به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در لایو اینستاگرامی با خبرگزاری برنا ضمن تبریک روز دختر، هویت زن امروز را از بعد انسانی مورد بررسی قرار داد. او در این رابطه بیان کرد: متاسفانه این تفکر نادرست که هویت و ارزش زنان وابسته به یک همسر و یک مادر خوب بودن است، وجود دارد ولی یک تصور غالب بر جامعه نیست.

او افزود: هرچند نقش همسری و مادری نقش بسیار ارزشمندی است و به تکامل روحی و شخصیتی زنان کمک می‌کند ولی نمی‌تواند نفی کننده شخصیت فردی یک خانم باشد و ممکن است یک نفر هیچوقت فرصت ازدواج نداشته باشد و این نباید ارزش اجتماعی و حقوقی این زن کاهش داده و یک نقص تلقی شود.

ابتکار ادامه داد: شخصیت حضرت معصومه به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی ایشان باعث شد این امکان برایشان پیش نیاید و هیچ وقت ازدواج نکنند و این نکته به منظور بی ارزش کردن ازدواج نیست ولی ممکن است برای کسی شرایط ازدواج پیش نیاد همچنین ممکن است ازدواج کنند و نتواند بچه دار شود اما تمام این مسائل دلیلی بر نادیده گرفتن ارزش ذاتی یک زن نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: