|

نقد

  • دکتر رضا شهریار کامرانی از برگزاری همایش جراحی خبرداد

    دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران از ارایه آخرین فناوری‌های حوزه جراحی زانو و آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی دنیا در چهارمین همایش دوسالانه بین‌المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی در تهران خبر داد.