توییت برنا
 • 1

  سنگال یک - لهستان صفر؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 2

  سنگال یک - لهستان صفر؛ گل: تیاگو کیونک (گل به خودی) دقیقه 37/ برنا

 • 3

  دیدار تیم‌های سنگال و لهستان در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 4

  کلمبیا یک - ژاپن دو؛گل: اوساکو دقیقه 73/ برنا

 • 5

  نیمه دوم دیدار تیم‌های کلمبیا و ژاپن در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 6

  کلمبیا یک - ژاپن یک؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 7

  کلمبیا یک - ژاپن یک؛ گل: خوان کوئینترو دقیقه 39/برنا

 • 8

  کلمبیا صفر - ژاپن یک؛ گل: کاگاوا دقیقه 6/ برنا

 • 9

  دیدار تیم‌های کلمبیا و ژاپن در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 10

  انگلیس دو - تونس یک؛ پایان بازی/ برنا

 • 11

  انگلیس دو - تونس یک؛ گل: هری کین دقیقه 91/ برنا

 • 12

  نیمه دوم دیدار تیم‌های انگلیس و تونس آغاز شد/ برنا

 • 13

  انگلیس یک - تونس یک؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 14

  انگلیس یک - تونس یک؛ گل: ساسید( پنالتی)دقیقه 35/ برنا

 • 15

  انگلیس یک - تونس صفر؛ گل: هری کین دقیقه 10/ برنا

 • 16

  دیدار تیم‌های انگلیس و تونس در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 17

  بلژیک سه - پاناما صفر؛ پایان بازی /برنا

 • 18

  بلژیک سه - پاناما صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 19

  بلژیک سه - پاناما صفر؛ گل: لوکاکو دقیقه 75/برنا

 • 20

  بلژیک دو - پاناما صفر؛ گل: لوکاکو دقیقه 69/برنا

 • 21

  بلژیک یک-پاناما صفر،گل دقیقه 47 مرتنز/برنا

 • 22

  نیمه دوم دیدار تیم‌های بلژیک و پاناما در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 23

  بلژیک صفر - پاناما صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 24

  دیدار تیم‌های بلژیک و پاناما در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/برنا

 • 25

  سوئد یک - کره جنوبی صفر؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 26

  سوئد یک - کره جنوبی صفر؛ گل: لوئیس دقیقه 65 / برنا

 • 27

  نیمه دوم دیدار تیم‌های سوئد و کره جنوبی آغاز شد/ برنا

 • 28

  سوئد صفر - کره جنوبی صفر؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 29

  دیدار تیم‌های سوئد و کره جنوبی در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 30

  برزیل یک - سوئیس یک؛ پایان بازی/ برنا

 • 31

  برزیل یک - سوئیس یک؛ گل: استیون زوبر دقیقه 50/ برنا

 • 32

  نیمه دوم دیدار تیم‌های برزیل و سوئیس آغاز شد/ برنا

 • 33

  برزیل یک - سوئیس صفر؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 34

  برزیل یک - سوئیس صفر؛ گل: کوتینیو دقیقه 20/ برنا

 • 35

  دیدار تیم‌های برزیل و سوئیس در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 36

  مکزیک یک - آلمان صفر؛ پایان بازی/ برنا

 • 37

  نیمه دوم دیدار تیم‌های آلمان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی آغاز شد/ برنا

 • 38

  آلمان صفر - مکزیک یک؛ پایان نیمه نخست/ برنا

 • 39

  آلمان صفر - مکزیک یک؛ گل: لوزانو دقیقه 35/ برنا

 • 40

  دیدار تیم‌های آلمان و مکزیک در رقابت‌های جام جهانی روسیه با قضاوت علیرضا فغانی آغاز شد/ برنا

 • 41

  کاستاریکا صفر - صربستان یک؛ پایان بازی/ برنا

 • 42

  کاستاریکا صفر - صربستان یک؛ گل: آلکساندر کولاروف دقیقه 56 / برنا

 • 43

  نیمه دوم دیدار تیم‌های کاستاریکا و صربستان آغاز شد/ برنا

 • 44

  کاستاریکا صفر - صربستان صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 45

  دیدار تیم‌های کاستاریکا و صربستان در رقابت‌های جام جهانی روسیه آغاز شد/ برنا

 • 46

  کرواسی دو - نیجریه صفر؛ پایان بازی/برنا

 • 47

  کرواسی دو - نیجریه صفر؛ گل: لوکا مودریچ( پنالتی) دقیقه 71/برنا

 • 48

  نیمه دوم دیدار تیم‌های کرواسی و نیجریه آغاز شد/برنا

 • 49

  کرواسی یک - نیجریه صفر؛ پایان نیمه نخست/برنا

 • 50

  کرواسی یک - نیجریه صفر؛ گل: آندره کراماریچ دقیقه 32/برنا

پربازدیدترین

آخرین عناوین

سیمای برنا

روی خط رسانه ها