نتایج جستجو :

  • مرز زمینی سرخس بزگشایی شد. این مرز زمینی واقع در شمال شرقی خراسان رضوی همجوار با کشور جمهوری ترکمنستان امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه بطور موقت بر روی ناوگان باری ایران بازگشایی شد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها