به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سیدجواد حسینی  در مراسم دومین جلسه مجلس دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد اظهار کرد: مجموعه بزرگ و عریض و طویل آموزش و پرورش تنها در خدمت یک هدف است و آن تعلیم و تربیت دانش‌آموزان کشور است. امروز دانش‌آموز باوری، دانش‌آموز یاوری و دانش‌آموز محوری اصل اساسی فعالیت‌های ما در آموزش و پرورش است تا بتوانیم دانش‌آموزان را از منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی کنیم. بزرگترین رسالت آموزش و پرورش این است که با استفاده از منابع خود استعدادهای دانش‌آموزان را کشف کند و آنها را به سرمایه‌های کشور تبدیل کند.

حسینی با اشاره به برخی مشکلات نظام تعلیم و تربیت که ممکن است در راه رسیدن به این هدف مانع ایجاد کند، گفت: تربیت دانش آموزان در تمامی عرصه‌ها وظیفه  نظام تعلیم تربیت است و باید در تمام ساحت‌ها استعدادهای دانش آموزان را رشد دهیم.

او افزود: یکی از ساحت های تعلیم و تربیت، ساحت جامعه پذیری و اجتماعی شدن است و مجلس دانش آموزی گامی در جهت پرورش ساحت جامعه پذیری و اجتماعی شدن دانش آموزان است.

حسینی تصریح کرد: امروز وظیفه روسای ادارات است که در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از دانش‌آموزان استفاده کنند و از همین امروز حکم هر 64 دانش‌آموز به عنوان مشاوران  رئیس سازمان صادر خواهد شدتا زمینه مشارکت دانش‌آموزان در تصمیمات سازمان مهیا شود.

مجلس دانش‌آموزی جایی برای پرسشگری و نقادی است

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه  مشارکت تقاضا محور راه رسیدن به نظام تعلیم و تربیت استاندارد است اظهار داشت:به تفکر انتقادی نیاز داریم و شما دانش‌آموزان باید تیغ تیز نقادی خود را به ما هدیه کنید تا ما از آن برای پیشرفت کشور استفاده کنیم و مجلس دانش‌آموزی جایی برای پرسشگری و نقادی است.

او با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی به لحاظ شکلی جمهوری اسلامی که جمهوریت و اسلامیت در آن دیده شده است اظهار داشت: در محتوی نظام یعنی  قانون اساسی  نیز  مشارکت در سه سطح کلان، خرد و در سطح میانی دیده شده است  ومجلس دانش آموزی  یکی از بهترین زمینه ها برای  مشارکت دانش آموزان است.

معاون وزیر با بیان اینکه مشارکت واقعی تقاضامحور، نظام‌مند و با دانش‌آموزان است اظهار داشت: مجلس دانش‌آموزی یک نهاد نطام‌مند قانونی برای پیگیری مطالبات دانش آموزی است .برای مشارکت واقعی دانش آموزان باید نمادسازی شود و مدام از مشارکت گفته شود، گام بعدی ستاد سازی است که مجلس دانش آموزی یک ستاد مشارکتی است و این  نمادینه‌سازی و ستادینه‌سازی مسیر رسیدن به نهادینه‌سازی است که در پی آن سرمایه و سلامت اجتماعی تحقق پیدا می‌کند.

حسینی افزود: تحقق سلامت اجتماعی نیز منجر به تحقق انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی و انطباق پذیری اجتماعی خواهد شد و مجلس دانش آموزی می تواند در تحقق همه این شاخص ها نقش ایفا کند.

معاون وزیر در ادامه با تشریح بسته تحولی مدرسه انطباقی اظهار داشت: جامعه دوستدارانسان جامعه دوستدار کودک، کتاب و معلول است .مناسب سازی جامعه راهی است برای رسیدن به جامعه دوستدار انسان و بسته تحولی مدرسه انطباقی گامی در جهت مناسب سازی مدرسه در همه ابعاد برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است.

او افزود: تاکنون هزار کتاب و درس افزار  در آموزش و پرورش استثنایی مناسب سازی شده است. تا آخر سال نیز ۱۲۹ کتاب و درس افزار مناسب سازی خواهد شد و مناسب سازی جامعه نیز  با نهضت  آموزش زبان اشاره و خط بریل برای 5 هزار نفر آغاز شده است.

معاون وزیر  با اشاره به شبکه شاد و بیان اینکه  شبکه شاد کار بزرگی در آموزش و پرورش است اظهار داشت: این  شبکه امن و اختصاصی پرکاربرترین پروژه فضای مجازی در کشور است که به کمک آموزش در ایام کرونا آمد.

حسینی  گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای بزرگ، توسعه یافته و مرتفع داشته باشیم باید مدارسی بزرگ و توسعه یافته و مرتفع داشته باشیم و حد یک جامعه و دیوار یک جامعه از حد و دیوار معلمان و مدارس بالاتر نخواهد رفت.

درضمن او به اظهارات چندتن از نمایندگان مجلس دانش‌آموزان با نیازهای ویژه درباره نیازهای دانش‌آموزان استثنایی و اقدامات سازمان آموزش و پرورش استثنایی در رفع این نیازها پاسخ داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: