نتایج جستجو :

  • رئیس گروه مالی گردشگری گفت: با هدف مردمی کردن اقتصاد ۸ شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس قرار دارند که عایدی همه آنها نصیب سهام بانک گردشگری(وگردش) و شرکت “سمگا” می شود.

  • اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تهران از طرفی نقش مشاوره ای خود را برای قوا پررنگ خواهد کرد و سعی می کند تا اطلاعات واقعی از شرایط و موانع سرمایه گذاری را به گوش قوا برساند و همچنین فعالیت های خود را برای به سرانجام رسیدن همکاری های اقتصادی مشترک در دوران پس از تحریم، طراحی کند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها