به گزارش برنا، مریم بانو فطرتی تهیه کننده برنامه «سبزینه»  گفت: همزمان با روز روستا و عشایر با حضور دکتر علی کیانی راد رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی به بررسی توسعه پایدار روستایی خواهیم پرداخت.

فطرتی افزود: همچنین بابک مغازه ای،  مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کانون گردشگری روستایی کشور ازتوسعه گردشگری پایدار روستایی می گوید.

گفتنی است «سبزینه» با اجرای سیامک اشک ریز پنج شنبه ها ساعت 15:45 از رادیو ایران پخش می شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: