نتایج جستجو :

  • مجموعه دو جلدی «داس و خنده» و «چکش و خنده» اثری است شامل بیش از ۲۶۰۰ لطیفه که در میان مردم اتحاد جماهیر شوروی و در…

    |