به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجوز راه اندازی 2 مرکز نوآوری به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان اعطاء شد.

بر این اساس مرکز نوآوری شرکت پرستیژلند ایران وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی اصفهان سیتی سنتر با موضوع گردشگری و مرکز نوآوری تیران و کرون وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی تیران و کرون با موضوع موسیر مجوز فعالیت دریافت کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: