به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر غفاری در این جلسه گفت: تعظیم شهدایی که با فدا کردن جانشان امنیت و آرامش را به ما هدیه کردند کاری بسیار ارزشمند می باشد.

وی افزود: توجه به امر فرهنگ ساز و مهم ایثار و شهادت نیاز همیشگی ماست و می تواند در دانشگاه ها تأثیرگذار و راهگشا باشد.
دکتر غفاری با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو و نقش آن در فضای فرهنگی دانشگاه ها گفت: شهدا به این برنامه ها نیاز ندارند و در حقیقت ما هستیم که برای غنا بخشی به فرهنگ خودمان باید از نام و یاد شهدا بهره ببریم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان دو دوره قبلی کنگره ملی شهدای دانشجو افزود: این کنگره ظرفیت همراهی و همگرایی همه دستگاه های دانشگاهی ر ا دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری سومین کنگره ملی شهدای دانشجو با مهم برشمردن بخش مناسکی و آئینی در کنگره، بر تبیین اندیشه های شهدا تاکید کرد و تمرکز بیشتر بر تولید محتوای فاخر و متناسب با شان و منزلت شهدای دانشجو را خواستار شد.
دکتر غفاری در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور در مواجهه با بیماری فراگیر افزود: هیچکدام از برنامه های فرهنگی تعطیل نشده بلکه نحوه اجرا در برخی موارد تغییر کرده است.

 

 
 
 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: