نتایج جستجو :

  • ملانوری به شعاری که در سرلوحه امور دارد و در روز معارفه بیان کرد، اشاره نمود و گفت: بنده با شعار خراسان جنوبی؛ تدبیر، تلاش و توسعه کار را شروع کردم و تا انتها بر همین مبنا هم اقدام خواهیم کرد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها