نتایج جستجو :

  • در اتفاقی تاریخی ورزش حرفه ای هرمزگان که سال هاست با مشکل هزینه کرد به ویژه از سوی بنگاه های اقتصادی مواجه است، این بار در مسیر گشودن در هایش به سوی تزریق منبع مالی مناسبی برای حیات جدید خود است.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها