فدراسیون تنیس روی میز

  • بررسی وضعیت گیشه سینما در نیمه دوم سال؛

    حمیدرضا ناجیان، مدیر پردیس سینمایی ایران، گفت: با توجه به اینکه فیلم طنز و کمدی خوبی برای نیمه دوم سال نداریم، وضعیت اسفناکی برای گیشه سینما پیش‌بینی می‌شود.