناسی، رفتار شناسی و شکل گیری درک از خطر در گروه های مختلف سنی با سر فصل های خانواده، مدرسه و ... پرداخت.

  • مهران مهام تهیه کننده سریال های تلویزیونی در برنامه «شهر امن» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی حاضر شد و به رفتار شناسی، تعاریف شخصیتی افراد در زندگی خصوصی و تاثیر آن بر رفتار ترافیکی و رعایت حقوق شهروندی پرداخت. مهران مهام معتقد است کسی که از چراغ قرمز عبور می کند ممکن است از دیوار مردم بالا برود.

  • مرتضی علی آبادی بازیگر سینما و تلویزیون و مدیر پیست مجموعه آزادی مهمان برنامه «شهر امن» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی شد و از مخاطبان این برنامه دعوت کرد تا برای تخلیه هیجانات علاقه مندان به رانندگی و موتور سواری به پیست تخصصی مجموعه آزادی بروند تا در شرایطی استاندارد و امن با آموزش های تخصصی در این عرصه تجاربی ماندگار را در زندگی داشته باشند.

  • برنامه شهر امن به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی فردا تصادفات فوتی در گروه سنی کودک و نوجوان را با حضور سرهنگ جوانبخت بررسی می کند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها