نتایج جستجو :

  •  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت :  بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۵۵مورد جدید ابتلا در ۲۴ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۸۹۰نفر رسیده است.

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت :  بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۸مورد جدید ابتلا در ۲۴ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۸۳۵نفر رسیده است .

  • رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: خانواده ها اهتمام جدی به رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان داشته باشند و از آنجا که حضور دانش آموزان اختیاری است، در صورت حضور، آموزش کافی در خصوص رعایت دستورالعمل ها به دانش آموزان داده شود.

  •  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت :  بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۲۴مورد جدید ابتلا در ۲۴ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۸۰۷نفر رسیده است .

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت : بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۴۵مورد جدید ابتلا در ۴۸ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۷۳۸نفر رسیده است .

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی اراک گفت: چهار شهرستان استان مرکزی در وضعیت آبی ویروس کرونا قرار گرفته است اما این مهم به معنای رفع شدن خطر بازگشت مجدد بحران نیست.

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت :   بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۵۲مورد جدید ابتلا در ۲۴ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۶۵۹نفر رسیده است .

  • فرماندار اراک گفت: قطع زنجیره کرونا و کاهش چشمگیر شمار مبتلایان به کرونا از افتخارات اجرای طرح شهید سلیمانی در این شهرستان است.

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت :  بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۶۱مورد جدید ابتلا در ۲۴ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۳۴۶۰۷نفر رسیده است .

  • دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: فردی که بر خلاف قانون اقدام به خرید و فروش داروهای غیر مجاز بیماری کووید ۱۹ می‌کرد، روز دوشنبه در این شهر دستگیر شد.

آخرین عناوین

مشاهده همه خبر ها