به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ این در حالی است که زمان ثبت شده در سایت مرکز لرزه نگاری ۱۳:۴۱:۳۷.۶ است.

عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی با تاکید بر اینکه در مدیریت بحران تک تک ثانیه‌ها مهم هستند؛ علت ۳۱ ثانیه اختلاف در اعلام وقوع زلزله بین این دو نهاد را موکول به بررسی‌های دقیق در آینده کرد و گفت: احتمال دارد ساعت دو دستگاه به درستی تنظیم نشده باشد. ساعت دستگاه گراویمتر سازمان نقشه‌برداری کشور با با سایت زمانی تنظیم شده که مبنای دقیقی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: