نتایج جستجو :

  • ایوان تورگنف (1818-1883) یکی از مشهورترین نویسندگان ادبیات جهانی سده گذشته به شمار می رود. آثار او را نویسندگانی چون چخوف، که تا مغز استخوان روس است، رومن رولان فرانسوی و ارنست همینگوی آمریکایی دوست داشتند. همچنین بسیاری دیگر از نویسندگان در آثار و خاطرات نامه های خود از این نویسنده ی نامدار با تحسین فراوان یاد کرده اند و امروز هم در سراسر جهان و به زبان های گوناگون نوشته های او را می خوانند.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها