به گزارش سرویس ورزشی برنا، حضور غیر قانونی علی كفاشیان در انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب او از سوی مجمع كه با تخلفات گسترده ای نیز همراه بود، نتیجه ای نداشت غیر از آن كه كار به مجلس شورای اسلامی بكشد. رئیس همیشه خندان و دوستانش كه تمامی راه ها را برای توجیه این بی قانونی بسته می دیدند، به سوی بهارستان راهی شدند تا از این طریق مجوز تداوم ریاست را دریافت كنند.

امروز كه این طرح به صحن علنی مجمع عمومی رفت، با نظرات متفاوتی مواجه شد. برخی از رای مثبت به آن گفتند و برخی نیز مخالفت كردند تا در پایان، نمایندگان ملت به فوریت این راهكار برای دور زدن قانونی رای منفی دهند. در حقیقت، این رای منفی، نه بزرگی به فوریت این پیشنهاد جهت تسهیل در تداوم تخلفی است كه سازمان بازرسی كل كشور در مقابل آن ایستادگی كرده است.

براساس قانون، بازنشسته ها حق ریاست را در سازمان های دولتی ندارند. در این راستا، علی كفاشیان نمی توانست در انتخابات ریاست فدراسیون حضور یابد؛ اما وی در برابر تذكرات سازمان بازرسی، ایستادگی كرد و با این شرایط غیر قانونی، به عنوان رئیس انتخاب شد.

اكنون كه سازمان بازرسی رای به ابطال انتخابات داده و شرایط را متخلفانه می داند، كفاشیان به جای قبول قانون و اجرای آن، از تن دادن به آن استنكاف كرده و تا كنون به كارش ادامه داده است. در این بین، برخی به تحریم عواطف عمومی روی آورده و از تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولت می گویند؛ در صورتی كه سازمان بازرسی یك نهاد قضایی و مستقل از دولت است. برخی این جوسازی را، هدفمند و در راستای برخی اهداف خاص می دانند.

به هر حال، با رای منفی نمایندگان ملت به فوریت این طرح، باید دید واكنش علی كفاشیان و همراهانش چه خواهد بود. آیا آنها به قانون تن داده یا همچنان بر این منوال حركت خواهند كرد؟

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: