به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، رضا اردکانیان با ارسال نامه های جداگانه به استانداران سراسر کشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت برق، به تراز منفی تولید و مصرف برق اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از بروز خاموشی در سال جاری تا 3200 مگاوات بیشتر از سال گذشته نیازمند اجرای برنامه های مدیریت بار هستیم.

در این نامه آمده است:  افزایش قابل ملاحظه و زودهنگام دمای هوا سبب افزایش بی سابقه مصرف برق به میزان 22 درصد در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته شده و این در شرایطی است که کم بارشی نیز موجب کاهش 34 درصدی حجم آب مخازن نیروگاه های برق آبی و متناسب با آن، کاهش ظرفیت تولید برق این نیروگاهها و ایجاد عدم توازن تولید و مصرف برق در کشور شده است.

اردکانیان در ادامه نامه خود آورده است: وزارت نیرو با هدف تأمین برق پایدار، در یک سال گذشته به احداث واحدهای جدید نیروگاهی و شبکه های مورد نیاز اقدام و برای اجرای برنامه های مدیریت مصرف با همکاری مشترکان برنامه ریزی لازم را به عمل آورده اما با عنایت به کاهش تولید نیروگاه های برق آبی، برای جلوگیری از بروز خاموشی، نیاز به اعمال برنامه های مدیریت مصرف به میزان 3200 مگاوات بیشتر از سال گذشته خواهـد بود.

وزیر نیرو در این نامه همچنین با اشاره به پاداش های در نظر گرفته شده برای مشترکانی که در هر استان با  برنامه های مدیریت بار همکاری کنند، اختیار نحوه اختصاص این پاداش ها را به استانداران واگذار کرده است.

در نامه وزیر نیرو، سقف مصرف هر استان در ماه های اردیبهشت، خرداد و سه ماه تابستان تعیین و راهکارهای مدیریت مصرف در بخش های مختلف نیز به استان ها به صورت جداگانه، ارائه شده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: