|

مجتبي احمدي

  • با حضور معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری، موحدیان رئیس اداره کتابخانه های شهرستان زنجان برگذار شد:

    این جلسه که با حضور شفیعی معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری، قاسم موحدیان رئیس اداره کتابخانه های شهرستان زنجان، ایرج صادقی معاون امور کتابخانه ها، بخشداران و مسولین کتابخانه های شهرستان زنجان برگزار گردید.